Bežné Braillove príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver pri používaní iPhonu, iPadu a iPodu touch

Pri používaní Braillovho displeja na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch môže váš displej podporovať nasledujúce príkazy, ktoré vám pomôžu s navigáciou.

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS. Ak chcete prispôsobiť Braillove príkazy na iPhone, iPade alebo iPode touch, postupujte podľa týchto krokov:

Prejdite do menu Nastavenia > Prístupnosť > VoiceOver > Braillovo písmo > [názov pripojeného Braillovho displeja] > Viac informácií > Braillove príkazy.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku Bod 1 + medzerník
Prechod na nasledujúcu položku Bod 4 + medzerník
Prechod na prvú položku Bod 1 + bod 2 + bod 3 + medzerník
Prechod na poslednú položku Bod 4 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Výber položky Bod 2 + bod 4 + medzerník
Prechod do stavového riadka Bod 2 + bod 3 + bod 4 + medzerník
Prechod do centra hlásení Bod 4 + bod 6 + medzerník
Prechod do ovládacieho centra Bod 2 + bod 5 + medzerník
Opustenie aktuálneho obsahu Bod 1 + bod 2 + medzerník
Prechod na aplikáciu naľavo v Split View (len iPad) Bod 3 + bod 5 + medzerník 
Prechod na aplikáciu napravo v Split View (len iPad) Bod 2 + bod 6 + medzerník
Prechod do predchádzajúceho kontajnera (len iPad) Bod 1 + bod 7 + medzerník
Prechod do nasledujúceho kontajnera (len iPad) Bod 4 + bod 7 + medzerník

Posúvanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Posun o jednu stranu doľava Bod 2 + bod 4 + bod 6 + medzerník
Posun o jednu stranu doprava Bod 1 + bod 3 + bod 5 + medzerník
Posun o jednu stranu nahor Bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Posun o jednu stranu nadol Bod 1 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Prečítanie čísla strany alebo zobrazených riadkov Bod 3 + bod 4 + medzerník

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora Bod 3 + medzerník
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora Bod 6 + medzerník
Výber predchádzajúceho nastavenia rotora Bod 2 + bod 3 + medzerník
Výber nasledujúceho nastavenia rotora Bod 5 + bod 6 + medzerník

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Vykonanie jednoduchého klepnutia Bod 3 + bod 6 + medzerník
Aktivácia tlačidla Domov Bod 1 + bod 2 + bod 5 + medzerník
Aktivácia tlačidla zvýšenia hlasitosti Bod 3 + bod 4 + bod 5 + medzerník
Aktivácia tlačidla zníženia hlasitosti Bod 1 + bod 2 + bod 6 + medzerník
Zobrazenie alebo skrytie klávesnice Bod 1 + bod 4 + bod 6 + medzerník
Gesto 3D Touch na vybranej položke Bod 3 + bod 5 + bod 6 + medzerník

Čítanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Čítanie strany od vybranej položky Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 5 + medzerník
Čítanie strany od začiatku Bod 2 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + medzerník

Úpravy

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Výber celého obsahu Bod 2 + bod 3 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Výber naľavo Bod 2 + bod 3 + bod 5 + medzerník
Výber napravo Bod 2 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Kláves Tab Bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + medzerník
Klávesy Shift a Tab Bod 1 + bod 2 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Vystrihnutie Bod 1 + bod 3 + bod 4 + bod 6 + medzerník
Kopírovanie Bod 1 + bod 4 + medzerník
Vloženie Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 6 + medzerník
Aktivácia klávesu Delete Medzerník alebo bod 1 + bod 4 + bod 5 + medzerník
Aktivácia klávesu Return Medzerník alebo bod 1 + bod 5 + medzerník
Vrátenie písania Bod 1 + bod 3 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Opakovanie písania Bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 6 + medzerník
Vyhľadávanie textu Bod 1 + bod 2 + bod 4 + medzerník
Štýl výstupného textu Bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Spustenie diktovania v textovom poli Bod 1 + bod 5 + bod 6 + medzerník

Ovládanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Zapnutie alebo vypnutie clony obrazovky Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Pozastavenie alebo obnovenie reči Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + medzerník
Zapnutie alebo vypnutie reči Bod 1 + bod 3 + bod 4 + medzerník
Prepínač aplikácií Bod 1 + bod 2 + bod 5 + medzerník (dvakrát)
Pomocník Bod 1 + bod 3 + medzerník
Zmena označenia položky Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 6 + medzerník
Prepínanie rýchlej navigácie Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + medzerník
Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania hudby Bod 1 + bod 5 + bod 6 + medzerník

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Posun Braillovho písma doľava Bod 2 + medzerník
Posun Braillovho písma doprava Bod 5 + medzerník
Prepnutie histórie oznámení Bod 1 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + medzerník
Preklad Bod 4 + bod 5 + medzerník
Ďalší výstupný režim Bod 1 + bod 2 + bod 4 + bod 5 + medzerník
Ďalší vstupný režim Bod 2 + bod 3 + bod 6 + medzerník
Prepnutie medzi skratkopisom a plnopisom Bod 1 + bod 2 + bod 4 + bod 5 + medzerník

Vstupný a výstupný režim zodpovedajú modelom Braillovho písma so 6 bodmi, 6-bodovým skratkopisom a 8 bodmi.

8-bodové

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Predchádzajúci kontajner Bod 1 + bod 7 + medzerník
Nasledujúci kontajner Bod 4 + bod 7 + medzerník
Kláves Delete Bod 7 + medzerník
Kláves Return Bod 8 + medzerník
Prepínanie stlmenia zvuku Bod 1 + bod 3 + bod 4 + bod 7 + medzerník
Otvorenie Pomocníka Bod 1 + bod 3 + bod 7 + medzerník
Posun nahor po strane Bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + bod 8 + medzerník
Posun nadol po strane Bod 1 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + bod 8 + medzerník
Simulácia dlhého stlačenia Bod 3 + bod 6 + bod 7 + bod 8 + medzerník
Rýchla navigácia použitím jedného písmena Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 7 + medzerník

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: