Používanie režimu lietadlo na iPhone, iPade, iPode touch a hodinkách Apple Watch

Zapnutím režimu lietadlo môžete na zariadení vypnúť funkcie bezdrôtového pripojenia, kým letíte lietadlom.

iPhone a hodinky Apple Watch so zapnutým režimom lietadlo

Zapnutie režimu lietadlo

Otvorte ovládacie centrum na iPhone, iPode touch alebo iPade a potom klepnite na tlačidlo Režim lietadlo Ikona Režim lietadlo na iPhone. Môžete tiež prejsť na Nastavenia a zapnúť tento režim výberom možnosti Režim lietadlo.

Na hodinkách Apple Watch stlačte a podržte spodok obrazovky, kým sa nezobrazí ovládacie centrum. Potom potiahnite nahor a klepnite na tlačidlo Režim lietadlo Ikona Režim lietadlo na hodinkách Apple Watch. Môžete tiež prejsť na Nastavenia a klepnúť na Režim lietadlo.

iPhone a Apple Watch môžete nastaviť tak, aby používali nastavenie režimu lietadlo na druhom zariadení. Na iPhone prejdite do apky Apple Watch a klepnite na Všeobecné > Režim lietadlo > Zrkadliť iPhone.

Keď zapnete režim lietadlo, vypnú sa všetky rádiové prenosy okrem pripojenia Bluetooth. Ak v režime lietadlo vypnete Bluetooth, zariadenie si to pri najbližšom zapnutí režimu lietadlo bude pamätať.

Používanie pripojenia Wi-Fi a Bluetooth v režime lietadlo

Ak to letecká spoločnosť povoľuje, v režime lietadlo môžete používať pripojenia Wi-Fi a Bluetooth. Každé z nich musíte zapnúť zvlášť.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch:

  1. Z plochy otvorte ovládacie centrum.
  2. Klepnite na ikonu Wi-Fi  alebo na ikonu Bluetooth  .

Môžete tiež prejsť na Nastavenia > Wi-Fi alebo Nastavenia > Bluetooth.

Na hodinkách Apple Watch:

  1. V prípade pripojenia Wi-Fi stlačte a podržte spodok obrazovky, kým sa nezobrazí ovládacie centrum.
  2. Potiahnite prstom nahor a klepnite na ikonu Wi-Fi  .

Môžete tiež prejsť na Nastavenia > Wi-Fi. V prípade pripojenia Bluetooth prejdite na Nastavenia > Bluetooth.

Ak v režime lietadlo zapnete Wi-Fi alebo Bluetooth, zostanú zapnuté aj pri ďalšom zapnutí režimu lietadlo (ak ich medzitým v režime lietadlo opäť nevypnete).

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako ovládať Wi-Fi a Bluetooth pomocou ovládacieho centra na iPhone, iPade alebo iPode touch.

Dátum zverejnenia: