Porty TCP a UDP používané softvérovými produktmi Apple

Prečítajte si informácie o portoch TCP a UDP používaných rôznymi produktmi Apple, ako sú napríklad systémy macOS a macOS Server, aplikácia Apple Remote Desktop a služba iCloud. Mnohé z týchto portov sú bežne známe a štandardne používané. 

Správcovia sietí môžu tieto informácie využiť pri nastavení Macov a iných zariadení Apple tak, aby sa dokázali pripojiť k službám, ako sú napríklad App Store a servery spoločnosti Apple na aktualizáciu softvéru. 

Porty používané produktmi Apple

Toto je stručná referenčná príručka, ktorá obsahuje bežné príklady a nie vyčerpávajúci zoznam portov. Táto príručka sa pravidelne aktualizuje s použitím informácií, ktoré sú dostupné v čase jej zverejnenia.

Určitý softvér môže používať rôzne porty a služby, preto môže byť prospešné používať pri nastavovaní firewallov alebo podobných schém riadenia prístupu softvér na sledovanie portov.

Niektoré služby môžu používať viacero uvedených portov. Služba VPN môže napríklad používať až štyri rôzne porty. Ak nájdete v tomto zozname niektorý z produktov, vyhľadajte jeho názov v prehliadači (kombinácia klávesov Command-F) a následne zopakujte vyhľadávanie (kombinácia klávesov Command-G), aby ste našli všetky záznamy hľadaného produktu.

Niektoré firewally umožňujú selektívnu konfiguráciu portov UDP alebo TCP s rovnakým číslom, takže je dôležité vedieť, ktorý typ portu konfigurujete. NFS môže napríklad používať port TCP 2049, port UDP 2049, alebo oba tieto porty. Ak váš firewall neumožňuje vybrať typ portu, zrejme funguje tak, že konfiguráciou jedného typu sa nakonfiguruje aj druhý.

Port TCP alebo
UDP
Názov služby
alebo protokolu
1
RFC2 Názov služby3 Kde sa používa
7 TCP/UDP echo 792 echo
20 TCP File Transport Protocol (FTP) 959 ftp-data
21 TCP Ovládanie protokolu FTP 959 ftp
22 TCP Secure Shell (SSH), SSH File Transfer Protocol (SFTP) a Secure copy (scp) 4253 ssh Xcode Server (hosťované a vzdialené pripojenie Git+SSH, vzdialené pripojenie SVN+SSH)
23 TCP Telnet 854 telnet
25 TCP Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 5321 smtp

Mail (odosielanie e-mailov), iCloud Mail (odosielanie e-mailov)

53 TCP/UDP Domain Name System (DNS) 1034 domain
67 UDP Bootstrap Protocol Server (BootP, bootps) 951 bootps NetBoot cez protokol DHCP
68 UDP Bootstrap Protocol Client (bootpc) 951 bootpc NetBoot cez protokol DHCP
69 UDP Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 1350 tftp
79 TCP Finger 1288 finger
80 TCP Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 2616 http World Wide Web, FaceTime, iMessage, iCloud, inštalátor QuickTime, Mapy, iTunes U, Apple Music, iTunes Store, podcasty, internetové rádio, aktualizácia softvéru (OS X Lion alebo staršie verzie), Mac App Store, RAID Admin, zálohovanie, Kalendár, WebDAV, Final Cut Server, AirPlay, macOS Internet Recovery, Profile Manager, Xcode Server (aplikácia Xcode, hosťované a vzdialené pripojenie Git HTTP, vzdialené pripojenie SVN HTTP)
88 TCP Kerberos 4120 kerberos Kerberos vrátane overovania pri zdieľaní obrazovky
106 TCP Password Server
(neregistrované používanie)
3com-tsmux macOS Server Password Server
110 TCP Post Office Protocol (POP3), 
Authenticated Post Office Protocol (APOP)
1939 pop3 Mail (prijímanie e-mailov)
111 TCP/UDP Remote Procedure Call (RPC) 1057, 1831 sunrpc Portmap (sunrpc)
113 TCP Identification Protocol 1413 ident
119 TCP Network News Transfer Protocol (NNTP) 3977 nntp Aplikácie, ktoré umožňujú čítanie diskusných skupín.
123 UDP Network Time Protocol (NTP) 1305 ntp Nastavenia dátumu a času, sieťová synchronizácia času so serverom, synchronizácia času so serverom siete Apple TV
137 UDP Windows Internet Naming Service (WINS) netbios-ns
138 UDP NETBIOS Datagram Service netbios-dgm Windows Datagram Service, Windows Network Neighborhood
139 TCP Server Message Block (SMB) netbios-ssn Súborové a tlačové služby systému Microsoft Windows, ako je napríklad služba Zdieľanie Windows v systéme macOS
143 TCP Internet Message Access Protocol (IMAP) 3501 imap Mail (prijímanie e-mailov)
161 UDP Simple Network Management Protocol (SNMP) 1157 snmp
192 UDP OSU Network Monitoring System osu-nms Stav alebo zisťovanie PPP základne AirPort (niektoré konfigurácie), AirPort Admin Utility, AirPort Express Assistant
311 TCP Správa zabezpečeného servera asip-webadmin Aplikácia Server, Server Admin, Workgroup Manager, Server Monitor, Xsan Admin
312 TCP Správa Xsan vslmp Xsan Admin (OS X Mountain Lion 10.8 a novší)
389 TCP Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 4511 ldap Aplikácie, ktoré vyhľadávajú adresy, ako napríklad Mail a Adresár
427 TCP/UDP Service Location Protocol (SLP) 2608 svrloc Network Browser
443 TCP Secure Sockets Layer (SSL alebo HTTPS) 2818 https Webové stránky TLS, iTunes Store, Aktualizácia softvéru (OS X Mountain Lion a novšie verzie), Návrhy Spotlightu, Mac App Store, Mapy, FaceTime, Game Center, overovanie v iCloude a služby DAV (Kontakty, Kalendáre, Záložky), zálohovanie a apky v iCloude (Kalendáre, Kontakty, Nájsť môj iPhone, Nájsť priateľov, Mail, iMessage, Dokumenty a Fotostream), iCloud Key Value Store (KVS), iPhoto Journals, AirPlay, macOS Internet Recovery, Profile Manager, Diktovanie, Siri, Xcode Server (hosťované a vzdialené pripojenie Git HTTPS, vzdialené pripojenie SVN HTTPS, registrácia v službe Apple Developer), push hlásenia (v prípade potreby)
445 TCP Microsoft SMB Domain Server microsoft-ds
464 TCP/UDP kpasswd 3244 kpasswd
465 TCP Message Submission for Mail (protokol SMTP s overením)   smtp (starší) Mail (odosielanie e-mailov)
500 UDP ISAKMP/IKE 2408 isakmp Služba VPN systému macOS Server
500 UDP Volania cez Wi-Fi 5996 IKEv2 Volania cez Wi-Fi
514 TCP shell shell
514 UDP Syslog syslog
515 TCP Line Printer (LPR), Line Printer Daemon (LPD) printer Tlač na sieťovej tlačiarni, zdieľanie tlačiarní v systéme macOS
532 TCP netnews netnews
548 TCP Apple Filing Protocol (AFP) cez protokol TCP afpovertcp AppleShare, zdieľanie osobných súborov, súborová služba Apple
554 TCP/UDP Real Time Streaming Protocol (RTSP) 2326 rtsp AirPlay, QuickTime Streaming Server (QTSS), prehrávače streamovaných médií
587 TCP Message Submission for Mail (protokol SMTP s overením) 4409 submission Mail (odosielanie e-mailov), iCloud Mail (overovanie SMTP)
600 – 1023 TCP/UDP Služby RPC systému Mac OS X ipcserver NetInfo
623 UDP Lights-Out-Monitoring asf-rmcp Funkcia LOM (Lights Out Monitoring) na počítačoch Xserve s procesormi Intel, Server Monitor
625 TCP Open Directory Proxy (ODProxy) (neregistrované používanie) dec_dlm Open Directory, aplikácia Server, Workgroup Manager, adresárové služby v systéme OS X Lion alebo staršom

Tento port je registrovaný v DEC DLM
626 TCP AppleShare Imap Admin (ASIA) asia Správa protokolu IMAP (Mac OS X Server 10.2.8 alebo starší)
626 UDP serialnumberd (neregistrované používanie) asia Registrácia sériového čísla servera (Xsan, Mac OS X Server 10.3 – 10.6)
631 TCP Internet Printing Protocol (IPP) 2910 ipp Zdieľanie tlačiarní v systéme macOS, tlač na mnohých bežných tlačiarňach
636 TCP Zabezpečený protokol LDAP ldaps
660 TCP Správa servera mac-srvr-admin Nástroje na správu servera pre systém Mac OS X Server 10.4 alebo starší vrátane funkcie AppleShare IP
687 TCP Správa servera asipregistry Nástroje na správu servera pre systém Mac OS X Server 10.6 alebo starší vrátane funkcie AppleShare IP
749 TCP/UDP Kerberos 5 admin/changepw kerberos-adm
985 TCP NetInfo Static Port
993 TCP Mail IMAP SSL imaps iCloud Mail (SSL IMAP)
995 TCP/UDP Mail POP SSL pop3s
1085 TCP/UDP WebObjects webobjects
1099, 8043 TCP Vzdialený prístup RMI a IIOP k serveru JBOSS rmiregistry
1220 TCP QT Server Admin qt-serveradmin Správa streamovacieho servera QuickTime
1640 TCP Server na registráciu certifikátov cert-responder Profile Manager v systéme macOS Server 5.2 alebo staršom
1649 TCP IP Failover kermit
1701 UDP L2TP l2f Služba VPN systému macOS Server
1723 TCP PPTP pptp Služba VPN systému macOS Server
1900 UDP SSDP ssdp Bonjour
2049 TCP/UDP Network File System (NFS) (verzie 3 a 4) 3530 nfsd
2195 TCP Apple Push Notification Service (APNS) —  Push hlásenia
2196 TCP Apple Push Notification Service (APNS) —  Služba spätnej väzby
2197 TCP Apple Push Notification Service (APNS) Push hlásenia
2336 TCP Synchronizácia účtov v mobilných zariadeniach appleugcontrol Synchronizácia domovského adresára
3004 TCP iSync csoftragent
3031 TCP/UDP Vzdialené Apple udalosti eppc Prepojenie programov, vzdialené Apple udalosti
3283 TCP/UDP Apple Remote Desktop a Učebňa net-assistant, classroom Apple Remote Desktop 2.0 alebo novšia verzia (s funkciou oznamovania), Učebňa pre iPad 1.0 – 3.3
3284 TCP Classroom File Transfer classroom Apka Učebňa (zdieľanie dokumentov)
3285 TCP Učebňa classroom Učebňa pre iPad 2.3 a novšie verzie, Učebňa pre Mac 1.0 a novšie verzie
3306 TCP MySQL mysql
3478 – 3497 UDP nat-stun-port – ipether232port FaceTime, Game Center
3632 TCP Distribuovaný kompilátor distcc
3659 TCP/UDP Simple Authentication and Security Layer (SASL) apple-sasl macOS Server Password Server
3 689 TCP Digital Audio Access Protocol (DAAP) daap Zdieľanie hudby v iTunes, AirPlay
3690 TCP/UDP Subverzia svn Xcode Server (anonymné vzdialené pripojenie SVN)
4111 TCP XGrid xgrid
4398 UDP Game Center
4488 TCP Apple Wide Area Connectivity Service   awacs-ice  
4500 UDP Prechod cez bránu NAT protokolu IPsec 4306 Ipsec-msft Služba VPN systému macOS Server
4500 UDP Volania cez Wi-Fi 5996 IKEv2 Volania cez Wi-Fi
5003 TCP FileMaker – priraďovanie názvov a prenos fmpro-internal
5009 TCP (neregistrované používanie) winfs AirPort utilita, AirPort Express Assistant
5100 TCP Socalia Zdieľanie fotoaparátov a skenerov v systéme macOS
5222 TCP XMPP (Jabber) 3920 jabber-client Správy Jabber
5223 TCP Apple Push Notification Service (APNS) Služby DAV iCloudu (Kontakty, Kalendáre, Záložky), push hlásenia, FaceTime, iMessage, Game Center, Fotostream
5228 TCP Návrhy Spotlightu, Siri
5297 TCP Správy (miestny prenos)
5350 UDP Oznámenia protokolu NAT Port Mapping Protocol Bonjour
5351 UDP NAT Port Mapping Protocol nat-pmp Bonjour
5353 UDP Multicast DNS (MDNS) 3927 mdns Bonjour, AirPlay, Domáce zdieľanie, vyhľadávanie tlačiarní
5432 TCP PostgreSQL postgresql Možnosť povoliť manuálne v systéme OS X Lion Server (v minulosti bol predvolene povolený pre databázu ARD 2.0)
5897 – 5898 UDP (neregistrované používanie) xrdiags
5900 TCP Virtual Network Computing (VNC)
(neregistrované používanie)
vnc-server Apple Remote Desktop 2.0 alebo novšie verzie (funkcia sledovania/ovládania)
Zdieľanie obrazovky (Mac OS X 10.5 alebo novší)
5988 TCP WBEM HTTP wbem-http Apple Remote Desktop 2.x
Pozrite tiež dmtf.org/standards/wbem.
6970 – 9999 UDP Streamovací server QuickTime
7070 TCP RTSP (neregistrované používanie), Automatic Router Configuration Protocol (ARCP) arcp Streamovací server QuickTime (RTSP)
7070 UDP Náhradný port RTSP arcp Streamovací server QuickTime
8000 – 8999 TCP irdmi Webová služba, streamy služby iTunes Radio
8005 TCP Vzdialené vypnutie servera Tomcat
8008 TCP Služba iCal http-alt Mac OS X Server 10.5 alebo novší
8080 TCP Alternatívny port pre webovú službu Apache http-alt V systéme Mac OS X Server 10.4 alebo staršom sa označuje tiež ako JBOSS HTTP
8085 – 8087 TCP Služba Wiki Mac OS X Server 10.5 alebo novší
8088 TCP Služba aktualizácie softvéru radan-http Mac OS X Server 10.4 alebo novší
8089 TCP Pravidlá webových e-mailov Mac OS X Server 10.6 alebo novší
8096 TCP Resetovanie hesla cez web Mac OS X Server 10.6.3 alebo novší
8170 TCP HTTPS (webová služba/lokalita)

Podcast Capture/Podcast CLI

8171 TCP HTTP (webová služba/lokalita)

Podcast Capture/Podcast CLI

8175 TCP Tunel Pcast pcastagentd (operácie ovládania, kamera a pod.)
8443 TCP Služba iCal (SSL) pcsync-https Mac OS X Server 10.5 alebo novší (JBOSS HTTPS v systéme Mac OS X Server 10.4 alebo staršom)
8800 TCP Služba adresára sunwebadmin Mac OS X Server 10.6 alebo novší
8843 TCP Služba adresára (SSL) Mac OS X Server 10.6 alebo novší
8821, 8826
TCP Stored Final Cut Server
8891 TCP ldsd Final Cut Server (prenosy dát)
9006 TCP Samostatný server Tomcat Mac OS X Server 10.6 alebo starší
9100 TCP Tlač Tlač na niektorých sieťových tlačiarňach
9418 TCP/UDP Prenos balíkov git git Xcode Server (vzdialené pripojenie git)
10548 TCP Služba zdieľania dokumentov Apple serverdocs Zdieľanie súborov medzi systémami macOS Server a iOS
11211 memcached (neregistrované používanie) Kalendárový server
16080 TCP Webová služba s vyrovnávacou pamäťou výkonu
16384 – 16403 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) connected, — Správy (protokol RTP pre zvuk, RTCP, protokol RTP pre video, RTCP)
16384 – 16387 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) connected, — FaceTime, Game Center
16393 – 16402 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) FaceTime, Game Center
16403 – 16472 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) Game Center
24000 – 24999 TCP med-ltp Webová služba s vyrovnávacou pamäťou výkonu
42000 – 42999 TCP Streamy služby iTunes Radio
49152 – 65535 TCP Xsan Prístup k súborovému systému Xsan
49152 – 65535 UDP  
50003 Služba servera FileMaker
50006 Pomocná služba FileMaker

1. Služba zaregistrovaná v organizácii Internet Assigned Numbers Authority (okrem služieb s poznámkou „neregistrované používanie“). 

2. Číslo dokumentu RFC (Request for Comment), ktorý definuje príslušnú službu alebo protokol. Dokumenty RFC sa spravujú v službe RFC Editor.

3. Vo výstupe príkazov Terminálu môže byť číslo portu nahradené týmto názvom služby, uvedeným v priečinku /etc/services.

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Viac informácií

Aplikačný firewall v systéme macOS nie je založený na portoch. Riadi prístup podľa aplikácií, nie portov. 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: