Synchronizácia iPhonu, iPadu alebo iPodu touch s iTunes cez Wi-Fi

Cez Wi-Fi môžete pomocou iTunes synchronizovať obsah svojho iPhonu, iPadu alebo iPodu touch s počítačom.

Tento článok popisuje synchronizáciu s iTunes cez Wi-Fi. iPhone, iPad alebo iPod touch môžete s iTunes synchronizovať aj cez USB.

Synchronizácia umožňuje zdieľanie informácií medzi zariadeniami. Ak si napríklad na počítači kúpite film, môžete ho synchronizovať s iPhonom.

Pri synchronizácii iTunes najskôr zistí, či sa novší obsah nachádza v počítači alebo v zariadení so systémom iOS. Potom si môžete vybrať, čo sa má synchronizovať.

Ak na synchronizáciu obsahu medzi všetkými svojimi zariadeniami používate iCloud alebo inú službu, napríklad Apple Music, synchronizácia prostredníctvom iTunes môže byť zakázaná.

Nastavenie iTunes na synchronizáciu zariadenia so systémom iOS cez Wi-Fi

  1. Otvorte iTunes. Uistite sa že máte nainštalovanú najnovšiu verziu.
  2. Pomocou USB kábla, ktorý ste dostali k zariadeniu so systémom iOS, pripojte zariadenie k počítaču.
  3. V iTunes vyhľadajte zariadenie so systémom iOS a kliknite naň.
  4. Na záložke Zhrnutie začiarknite políčko Synchronizovať s týmto [zariadením] cez Wi-Fi.
  5. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom odpojte USB kábel.
  6. Vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať, a kliknite na položku Synchronizovať.

Ak sa počítač aj zariadenie so systémom iOS nachádzajú v rovnakej Wi-Fi sieti, zariadenie so systémom iOS sa zobrazí v iTunes. Od tejto chvíle sa bude zariadenie so systémom iOS synchronizovať vždy, keď bude pripojené k nabíjačke a na počítači bude otvorená aplikácia iTunes. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, čo možno synchronizovať a ako synchronizovať konkrétne položky.

Zariadenie so systémom iOS môžete synchronizovať aj pomocou USB kábla

Získanie pomoci

Ak sa v iTunes nedá nastaviť alebo nefunguje synchronizácia cez Wi-Fi:

  1. Reštartujte počítač aj zariadenie so systémom iOS.
  2. Uistite sa, že počítač aj zariadenie so systémom iOS sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti. Synchronizácia nefunguje, ak je jedno zariadenie pripojené cez Wi-Fi a druhé cez Ethernet.
  3. V nastaveniach firewallu skontrolujte, či sú otvorené TCP porty 123 a 3689 a UDP porty 123 a 5353. Ak s týmto krokom potrebujete pomôcť, obráťte sa na výrobcu počítača alebo smerovača, prípadne si pozrite dokumentáciu k firewallu alebo bezpečnostnému softvéru.
Dátum zverejnenia: