Riešenie problémov medzi iCloudom pre Windows alebo iTunes a bezpečnostným softvérom iného výrobcu

Ak sa vám nedarí otvoriť iCloud pre Windows alebo iTunes, stiahnuť obsah, synchronizovať zariadenie alebo použiť Domáce zdieľanie, môže to byť zapríčinené vaším bezpečnostným softvérom. 

Zistenie, či problém nie je spôsobený bezpečnostným softvérom

Bezpečnostný softvér vytvorený inými spoločnosťami než Apple môže iCloudu pre Windows alebo iTunes brániť v pripojení k serverom spoločnosti Apple alebo k iným zariadeniam. Môže sa stať, že pri synchronizácii, aktualizácii, zálohovaní alebo obnovení zariadenia sa zobrazí číselná chybová správa.

Ak bezpečnostný softvér spôsobuje problém s iCloudom pre Windows

  • Nemôžete sa prihlásiť do svojho Apple ID.
  • Zobrazuje sa správa „Overovanie zlyhalo: Vyskytla sa neznáma chyba“ alebo „Počas autentifikácie sa vyskytla chyba. Skúste to znovu.“ 
  • Zobrazuje sa správa „Vaše nastavenie sa nepodarilo spustiť, pretože vaše meno alebo heslo je nesprávne“ alebo „Inštaláciu sa nepodarilo spustiť, keďže server iCloud prestal reagovať“.
  • Služby iCloudu sa neaktualizujú. 

Ak bezpečnostný softvér spôsobuje problém s iTunes

  • iPhone, iPad alebo iPod touch nie je rozpoznaný v iTunes alebo sa nedá zálohovať, obnoviť, aktualizovať, synchronizovať či aktivovať.
  • Zobrazujú sa chyby v iTunes 4, 6, 1630 – 1641, 3000 – 3999, or 9000 – 9999*.
  • Nedá sa pripojiť k obchodu iTunes Store a kúpiť alebo stiahnuť tam obsah.
  • Nedá sa otvoriť iTunes.

*Ak sa zobrazuje chyba 9006, znamená to, že sa počítač možno nemôže pripojiť k serverom Apple alebo k iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Skontrolujte, či nedošlo k problémom s komunikáciou medzi iTunes a servermi spoločnosti Apple na aktualizáciu softvéru. Ak sa chybová správa neprestane zobrazovať, nižšie si prečítajte, ako skontrolovať pripojenie a bezpečnostný softvér.


Čo je potrebné skontrolovať ako prvé

Pred zmenou nastavenia bezpečnostného softvéru: 


Otestujte pripojenie

  1. Skontrolujte súbor hosts a uistite sa, že nebráni iTunes v komunikácii so servermi spoločnosti Apple.
  2. Ak máte problém s používaním technológie AirPlay, Domáceho zdieľania, iTunes alebo Remote, otestujte pripojenie medzi počítačmi alebo zariadeniami u seba doma. Ak majú fungovať správne, mali by byť pripojené k rovnakej sieti a podsieti.

Otestujte bezpečnostný softvér

Ak problémy pretrvávajú aj po otestovaní pripojenia, je možné, že počítaču bráni v pripojení k iCloudu pre Windows alebo k iTunes bezpečnostný softvér.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné bezpečnostný softvér dočasne odstrániť, aby ste mohli izolovať problém. Niektoré apky na ochranu na internete sa neodinštalujú úplne, takže možno bude potrebné stiahnuť a spustiť čistiacu utilitu pre bezpečnostný softvér, aby sa odstránil úplne.

V spolupráci s poskytovateľom bezpečnostného softvéru povoľte všetky porty a služby používané produktmi Apple. Poskytovateľ vám tiež poradí, ak potrebujete pomoc s odinštalovaním jeho softvéru.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: