Uskutočnenie hovoru pomocou Volaní cez Wi-Fi

Volania cez Wi-Fi vám umožňujú uskutočňovať alebo prijímať volania prostredníctvom Wi-Fi pripojenia na miestach so slabým mobilným signálom alebo bez mobilného signálu. Prečítajte si, ako uskutočniť hlasový hovor pomocou Volaní cez Wi-Fi.

iPhone, ktorý volá Jane Appleseed, vedľa slúchadiel AirPods. 

Na používanie Volaní cez Wi-Fi je potrebný iPhone 5c alebo novší v sieti podporovaného operátora.

iPhone s obrazovkou Volania cez Wi-Fi a zapnutou funkciou Volania cez Wi-Fi na iPhone. 

Uskutočňovanie volaní cez Wi-Fi z iPhonu

Volania cez Wi-Fi môžete zapnúť v menu Nastavenia > Telefón > Volania cez Wi-Fi. Môže byť potrebné zadať alebo potvrdiť adresu pre záchranné služby.*

Ak sú Volania cez Wi-Fi dostupné, v stavovom riadku sa bude za názvom operátora zobrazovať text Wi-Fi. V takom prípade sa na telefonovanie budú používať Volania cez Wi-Fi.

* Ak je dostupná mobilná služba, iPhone ju bude používať pri uskutočňovaní tiesňových volaní. Ak ste zapli Volania cez Wi-Fi a mobilná služba nie je dostupná, na uskutočňovanie tiesňových volaní sa môžu používať Volania cez Wi-Fi. Pri tiesňových volaniach sa môžu bez ohľadu na to, či máte zapnuté lokalizačné služby, odosielať dáta o polohe vášho zariadenia, ktoré pomôžu pracovníkom záchranných služieb nájsť vás.

Pridanie zariadenia

Uistite sa, že v zariadení, ktoré chcete pridať, je nainštalovaná najnovšia verzia softvéru. Potom postupujte takto:

iPhone s obrazovkou Hovory na zariadeniach. Funkcia Povoliť Hovory na zariadeniach je zapnutá a povolené sú hovory na Johnovom iPade a Johnovom MacBooku Pro. 

 1. Na iPhone prejdite na Nastavenia > Telefón > Volania cez Wi-Fi.
 2. Zapnite Pridať Volania cez Wi-Fi pre ostatné zariadenia.
 3. Vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku a potom klepnite na Hovory na zariadeniach.
 4. Ak možnosť Povoliť Hovory na zariadeniach nie je zapnutá, zapnite ju. V sekcii „Povoliť hovory na“ sa zobrazí zoznam vyhovujúcich zariadení.
 5. Zapnite každé zariadenie, ktoré chcete používať s volaniami cez Wi-Fi.

Potom skontrolujte, či tieto zariadenia budú prijímať hovory z vášho iPhonu:

 • Na iPade alebo iPode touch prejdite na Nastavenia > FaceTime a zapnite Hovory z iPhonu.
 • Na Macu otvorte apku FaceTime a vyberte FaceTime > Nastavenia. Potom zapnite Hovory z iPhonu.

Keď zapnete možnosť Povoliť Hovory na zariadeniach, Volania cez Wi-Fi sa automaticky povolia aj pre hodinky Apple Watch.

 

Ak zariadenie nemôžete pridať, skontrolujte nasledujúce nastavenia:

 • Na iPhone skontrolujte, či sú zapnuté možnosti Volania cez Wi-Fi a Povoliť Hovory na zariadeniach a či sa vaše zariadenie zobrazuje v časti Povoliť hovory na.
 • Skontrolujte, či na iPhone a ostatných zariadeniach používate pre FaceTime a iCloud to isté Apple ID.

Uskutočňovanie a prijímanie volaní cez Wi-Fi z iného zariadenia

Ak váš operátor podporuje Volania cez Wi-Fi na zariadeniach pripojených k iCloudu, môžete uskutočňovať a prijímať volania cez Wi-Fi aj na iných zariadeniach. 

Uistite sa, že ste prihlásený do služieb iCloud a FaceTime pomocou toho istého Apple ID, ktoré používate na iPhone. Takisto sa uistite, že v zariadeniach máte nainštalovaný najnovší softvér.

Ak chcete uskutočniť volanie cez Wi-Fi z iPadu, iPodu touch, hodiniek Apple Watch alebo Macu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Hovor z iPadu, iPodu touch alebo Macu

 1. Ak ste si zariadenie ešte nepridali (jeho pridanie je na používanie Volaní cez Wi-Fi potrebné), pridajte ho.
 2. Otvorte FaceTime.
 3. Zadajte kontakt alebo telefónne číslo a klepnite naň.
 4. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Audio Audio.

Hovor môžete uskutočniť aj klepnutím na telefónne číslo v apke Kontakty, Mail, Správy, Safari a ďalších.

Hovor z hodiniek Apple Watch

 1. Otvorte apku Telefón.
 2. Vyberte kontakt.
 3. Klepnite na tlačidlo telefónu Hovor cez Wi-Fi.
 4. Vyberte číslo alebo adresu, na ktorú chcete zavolať.

Odstránenie zariadenia

Ak už na niektorom zo svojich zariadení nechcete používať Volania cez Wi-Fi, môžete ho odstrániť:

 1. Na iPhone prejdite na Nastavenia > Telefón > Hovory na zariadeniach.
 2. V zozname zariadení vypnite Volania cez Wi-Fi pre zariadenie, ktoré chcete odstrániť.

Získanie pomoci

Ak sa Volania cez Wi-Fi nedajú zapnúť alebo používať, uistite sa, že váš operátor ponúka Volania cez Wi-Fi a že v zariadeniach máte nainštalovaný najnovší softvér. Potom postupujte podľa nasledujúcich krokov. Pred prechodom z jedného kroku na ďalší počkajte dve minúty.

 1. Prejdite na Nastavenia > Telefón > Volania cez Wi-Fi a uistite sa, že Volania cez Wi-Fi sú zapnuté.
 2. Reštartujte iPhone.
 3. Pripojte sa k inej Wi-Fi sieti. Nie všetky Wi-Fi siete podporujú Volania cez Wi-Fi.
 4. Vypnite a znova zapnite Volania cez Wi-Fi.
 5. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Prenos alebo resetovanie iPhonu > Resetovať a klepnite na Resetovať nastavenia siete.

Služba FaceTime nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: