Používanie Braillovho displeja Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Nasledujúce príkazy sa vzťahujú len na Braillov displej Freedom Scientific Classic Focus 40 Blue. Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku Stlačenie tlačidla nahor na pravom navigačnom kolískovom spínači
Prechod na nasledujúcu položku Stlačenie tlačidla nadol na pravom navigačnom kolískovom spínači
Posun o jednu stranu doľava Stlačenie tlačidla nahor na pravom kolískovom spínači
Posun o jednu stranu doprava Stlačenie tlačidla nadol na pravom kolískovom spínači
Posun o jednu stranu nahor Stlačenie tlačidla nahor na ľavom kolískovom spínači
Posun o jednu stranu nadol Stlačenie tlačidla nadol na ľavom kolískovom spínači
Aktivácia tlačidla Späť (ak je k dispozícii) Ľavý selektor 

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora Stlačenie tlačidla nahor na ľavom navigačnom kolískovom spínači
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora Stlačenie tlačidla nadol na ľavom navigačnom kolískovom spínači

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Smerový klávesRiadok alebo riadok smerových klávesov 2
Výber položky pod prstom Ľavé tlačidlo režimu alebo pravé tlačidlo režimu
Spustenie alebo zastavenie aktuálnej akcie Pravý selektor

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Riadok stavových smerových klávesov alebo riadok stavových smerových klávesov 2
Posun Braillovho písma doľava Posúvanie doľava
Posun Braillovho písma doprava Posúvanie doprava

Ďalšie informácie

Ak potrebujete zoznam príkazov pre novšie modely displejov Focus Blue, nájdete ho v článku Freedom Scientific Focus Blue: Klávesové príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver. Univerzálny zoznam bežných príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy pre funkciu VoiceOver.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: