iPhone sa nedá aktivovať

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa iPhone nedá aktivovať alebo sa zobrazuje upozornenie na nedostupnosť aktivačného servera alebo nepodporovanú SIM kartu.

Skôr než začnete

Potrebujete ďalšiu pomoc? Použite nasledujúcu časť.

Postupujte takto

 1. Reštartujte iPhone
 1. Ak používate mobilné dátové pripojenie, pripojte sa namiesto toho k spoľahlivej Wi-Fi sieti.
 2. Ak sa na iPhone zobrazí chybová správa s informáciou o tom, že aktivačný server nie je dočasne k dispozícii alebo sa ho pri pokuse o aktiváciu nedarí kontaktovať, počkajte niekoľko minút a potom uvedené kroky zopakujte.

Ak iPhone ani potom nemožno aktivovať, skúste namiesto neho použiť počítač. Postupujte takto:

 1. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému macOS alebo najnovšiu verziu iTunes.
 2. Skontrolujte, či je počítač pripojený na internet.
 3. Pomocou kábla dodaného s iPhonom pripojte iPhone k počítaču. Na počítači vyhľadajte zariadenie.
 4. Počkajte, kým počítač nezistí a neaktivuje iPhone: 
  • Ak sa zobrazuje hlásenie Nastaviť ako nové alebo Obnoviť zo zálohy, znamená to, že iPhone je aktivovaný.
  • Ak sa na počítači zobrazí chybová správa, že SIM karta nie je kompatibilná alebo je neplatná, kontaktujte operátora.
  • Ak sa zobrazí chybová správa s oznámením o tom, že „aktivačné informácie boli neplatné“ alebo „aktivačné informácie nebolo možné zo zariadenia získať“, prostredníctvom režimu zotavovania iPhone obnovte.

Ak ani potom iPhone nemožno aktivovať, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: