Používanie režimu lietadlo na iPhone, iPade, iPode touch a hodinkách Apple Watch

V režime lietadlo sa vypnú bezdrôtové funkcie zariadenia, ako to vyžadujú nariadenia leteckých spoločností.

Zapnutie režimu lietadlo

V iPhone, iPade alebo iPode touch otvorte ovládacie centrum a potom klepnite na ikonu Ikona režimu lietadlo v iPhone. Môžete tiež prejsť na položku Nastavenia > Režim lietadlo a klepnutím na posuvník zapnúť režim lietadlo.

Na hodinkách Apple Watch stlačte a podržte spodok obrazovky, kým sa nezobrazí ovládacie centrum. Potom potiahnite nahor a klepnite na ikonu Ikona režimu lietadlo na hodinkách Apple Watch. Môžete tiež prejsť do menu Nastavenia a zapnúť režim lietadlo klepnutím na položku Režim lietadlo.

iPhone a hodinky Apple Watch môžete nastaviť tak, aby používali nastavenie režimu lietadlo na druhom zariadení. Prejdite do aplikácie Apple Watch na iPhone a klepnite na položky Všeobecné > Režim lietadlo > Zrkadliť iPhone.

Keď režim lietadlo zapnete v systéme iOS 13 a iPadOS, vypne všetky rádiové vysielače okrem rozhrania Bluetooth. Ak v režime lietadlo vypnete Bluetooth, zariadenie si to pri najbližšom zapnutí režimu lietadlo bude pamätať.

Používanie pripojenia Wi-Fi a Bluetooth v režime lietadlo

Ak to letecká spoločnosť povoľuje, môžete v režime lietadlo používať pripojenia Wi-Fi a Bluetooth. Každé z nich musíte zapnúť zvlášť. Na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete Wi-Fi alebo Bluetooth zapnúť pomocou ovládacieho centra. Na ploche otvorte ovládacie centrum a klepnite na ikonu   alebo  . Môžete tiež prejsť na položku Nastavenia > Wi-Fi alebo Nastavenia > Bluetooth. Ak chcete Wi-Fi a Bluetooth používať na hodinkách Apple Watch, stačí vypnúť režim lietadlo. 

Ak v režime lietadlo zapnete Wi-Fi alebo Bluetooth, zostanú zapnuté aj pri ďalšom zapnutí režimu lietadlo (ak ich medzitým v režime lietadlo opäť nevypnete).

 

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako ovládať Wi-Fi a Bluetooth pomocou ovládacieho centra na iPhone, iPade alebo iPode touch so systémom iOS 11 alebo novším.

Dátum zverejnenia: