Čo je potrebné urobiť pred predajom, darovaním alebo spätným odpredaním Macu

Zálohujte si údaje a potom obnovte výrobné nastavenia vypnutím určitých funkcií a služieb, vymazaním Macu a opätovnou inštaláciou systému macOS.

Prechádzate na novší Mac? Pred vykonaním týchto krokov môžete s použitím Sprievodcu migráciou presunúť súbory zo starého Macu do nového Macu.

Vytvorte si zálohu

Uistite sa, že máte aktuálnu zálohu dôležitých súborov. Prečítajte si, ako zálohovať Mac.

Odhláste sa z iTunes v systéme macOS Mojave alebo staršom

Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, otvorte iTunes. Na lište v hornej časti obrazovky alebo okna iTunes vyberte položku Účet > Autorizácie > Zrušiť autorizáciu tohto počítača. Potom zadajte svoj účet Apple ID a heslo a kliknite na položku Zrušiť autorizáciu.

Prečítajte si viac o zrušení autorizácie na počítačoch používaných s vaším účtom iTunes.

 

Odhláste sa z iCloudu

Ak používate systém macOS Catalina alebo novší, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Apple ID. Na postrannom paneli vyberte položku Prehľad a potom kliknite na položku Odhlásiť sa.

Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku iCloud a potom na položku Odhlásiť sa.

Zobrazí sa otázka, či chcete na tomto Macu ponechať kópiu vašich dát v iCloude. Môžete kliknúť na položku Ponechať kópiu, pretože Mac neskôr vymažete. Vaše dáta v iCloude zostanú v iCloude a tiež vo všetkých ďalších zariadeniach, na ktorých ste prihlásený do iCloudu pomocou svojho účtu Apple ID.

 

Odhláste sa zo služby iMessage

Ak používate systém OS X Mountain Lion alebo novší, otvorte aplikáciu Správy a potom na lište vyberte položku Správy > Nastavenia. Kliknite na položku iMessage a potom na položku Odhlásiť sa.

  

Resetujte pamäť NVRAM

Vypnite Mac, opäť ho zapnite a ihneď stlačte tieto štyri klávesy a podržte ich stlačené: Option, Command, P a R. Približne po 20 sekundách klávesy uvoľnite. Týmto postupom sa z pamäte vymažú používateľské nastavenia a obnovia sa určité bezpečnostné funkcie, ktoré mohli byť zmenené.

Prečítajte si viac o resetovaní pamäte NVRAM alebo PRAM.

  

Voliteľné: Zrušte spárovanie zariadení Bluetooth, ktoré si nechávate

Ak je Mac spárovaný s klávesnicou, myšou, trackpadom alebo iným zariadením Bluetooth, ktoré si chcete nechať, môžete párovanie zrušiť. Tento voliteľný krok zabraňuje náhodnému vstupu, keď Mac a zariadenie majú rôznych vlastníkov, no zostávajú vo vzájomnom dosahu pripojenia Bluetooth.

Ak rušíte párovanie vstupných zariadení Bluetooth so stolným počítačom, ako je iMac, Mac mini alebo Mac Pro, musíte na dokončenie zostávajúcich krokov v tomto článku pripojiť USB klávesnicu a myš.

Ak chcete zrušiť párovanie zariadenia Bluetooth, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Bluetooth. Presuňte ukazovateľ myši na zariadenie, párovanie ktorého chcete zrušiť, a kliknite na tlačidlo Odstrániť (x) vedľa názvu zariadenia.

   

Vymažte pevný disk a preinštalujte systém macOS

Výrobné nastavenia Macu najlepšie obnovíte tak, že vymažete pevný disk a preinštalujete systém macOS

Po nainštalovaní systému macOS sa Mac reštartuje a zobrazí sa sprievodca nastavením s výzvou na výber krajiny alebo oblasti. Ak chcete Mac zanechať v stave umožňujúcom okamžité používanie, v nastavovaní nepokračujte. Namiesto toho stlačte kombináciu klávesov Command-Q, čím Mac vypnete. Keď nový vlastník Mac zapne, sprievodca nastavením ho prevedie procesom nastavovania.
   


Bez ohľadu na model alebo stav môžeme vaše zariadenie spracovať tak, aby to bolo prínosné pre vás aj pre planétu: Prečítajte si, ako Mac spätne odpredať alebo recyklovať v rámci služby Apple Trade In.

Dátum zverejnenia: