Pripojenia systémov macOS, iOS a aplikácie iTunes k hostiteľskému serveru a procesy aplikácie iTunes na pozadí

Niektorý softvér spoločnosti Apple vrátane systémov macOS a iOS a aplikácie iTunes používa na pripojenie k rôznym službám odlišné porty a servery. Aplikácia iTunes pre Windows okrem toho inštaluje niektoré procesy, ktoré sú počas používania softvéru spustené na pozadí.

Skontrolujte, či je váš softvér zabezpečenia správne nastavený. Kroky pri nastavení sa líšia v závislosti od softvéru. Podrobné informácie vám poskytne jeho vývojár.

Na Macu aplikácie podpísané spoločnosťou Apple automaticky prijímajú prichádzajúce pripojenia. Tento článok sa neuplatňuje, ak používate Aplikačný Firewall vstavaný v systéme macOS.

Pripojenia k serveru

Systémy macOS, iOS a aplikácia iTunes používajú tieto servery:

Servery spoločnosti Apple Iné servery
albert.apple.com evintl-ocsp.verisign.com
appldnld.apple.com evsecure-ocsp.verisign.com
configuration.apple.com *.amazonaws.com
*.cdn-apple.com *.digicert.com
deimos3.apple.com *.symcb.com
gg*.apple.com *.symcd.com
gs.apple.com  
itunes.apple.com  
*.itunes.apple.com  
mesu.apple.com  
*.mzstatic.com  
skl.apple.com  
swscan.apple.com  
xp.apple.com  


Bežné porty

Softvér spoločnosti Apple vrátane systémov macOS a iOS a aplikácie iTunes používajú tieto porty alebo sa na ne spoliehajú:

Porty TCP alebo UDP Kde sa používa
80 TCP Internet (WWW) a služby, iCloud, Inštalátor QuickTime, iTunes Store a Radio, AirPlay
443 TCP Webové stránky a služby TLS, iTunes Store, overenie iCloud a služby DAV
123 TCP/UDP Network Time Protocol (NTP) používaný na sieťovú časovú synchronizáciu so serverom, sieťová časová synchronizácia so serverom siete Apple TV
554 TCP/UDP Streamovacie mediálne prehrávače, AirPlay
1900 TCP Služba Bonjour
3689 TCP DAAP, zdieľanie hudby v iTunes, AirPlay
5223 TCP Služby iCloud DAV (kontakty, kalendáre a záložky), Fotostream
5224 TCP Návrhy Spotlightu
5350 (UDP) UDP Služba Bonjour
5351 (UDP) UDP Služba Bonjour
5353 (UDP) UDP Služby Bonjour, AirPlay a Domáce zdieľanie
8000 – 8999 TCP Webová služba, streamy internetového rádia
42000 – 42999 TCP Streamy internetového rádia

Pozrite si ďalšie informácie o portoch TCP a UDP, ktoré využívajú softvérové produkty Apple. Chyby číslované v rozsahu 3000 často súvisia so zablokovanými portmi.


Procesy iTunes pre Windows

Aplikácia iTunes pre Windows inštaluje niektoré procesy, ktoré sú počas používania softvéru spustené na pozadí. Prečítajte si viac o tom, čo ktorý proces robí:

Proces Čo robí
AppleMobileBackup.exe Zálohuje dáta na iPhone a iPod touch
AppleMobileDeviceHelper.exe Počúva príkazy na zlepšenie komunikácie medzi aplikáciou iTunes a zariadeniami
AppleMobileDeviceService.exe Umožňuje aplikácii iTunes rozpoznať iPhone a iPod touch
AppleMobileSync.exe Synchronizuje dáta iPhonu alebo iPodu touch s počítačom
distnoted.exe Umožňuje aplikácii iTunes synchronizáciu s iPhonom a iPodom touch
iPodService.exe Umožňuje aplikácii iTunes prístup k zariadeniam
iTunesHelper.exe Prijíma príkazy na zlepšenie komunikácie medzi aplikáciou iTunes a zariadeniami (ako napríklad iPod)
iTunesPhotoProcessor.exe Transkóduje fotografie a obaly albumov pre zariadenia
MDCrashReportTool.exe Extrahuje správy denníkov zo zariadenia a odosiela ich spoločnosti Apple (ak je funkcia zapnutá)
mDNSResponder.exe Umožňuje aplikácii iTunes odhaliť služby v lokálnej sieti (zdieľanie hudby, Apple TV, AirTunes). Služba je tiež známa ako Bonjour pre Windows.
SyncServer.exe Koordinuje proces synchronizácie
qttask.exe Poskytuje ikonu QuickTime v oblasti upozornení (systémový panel) panelu úloh systému Windows. Tento proces sa môže alebo nemusí zobraziť v závislosti od nastavenia QuickTime a toho, či je ikona QuickTime v oblasti upozornení povolená.
Proces závislý od konfigurácie funkcie Synchronizácia Čo robí
dotmacsyncclient.exe Synchronizuje zariadenie so službou iCloud
com.google.ContactSync.exe Synchronizácia kontaktov Google
com.apple.IE.client.exe Synchronizuje zariadenie s prehliadačom Internet Explorer
com.apple.Outlook.client.exe Synchronizuje zariadenie s programom Outlook
com.apple.Safari.client.exe Synchronizuje zariadenie s prehliadačom Safari
com.apple.WindowsContacts.client.exe Synchronizuje zariadenie s adresárom Windows/kontaktmi Windows
com.apple.WindowsMail.client.exe Synchronizuje s Windows Mail
com.yahoo.go.sync.client.exe Synchronizuje s Yahoo

V závislosti od vášho nastavenia sa niektoré z týchto procesov na pozadí nemusia zobraziť. Aplikácia iTunes môže spúšťať iné procesy na pozadí, ktoré využíva na rôzne úlohy, napríklad na synchronizáciu a diagnostiku. V budúcnosti môžu k týmto procesom na pozadí pribudnúť nové funkcie. Tieto procesy by ste nemali vypínať ani vtedy, keď aplikácia iTunes nie je na počítači zapnutá.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: