Porty TCP a UDP používané softvérovými produktmi Apple

Prečítajte si o portoch TCP a UDP používaných produktmi Apple, ako sú macOS a iCloud. Mnohé z týchto portov sú bežne známe a štandardne používané. 

Porty používané produktmi Apple

Toto je stručná referenčná príručka, ktorá obsahuje bežné príklady a nie vyčerpávajúci zoznam portov. Táto príručka sa pravidelne aktualizuje s použitím informácií, ktoré sú dostupné v čase jej zverejnenia. Ak hľadáte informácie o hostiteľoch a portoch špecifických pre podnikové siete, prečítajte si o používaní produktov Apple v podnikových sieťach.

Určitý softvér môže používať rôzne porty a služby, preto môže byť prospešné používať pri nastavovaní firewallov alebo podobných schém riadenia prístupu softvér na sledovanie portov.

Niektoré služby môžu používať viacero uvedených portov. Služba VPN môže napríklad používať až štyri rôzne porty. Ak nájdete v tomto zozname niektorý z produktov, vyhľadajte jeho názov v prehliadači (kombinácia klávesov Command-F) a následne zopakujte vyhľadávanie (kombinácia klávesov Command-G), aby ste našli všetky záznamy hľadaného produktu.

Niektoré firewally umožňujú selektívnu konfiguráciu portov UDP alebo TCP s rovnakým číslom, takže je dôležité vedieť, ktorý typ portu konfigurujete. Ak váš firewall neumožňuje vybrať typ portu, zrejme funguje tak, že konfiguráciou jedného typu sa nakonfiguruje aj druhý.

Port TCP alebo
UDP
Názov služby
alebo protokolu
1
RFC2 Názov služby3 Kde sa používa
22 TCP Secure Shell (SSH), SSH File Transfer Protocol (SFTP) a Secure copy (scp) 4253 ssh Xcode Server (hosťované a vzdialené pripojenie Git+SSH, vzdialené pripojenie SVN+SSH)
25 TCP Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 5321 smtp

Mail (odosielanie e-mailov), iCloud Mail (odosielanie e-mailov)

53 TCP/UDP Domain Name System (DNS) 1034 domain
80 TCP Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 2616 http World Wide Web, FaceTime, iMessage, iCloud, Mapy, Apple Music, iTunes Store, Podcasts, Mac App Store, zálohovanie, Kalendár, WebDAV, AirPlay, internetové obnovenie systému macOS, Xcode Server (apka Xcode, hostené a vzdialené pripojenie Git HTTP, vzdialené pripojenie SVN HTTP)
88 TCP Kerberos 4120 kerberos Kerberos vrátane overovania pri zdieľaní obrazovky
110 TCP Post Office Protocol (POP3), 
Authenticated Post Office Protocol (APOP)
1939 pop3 Mail (prijímanie e-mailov)
123 UDP Network Time Protocol (NTP) 1305 ntp Nastavenia dátumu a času, sieťová synchronizácia času so serverom, synchronizácia času so serverom siete Apple TV
137 UDP Windows Internet Naming Service (WINS) netbios-ns
138 UDP NETBIOS Datagram Service netbios-dgm Windows Datagram Service, Windows Network Neighborhood
139 TCP Server Message Block (SMB) netbios-ssn Zdieľanie súborov a tlačové služby systému Windows
143 TCP Internet Message Access Protocol (IMAP) 3501 imap Mail (prijímanie e-mailov)
192 UDP OSU Network Monitoring System osu-nms Stav alebo zisťovanie PPP základne AirPort (niektoré konfigurácie), AirPort Admin Utility, AirPort Express Assistant
389 TCP Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 4511 ldap Apky, ktoré vyhľadávajú adresy, ako napríklad Mail a Adresár
443 TCP Secure Sockets Layer (SSL alebo HTTPS) 2818 https Webové stránky TLS, iTunes Store, Aktualizácia softvéru, Návrhy Spotlightu, Mac App Store, Mapy, FaceTime, Game Center, overovanie v iCloude a služby DAV (Kontakty, Kalendáre, Záložky), zálohovanie a apky v iCloude (Kalendáre, Kontakty, Nájsť môj iPhone, Nájsť priateľov, Mail, iMessage, Dokumenty a Fotostream), iCloud Key Value Store (KVS), AirPlay, internetové obnovenie systému macOS, Diktovanie, Siri, Xcode Server (hostené a vzdialené pripojenie Git HTTPS, vzdialené pripojenie SVN HTTPS, registrácia v službe Apple Developer), push hlásenia (v prípade potreby)
445 TCP Microsoft SMB Domain Server microsoft-ds
465 TCP Message Submission for Mail (protokol SMTP s overením)   smtp (starší) Mail (odosielanie e-mailov)
500 UDP Volania cez Wi-Fi 5996 IKEv2 Volania cez Wi-Fi
515 TCP Line Printer (LPR), Line Printer Daemon (LPD) printer Tlač na sieťovej tlačiarni, zdieľanie tlačiarní v systéme macOS
548 TCP Apple Filing Protocol (AFP) cez protokol TCP afpovertcp AppleShare, zdieľanie osobných súborov, súborová služba Apple
554 TCP/UDP Real Time Streaming Protocol (RTSP) 2326 rtsp AirPlay, prehrávače streamovaných médií
587 TCP Message Submission for Mail (protokol SMTP s overením) 4409 submission Mail (odosielanie e-mailov), iCloud Mail (overovanie SMTP)
631 TCP Internet Printing Protocol (IPP) 2910 ipp Zdieľanie tlačiarní v systéme macOS, tlač na mnohých bežných tlačiarňach
636 TCP Zabezpečený protokol LDAP ldaps
749 TCP/UDP Kerberos 5 admin/changepw kerberos-adm
993 TCP Mail IMAP SSL imaps iCloud Mail (SSL IMAP)
995 TCP/UDP Mail POP SSL pop3s
1900 UDP SSDP ssdp Bonjour
2195 TCP Apple Push Notification Service (APNS) —  Push hlásenia
2196 TCP Apple Push Notification Service (APNS) —  Služba spätnej väzby
2197 TCP Apple Push Notification Service (APNS) Push hlásenia
3031 TCP/UDP Vzdialené Apple udalosti eppc Prepojenie programov, vzdialené Apple udalosti
3283 TCP/UDP Apple Remote Desktop a Učebňa net-assistant, classroom Apple Remote Desktop
3284 TCP Classroom File Transfer classroom Apka Učebňa (zdieľanie dokumentov)
3285 TCP Učebňa classroom Učebňa
3478 – 3497 UDP nat-stun-port – ipether232port FaceTime, Game Center
3689 TCP Digital Audio Access Protocol (DAAP) daap Zdieľanie hudby v iTunes, AirPlay
3690 TCP/UDP Subverzia svn Xcode Server (anonymné vzdialené pripojenie SVN)
4398 UDP Game Center
4500 UDP Volania cez Wi-Fi 5996 IKEv2 Volania cez Wi-Fi
5100 TCP socalia Zdieľanie fotoaparátov a skenerov v systéme macOS
5223 TCP Apple Push Notification Service (APNS) Služby DAV iCloudu (Kontakty, Kalendáre, Záložky), push hlásenia, FaceTime, iMessage, Game Center, Fotostream
5228 TCP Návrhy Spotlightu, Siri
5297 TCP Správy (miestny prenos)
5350 UDP Oznámenia protokolu NAT Port Mapping Protocol Bonjour
5351 UDP NAT Port Mapping Protocol nat-pmp Bonjour
5353 UDP Multicast DNS (MDNS) 3927 mdns Bonjour, AirPlay, Domáce zdieľanie, vyhľadávanie tlačiarní
5900 TCP/UDP Vzdialená medzipamäť snímok 6143 rfb Apple Remote Desktop, Zdieľanie obrazovky
8000 – 8999 TCP irdmi Webová služba, streamy služby iTunes Radio
9100 TCP Tlač Tlač na niektorých sieťových tlačiarňach
9418 TCP/UDP Prenos balíkov git git Xcode Server (vzdialené pripojenie git)
16384 – 16403 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) connected, — Správy (protokol RTP pre zvuk, RTCP, protokol RTP pre video, RTCP)
16384 – 16387 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) connected, — FaceTime, Game Center
16393 – 16402 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) FaceTime, Game Center
16403 – 16472 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) Game Center
42000 – 42999 TCP Streamy služby iTunes Radio
49152 – 65535 TCP Xsan Prístup k súborovému systému Xsan

1. Služba zaregistrovaná v organizácii Internet Assigned Numbers Authority (okrem služieb s poznámkou „neregistrované používanie“). 

2. Číslo dokumentu RFC (Request for Comment), ktorý definuje príslušnú službu alebo protokol. Dokumenty RFC sa spravujú v službe RFC Editor.

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Viac informácií

Aplikačný firewall v systéme macOS nie je založený na portoch. Riadi prístup podľa apiek, nie portov. 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: