Riešenie problémov medzi iTunes a bezpečnostným softvérom iného výrobcu

Ak sa vám nedarí otvoriť iTunes, stiahnuť obsah, synchronizovať zariadenie alebo použiť Domáce zdieľanie, môže to byť zapríčinené vaším bezpečnostným softvérom. 

Bezpečnostný softvér, ktorý nebol vytvorený spoločnosťou Apple, môže iTunes brániť v pripojení k zariadeniam alebo serverom spoločnosti Apple. Môže sa stať, že pri synchronizácii, aktualizácii, zálohovaní alebo obnovení zariadenia sa zobrazí číselná chybová správa.

Ak bezpečnostný softvér spôsobuje problém s iTunes, môžu nastať tieto situácie:

  • iPhone, iPad alebo iPod touch nie je rozpoznaný v iTunes alebo sa nedá zálohovať, obnoviť, aktualizovať, synchronizovať či aktivovať.
  • Zobrazujú sa chyby v iTunes 4, 6, 1630 – 1641, 3000 – 3999, or 9000 – 9999*.
  • Nedá sa pripojiť k obchodu iTunes Store a kúpiť alebo stiahnuť tam obsah.
  • Nedá sa otvoriť iTunes.

*Ak sa zobrazuje chyba 9006, znamená to, že sa počítač možno nemôže pripojiť k serverom Apple alebo k iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Skontrolujte, či nedošlo k problémom s komunikáciou medzi iTunes a servermi spoločnosti Apple na aktualizáciu softvéru. Ak sa chybová správa neprestane zobrazovať, nižšie si prečítajte, ako skontrolovať pripojenie a bezpečnostný softvér.

Začíname

Pred zmenou nastavení bezpečnostného softvéru: 

  • Skontrolujte, či máte v počítači správne nastavený dátum, čas a časové pásmo. 
  • Prihláste sa do účtu správcu, nie do účtu hosťa.
  • Aktualizujte na najnovšiu verziu iTunes.
  • Uistite sa, že v Macu alebo PC máte nainštalovaný najnovší softvér.  

Ak sa zariadenie nepodarí rozpoznať, prečítajte si viac o tom, čo skúsiť, ak iPhone, iPad alebo iPod nie je rozpoznaný v iTunes pre Mac alebo pre Windows.

Ak problémy pretrvávajú, prejdite na ďalšiu časť.

Otestujte pripojenie

Skontrolujte súbor hosts a uistite sa, že nebráni iTunes v komunikácii so servermi spoločnosti Apple.

Ak máte problém s používaním technológie AirPlay, Domáceho zdieľania, iTunes alebo Remote, otestujte pripojenie medzi počítačmi alebo zariadeniami u seba doma. Ak majú fungovať správne, mali by byť pripojené k rovnakej sieti a podsieti.

Ak problémy pretrvávajú, prejdite na ďalšiu časť.

Otestujte bezpečnostný softvér

Ak problémy pretrvávajú aj po otestovaní pripojenia, je možné, že počítaču bráni v pripojení k iTunes bezpečnostný softvér.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné bezpečnostný softvér dočasne odstrániť, aby ste mohli izolovať problém. Niektoré apky na ochranu na internete sa neodinštalujú úplne, takže možno bude potrebné stiahnuť a spustiť čistiacu utilitu pre bezpečnostný softvér, aby sa odstránil úplne.

V spolupráci s poskytovateľom bezpečnostného softvéru povoľte všetky porty a služby používané produktmi Apple. Poskytovateľ vám tiež poradí, ak potrebujete pomoc s odinštalovaním jeho softvéru.

Uistite sa, že máte nainštalovaný iba jeden typ bezpečnostného softvéru. Pri nainštalovaní viac ako jedného typu bezpečnostného softvéru sa môžu objaviť aj iné problémy s výkonom.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: