Používanie displeja Freedom Scientific Focus Blue na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja Freedom Scientific Focus Blue na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Nasledujúce príkazy možno používať s týmito displejmi Freedom Scientific:

  • Focus 14 Blue

  • Focus 80 Blue

  • Focus 40 Blue

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver

Kláves displeja

Presun na predchádzajúcu položku

Stlačenie tlačidla nahor na pravom navigačnom kolískovom spínači

Presun na nasledujúcu položku

Stlačenie tlačidla nadol na pravom navigačnom kolískovom spínači

Rolovanie o jednu stranu doľava

Stlačenie tlačidla nahor na pravom kolískovom spínači

Rolovanie o jednu stranu doprava

Stlačenie tlačidla nadol na pravom kolískovom spínači

Rolovanie o jednu stranu nahor

Stlačenie tlačidla nahor na ľavom kolískovom spínači

Rolovanie o jednu stranu nadol

Stlačenie tlačidla nadol na ľavom kolískovom spínači

Aktivácia tlačidla Späť (ak je k dispozícii)

Ľavý selektor

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver

Kláves displeja

Presun na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora

Stlačenie tlačidla nahor na ľavom navigačnom kolískovom spínači

Presun na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora

Stlačenie tlačidla nadol na ľavom navigačnom kolískovom spínači

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver

Kláves displeja

Dvojité klepnutie na vybranú položku

Riadok smerových klávesov

Výber položky pod prstom

Ľavé tlačidlo režimu alebo pravé tlačidlo režimu

Spustenie alebo zastavenie aktuálnej polohy

Pravý selektor

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver

Kláves displeja

Prepnutie rozšíreného popisu stavu

Riadok stavových smerových klávesov

Posun Braillovho písma doľava

Posúvanie doľava

Posun Braillovho písma doprava

Posúvanie doprava

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam bežných príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver. Prečítajte si, ako postupovať, ak máte displej Classic Focus 40 Blue.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: