iPhone sa nedá aktivovať

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa iPhone nedá aktivovať alebo sa zobrazuje upozornenie na nedostupnosť aktivačného servera alebo nepodporovanú SIM kartu.

Najskôr skontrolujte tieto body

Potrebujete ďalšiu pomoc? Použite nasledujúcu časť.

Postupujte takto

 1. Pozrite si zoznam na stránke stavu systémov. Ak sa vedľa položky iOS Device Activation (Aktivácia zariadenia so systémom iOS) nezobrazuje zelený krúžok, skúste iPhone aktivovať neskôr.
 2. Ak sa pri aktivácii iPhonu zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte ho. (Výzva na zadanie hesla znamená, že v službe Nájsť môj iPhone je pravdepodobne zapnutá funkcia Zámok aktivácie.)
 3. Reštartujte iPhone.
 4. Ak používate mobilné dátové pripojenie, pripojte sa namiesto toho k spoľahlivej Wi-Fi sieti

Ak sa aktivácia stále nedá dokončiť, aktivujte iPhone pomocou iTunes:

 1. Uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes.
 2. Skontrolujte, či je počítač pripojený na internet.
 3. Otvorte iTunes v počítači. Pomocou kábla dodaného s iPhonom pripojte iPhone k počítaču.
 4. Počkajte, kým iTunes nezistí a neaktivuje iPhone: 
  • Ak sa v iTunes zobrazí text „Nastaviť ako nový“ alebo „Obnoviť zo zálohy“, znamená to, že aplikácia iTunes aktivovala iPhone. 
  • Ak sa v iTunes zobrazuje chyba s informáciou o tom, že SIM karta nie je kompatibilná, obráťte sa na svojho operátora.

Získajte ďalšiu pomoc

 1. Ak chcete zistiť, či nedošlo k problémom so sieťou alebo aktiváciou, a overiť si, či je potrebné vymeniť SIM kartu, obráťte sa na svojho operátora
 2. Obnovte iPhone pomocou režimu zotavovania

Ak sa obnovením iPhonu problém nevyriešil, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: