Používanie aplikácie Keynote s hodinkami Apple Watch

Prezentáciu aplikácie Keynote môžete ovládať pomocou hodiniek Apple Watch.

Začíname

Čo potrebujete:

 • Hodinky Apple Watch spárované s iPhonom.

 • iPhone obsahujúci aplikáciu Keynote pre iOS 2.5.3 alebo novšiu verziu. Pred použitím aplikácie Keynote na hodinkách Apple Watch otvorte aspoň raz aplikáciu Keynote pre iOS 2.5.3 alebo novšiu verziu na iPhone.

 • Hodinky Apple Watch s aplikáciou Keynote. Nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie Keynote prostredníctvom aplikácie Apple Watch na iPhone. Ak sa chcete uistiť, že je aplikácia nainštalovaná, otvorte na iPhone aplikáciu Apple Watch a potom klepnite na Moje hodinky, na Keynote a na Zobraziť apku na Apple Watch.

Aplikácia Keynote funguje najlepšie s týmito nastaveniami na hodinkách Apple Watch:

 1. Na hodinkách Apple Watch klepnite na ploche na Nastavenia.

 2. Klepnite na Všeobecné a potom na Zobudiť obrazovku.

 3. Odrolujte dolu a klepnite na Keynote.

 4. Klepnite na Vlastné a potom na Po stlačení korunky.

Tieto nastavenia môžete skontrolovať aj na iPhone:

 1. Na iPhone otvorte apku Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky.

 2. Klepnite na Všeobecné, odrolujte dolu a potom klepnite na Zobudenie obrazovky.

 3. Odrolujte dolu a klepnite na Keynote.

 4. Klepnite na Vlastné a potom na Po stlačení korunky.

Ovládanie prezentácie aplikácie Keynote z hodiniek Apple Watch

Pomocou hodiniek Apple Watch môžete ovládať prezentáciu na iPhone, ak sú splnené tieto podmienky:

 • iPhone je pripojený k externému displeju pomocou adaptéra alebo AirPlay.

 • S aplikáciou Keynote pre iOS na iPhone nie sú spárované žiadne zariadenia na prehrávanie prezentácií, napríklad Mac alebo iPad.

 • V iPhone máte v aplikácii Keynote pre iOS otvorenú prezentáciu alebo ju už prehrávate.

Hodinky Apple Watch môžete použiť aj na ovládanie prezentácií na inom zariadení, napríklad na Macu, ak sú splnené tieto podmienky:

 • V aplikácii Keynote pre iOS je otvorená obrazovka Keynote Remote.

 • S aplikáciou Keynote pre iOS na iPhone je spárované zariadenie na prehrávanie prezentácií (napríklad Mac alebo iPad), iPhone nie je pripojený k externému displeju pomocou adaptéra alebo AirPlay a na iPhone nemáte otvorenú prezentáciu v aplikácii Keynote pre iOS ani sa tam prezentácia neprehráva.

Prečítajte si, ako spárovať zariadenie na prehrávanie prezentácií s aplikáciou Keynote pre iOS na iPhone.

Prehrávanie prezentácie alebo prechod na ďalšiu snímku alebo zostavu

Keď máte prezentáciu aplikácie Keynote pripravenú, otvorte aplikáciu Keynote na hodinkách Apple Watch:

 • Ak prezentáciu treba spustiť, zobrazuje sa tlačidlo Prehrať Tlačidlo Prehrať. Klepnutím na tlačidlo PrehraťPrehrať spustíte prezentáciu.

 • Ak sa prezentácia prehráva, zobrazuje sa tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie. Klepnutím na tlačidlo ĎalšieĎalšie prejdete na ďalšiu snímku alebo zostavu.

Návrat alebo ukončenie prezentácie

Po zatlačení na obrazovku sa zobrazia tieto možnosti:

 • Klepnutím na tlačidlo SpäťTlačidlo Späť prejdete na predošlú snímku alebo resetujete zostavy na aktuálnej snímke.

 • Klepnutím na tlačidlo UkončiťTlačidlo Ukončiť prezentáciu ukončíte.

Ak vyberiete tlačidlo SpäťSpäť, bude sa vám na hodinkách Apple Watch zobrazovať tlačidlo Späť aj tlačidlo ĎalšieĎalšie, kým aplikáciu Keynote neukončíte alebo kým sa hodinky Apple Watch neuspia.

Dátum zverejnenia: