Používanie notebooku Mac v režime zatvoreného displeja s externým displejom

Prečítajte si, ako s notebookom Mac používať externý displej, keď je vstavaný displej zatvorený.

Na notebooku Mac môžete používať externý displej alebo projektor, aj keď je vstavaný displej zatvorený. Táto situácia sa označuje ako režim zatvoreného displeja.

Kontrola požiadaviek

Ak chcete notebook Mac používať v režime zatvoreného displeja, potrebujete nasledujúce vybavenie:

  • Napájací adaptér alebo externý displej zaisťujúci napájanie prostredníctvom portu USB-C alebo Thunderbolt 3 (USB-C).
  • Externá klávesnica a myš alebo trackpad (pripojené cez USB alebo bezdrôtové).
  • Adaptér USB-C/USB alebo kábel, ak používate USB myš alebo klávesnicu na Macu vybavenom portmi USB-C.
  • Externý displej alebo projektor.

Aktivovanie režimu zatvoreného displeja

  1. Pripojte USB klávesnicu alebo myš k Macu alebo externému displeju, prípadne s Macom spárujte Bluetooth klávesnicu alebo myš. Ak používate Bluetooth klávesnicu alebo myš, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Bluetooth a uistite sa, že je funkcia Bluetooth zapnutá.
  2. Pripojte Mac k napájaniu prostredníctvom napájacieho adaptéra. Niektoré externé displeje, napríklad LG UltraFine 5K, dokážu tiež napájať Mac.
  3. Pripojte externý displej alebo projektor k príslušnému portu Macu. V prípade potreby použite adaptér videa Apple. Niektoré externé displeje sú vybavené USB káblom, ktorý je potrebné pripojiť k Macu.
  4. Po zobrazení plochy notebooku Mac na externom displeji zatvorte kryt počítača. Je možné, že na zobudenie externého displeja bude potrebné stlačiť kláves alebo kliknúť myšou.

Ak sa externý displej alebo projektor po pripojení k Macu nezapne, pripojte displej, keď je Mac v režime spánku alebo vypnutý, a potom Mac zobuďte alebo zapnite.

Odpojenie displeja alebo projektora

Pred odpojením displeja alebo projektora prepnite Mac do režimu spánku.

Vyberte menu Apple () > Spať a potom displej alebo projektor odpojte.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: