V aplikácii iTunes sa zobrazuje chyba 3194, chyba 17 alebo chyba „Toto zariadenie nespĺňa podmienky pre požadovanú zostavu“

Ak aplikácia iTunes nemôže komunikovať so serverom aktualizácií softvéru Apple, môže sa zobraziť jedna z týchto správ.

 • Chyba 17
 • Chyba 1639
 • Chyby 3000 – 3020
 • Chyba 3194
 • Chyby 3100 – 3999
 • Toto zariadenie nespĺňa podmienky pre požadovanú zostavu

Ak sa zobrazuje jedna z týchto správ a potrebujete pomoc pri aktualizovaní alebo obnovení zariadenia so systémom iOS, nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie iTunes a znova sa pokúste vykonať aktualizáciu alebo obnovenie. Ak aktualizáciu alebo obnovenie nie je možné vykonať, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Filtrovanie adries TCP/IP, firewall alebo bezpečnostný softvér

Ak v počítači používate filtrovanie adries TCP/IP, firewall alebo bezpečnostný softvér, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Nakonfigurujte alebo dočasne odinštalujte bezpečnostný softvér.
 2. Skontrolujte, či máte funkčné pripojenie na internet. Skúste navštíviť stránku www.apple.com/sk alebo požiadajte o ďalšiu pomoc svojho poskytovateľa internetových služieb.
 3. Obíďte internetový smerovač. Niektoré smerovače môžu aplikácii iTunes zabraňovať v prístupe k serveru aktualizácií. Ak používate smerovač, ktorý nevyrobila spoločnosť Apple, skúste vykonať tieto kroky:
 • Odpojte počítač od káblového alebo bezdrôtového smerovača a ethernetovým káblom pripojte počítač priamo k modemu.
 • Reštartujte počítač a modem. Pokyny na používanie modemu získate od svojho poskytovateľa internetových služieb.

Ak je vaše pripojenie na internet funkčné, skúste znova aktualizovať alebo obnoviť zariadenie so systémom iOS.

Obnovenie alebo aktualizácia pomocou iného počítača

Skúste zariadenie obnoviť alebo aktualizovať v inom počítači s iným pripojením na internet. Pomôže vám to uistiť sa, že s vaším počítačom nie sú žiadne problémy, ktoré by mohli aplikácii iTunes brániť v komunikácii so serverom aktualizácií.

Chyby 1639, 3000 – 3020 a 3100 – 3999 (okrem chyby 3194) sú niekedy spôsobené nastaveniami siete. Ak je váš počítač pripojený k spravovanej sieti, obráťte sa na správcu siete. Tieto chyby môžu spôsobovať servery proxy, firewally a ďalšie opatrenia na zabezpečenie sietí. V prípade potreby použite pri obnovení zariadenia iné sieťové pripojenie. Ak napríklad zariadenie obnovujete v práci, skúste ho obnoviť doma alebo v počítači a sieti priateľa.

Kontrola súboru hosts

Po aktualizovaní aplikácie iTunes na najnovšiu verziu skontrolujte súbor hosts, aby ste sa uistili, že váš počítač môže komunikovať so serverom aktualizácií.

Windows

Ak používate počítač so systémom Windows, postupujte podľa krokov na stránke podpory spoločnosti Microsoft. Obnovenie súboru hosts ovplyvní softvérové služby používajúce presmerovania, ktoré sú v ňom definované. Ak systém Windows používate v podnikovom počítači, obráťte sa na oddelenie IT a uistite sa, že aplikácie budú správne fungovať aj po obnovení súboru hosts.

Mac

Ak používate počítač Mac, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vo Finderi vyberte položky Aplikácie > Utility.

2. Otvorte Terminál.

3. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Return:

sudo nano /private/etc/hosts

4. Zadajte heslo, pomocou ktorého sa prihlasujete do počítača, a stlačte kláves Return. Pri zadávaní hesla sa v okne Terminálu nezobrazuje text. 

5. V Termináli sa zobrazí súbor hosts. Ak sa vám nezobrazuje okno podobné nasledujúcemu, uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou účtu správcu, ktorý nemá prázdne heslo.

6. Vyhľadajte položku obsahujúcu text „gs.apple.com“ a prejdite na ňu pomocou klávesov so šípkami.

Ak nevidíte žiadny záznam obsahujúci text gs.apple.com, súbor hosts s problémom nesúvisí. Zatvorte Terminál a prejdite k časti Filtrovanie adries TCP/IP, firewall alebo bezpečnostný softvér tohto článku.

7. Na začiatok položky gs.apple.com pridajte symbol # a medzeru.

8. Stlačením klávesovej skratky Control-O uložte súbor.

9. Keď sa zobrazí výzva na zadanie názvu súboru, stlačte kláves Return.

10. Stlačením klávesovej skratky Control-X ukončite editor.

11. Reštartujte počítač Mac.

Po reštartovaní počítača skúste znova aktualizovať alebo obnoviť zariadenie so systémom iOS.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: