V počítači sa zobrazuje chyba 3194, chyba 17 alebo chyba „Toto zariadenie nespĺňa podmienky pre požadovanú zostavu“

Ak počítač nemôže komunikovať so serverom aktualizácií softvéru Apple, môže sa zobraziť jedna z týchto správ.

 • Chyba 17
 • Chyba 1639
 • Chyby 3000 – 3020
 • Chyba 3194
 • Chyby 3100 – 3999
 • Toto zariadenie nespĺňa podmienky pre požadovanú zostavu

Ak sa zobrazuje niektorá z týchto správ a potrebujete pomoc s aktualizáciou alebo obnovením zariadenia so systémom iOS alebo iPadOS, uistite sa, že Mac je aktualizovaný. Ak používate iTunes, nainštalujte si najnovšiu verziu iTunes a skúste zariadenie aktualizovať alebo obnoviť znova. Ak aktualizáciu alebo obnovenie nie je možné vykonať, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Filtrovanie adries TCP/IP, firewall alebo bezpečnostný softvér

Ak v počítači používate filtrovanie adries TCP/IP, firewall alebo bezpečnostný softvér, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Nakonfigurujte alebo dočasne odinštalujte bezpečnostný softvér.
 2. Skontrolujte, či máte funkčné pripojenie na internet. Skúste navštíviť stránku www.apple.com/sk alebo požiadajte o ďalšiu pomoc svojho poskytovateľa internetových služieb.
 3. Obíďte internetový router. Niektoré routery môžu službe iTunes zabraňovať v prístupe k serveru aktualizácií. Ak používate router, ktorý nevyrobila spoločnosť Apple, skúste vykonať tieto kroky:
 • Odpojte počítač od káblového alebo bezdrôtového routera a ethernetovým káblom pripojte počítač priamo k modemu.
 • Reštartujte počítač a modem. Pokyny na používanie modemu získate od svojho poskytovateľa internetových služieb.

Ak je vaše pripojenie na internet funkčné, skúste zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS znova aktualizovať alebo obnoviť.

Obnovenie alebo aktualizácia pomocou iného počítača

Skúste zariadenie obnoviť alebo aktualizovať v inom počítači s iným pripojením na internet. Pomôže vám to uistiť sa, že s vaším počítačom nesúvisia žiadne problémy, ktoré by mu mohli brániť v komunikácii so serverom aktualizácií.

Chyby 1639, 3000 – 3020 a 3100 – 3999 (okrem chyby 3194) sú niekedy spôsobené nastaveniami siete. Ak je váš počítač pripojený k spravovanej sieti, obráťte sa na správcu siete. Tieto chyby môžu spôsobovať servery proxy, firewally a ďalšie opatrenia na zabezpečenie sietí. V prípade potreby použite pri obnovení zariadenia iné sieťové pripojenie. Ak napríklad zariadenie obnovujete v práci, skúste ho obnoviť doma alebo v počítači a sieti priateľa.

Kontrola súboru hosts

Po aktualizovaní Macu alebo iTunes na najnovšiu verziu skontrolujte súbor hosts, aby ste sa uistili, že váš počítač môže komunikovať so serverom aktualizácií.

Windows

Ak používate počítač so systémom Windows, postupujte podľa krokov na stránke podpory spoločnosti Microsoft. Obnovenie súboru hosts ovplyvní softvérové služby používajúce presmerovania, ktoré sú v ňom definované. Ak systém Windows používate na podnikovom počítači, obráťte sa na oddelenie IT a uistite sa, že apky budú správne fungovať aj po obnovení súboru hosts.

Mac

Ak používate počítač Mac, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vo Finderi vyberte položky Aplikácie > Utility.

2. Otvorte Terminál.

3. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Return:

sudo nano /private/etc/hosts

4. Zadajte heslo, pomocou ktorého sa prihlasujete do počítača, a stlačte kláves Return. Pri zadávaní hesla sa v okne Terminálu nezobrazuje text.

Okno Terminálu

5. Vyhľadajte položku obsahujúcu text „gs.apple.com“ a prejdite na ňu pomocou klávesov so šípkami.

Ak nevidíte žiadny záznam obsahujúci text gs.apple.com, súbor hosts s problémom nesúvisí. Zatvorte Terminál a prejdite na časť Filtrovanie adries TCP/IP, firewall alebo bezpečnostný softvér tohto článku.

6. Na začiatok položky gs.apple.com pridajte symbol # a medzeru („# “).

7. Stlačením klávesovej skratky Control-O uložte súbor.

8. Keď sa zobrazí výzva na zadanie názvu súboru, stlačte kláves Return.

9. Stlačením klávesovej skratky Control-X ukončite editor.

10. Reštartujte Mac.

Po reštartovaní počítača skúste zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS znova aktualizovať alebo obnoviť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: