Ak sa iPhone alebo iPad (Wi-Fi + Cellular) nedá aktivovať

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa iPhone alebo iPad (Wi-Fi + Cellular) nedá aktivovať alebo sa zobrazuje upozornenie na nedostupnosť aktivačného servera alebo nepodporovanú SIM kartu.

Skôr než začnete

Postupujte takto

 1. Reštartujte iPhone alebo iPad.
 2. Ak používate mobilné dátové pripojenie, pripojte sa namiesto toho k spoľahlivej Wi-Fi sieti.
 3. Ak sa na iPhone alebo iPade zobrazí chybová správa s informáciou o tom, že aktivačný server nie je dočasne k dispozícii alebo sa ho pri pokuse o aktiváciu nedarí kontaktovať, počkajte niekoľko minút a potom zopakujte predchádzajúce kroky.

Ak iPhone alebo iPad ani potom nemožno aktivovať, skúste namiesto neho použiť počítač:

 1. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému macOS alebo najnovšiu verziu iTunes.
 2. Skontrolujte, či je počítač pripojený na internet.
 3. Pomocou kábla dodaného s iPhonom alebo iPadom pripojte iPhone alebo iPad k počítaču. Na počítači vyhľadajte zariadenie.
 4. Počkajte, kým počítač nezistí a neaktivuje iPhone alebo iPad: 
  • Ak sa zobrazí upozornenie Nastaviť ako nový alebo Obnoviť zo zálohy, znamená to, že váš iPhone alebo iPad je aktivovaný.
  • Ak sa na počítači zobrazí chybová správa, že SIM karta nie je kompatibilná alebo je neplatná, kontaktujte operátora.
  • Ak sa zobrazí chybová správa s oznámením o tom, že aktivačné informácie boli neplatné alebo aktivačné informácie nebolo možné zo zariadenia získať, prostredníctvom režimu zotavovania iPhone alebo iPad obnovte.

Ak ani potom iPhone alebo iPad nemožno aktivovať, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: