Streamovanie videa cez AirPlay a zrkadlenie obrazovky zariadenia

Pomocou technológie AirPlay môžete streamovať alebo zdieľať obsah zo zariadení Apple do zariadenia Apple TV alebo do inteligentného televízora kompatibilného s technológiou AirPlay 2. Môžete tiež streamovať video, zdieľať fotky alebo zrkadliť presne to isté, čo sa nachádza na obrazovke zariadenia.


Streamovanie videa cez AirPlay z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

 1. Pripojte zariadenie so systémom iOS k sieti Wi-Fi, ku ktorej ste pripojili aj Apple TV alebo inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay 2.
 2. Vyhľadajte video, ktoré chcete streamovať cez AirPlay.
 3. Klepnite na ikonu . V niektorých aplikáciách iných výrobcov možno bude nutné klepnúť najskôr na inú ikonu.* V aplikácii Fotky klepnite na ikonu  a potom klepnite na položku .
 4. Vyberte Apple TV alebo inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay 2. Potrebujete pomoc?

Ak chcete streamovanie zastaviť, klepnite na ikonu  v aplikácii, z ktorej streamujete, a potom v zozname klepnite na príslušný iPhone, iPad alebo iPod touch.

* Niektoré aplikácie na prehrávanie videa pre iOS nemusia podporovať AirPlay. Ak v kombinácii s určitou aplikáciou na prehrávanie videa nemôžete použiť AirPlay, zistite v App Store pre tvOS, či príslušná aplikácia je k dispozícii pre Apple TV.

Automatické streamovanie videa do zariadenia podporujúceho AirPlay

Zariadenie so systémom iOS môže automaticky streamovať video cez AirPlay do často používaného zariadenia Apple TV alebo inteligentného televízora kompatibilného s technológiou AirPlay 2. Ak otvoríte aplikáciu na prehrávanie videa a v ľavom hornom rohu jej obrazovky uvidíte ikonu , zariadenie podporujúce AirPlay už je vybraté.

Ak AirPlay chcete používať s iným zariadením, klepnite na položku  a potom klepnite na druhé zariadenie. Alebo klepnutím na položku „iPhone“ zastavte streamovanie cez AirPlay.

Streamovanie videa cez AirPlay z Macu

 1. Pripojte Mac k sieti Wi-Fi, ku ktorej ste pripojili aj Apple TV alebo inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay 2. 
 2. V Macu otvorte aplikáciu alebo webovú stránku, z ktorej chcete streamovať video.
 3. V ovládaní prehrávania videa kliknite na ikonu .
 4. Vyberte Apple TV alebo inteligentný televízor. Potrebujete pomoc?

Ak chcete streamovanie videa zastaviť, kliknite v ovládaní prehrávania videa na ikonu  a vyberte možnosť Vypnúť AirPlay.

Zrkadlenie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Pomocou zrkadlenia obrazovky môžete celú obrazovku zariadenia so systémom iOS zobraziť v zariadení Apple TV alebo inteligentnom televízore kompatibilnom s technológiou AirPlay 2.

 1. Pripojte zariadenie so systémom iOS k sieti Wi-Fi, ku ktorej ste pripojili aj Apple TV alebo inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay 2.
 2. Otvorte ovládacie centrum:
  • Na iPhone X a novšom alebo iPade so systémom iOS 12 a novším: Potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky.
  • Na iPhone 8 a staršom alebo na zariadení so systémom iOS 11 a starším: Potiahnite prstom nahor z dolného okraja obrazovky. 
 3. Klepnite na ikonu  Zrkadlenie obrazovky.
 4. V zozname vyberte Apple TV alebo inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay 2. Potrebujete pomoc?
 5. Ak sa na obrazovke televízora zobrazí kód AirPlay, zadajte ho na zariadení so systémom iOS.

Televízor použije rovnakú orientáciu obrazovky a pomer strán ako zariadenie so systémom iOS. Ak chcete zrkadlenou obrazovkou zariadenia so systémom iOS vyplniť celú obrazovku televízora, zmeňte na televízore nastavenia pomeru strán alebo zväčšenia.

Ak chcete zrkadlenie zariadenia so systémom iOS zastaviť, otvorte ovládacie centrum, klepnite na položku Zrkadlenie obrazovky a potom klepnite na položku Zastaviť zrkadlenie. Môžete tiež stlačiť tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači Apple TV Remote.

Zrkadlenie alebo rozšírenie obrazovky Macu

Pomocou Apple TV alebo inteligentného televízora kompatibilného s technológiou AirPlay 2 môžete zrkadliť celú obrazovku Macu v televízore alebo používať televízor ako samostatný displej.

 1. Pripojte Mac k sieti Wi-Fi, ku ktorej ste pripojili aj Apple TV alebo inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay 2. 
 2. Na Macu kliknite na ikonu  v lište v hornej časti obrazovky. Ak sa ikona  nezobrazuje, prejdite do menu Apple () > Systémové nastavenia > Displeje a zaškrtnite políčko Ak sú možnosti zrkadlenia dostupné, zobraziť ich v lište.
 3. Vyberte Apple TV alebo inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay 2. Potrebujete pomoc?
 4. Ak sa na obrazovke televízora zobrazí kód AirPlay, zadajte ho na Macu.

Zmena nastavení alebo zastavenie zrkadlenia

Ak chcete zmeniť veľkosť plochy zrkadlenej na televízore, kliknite na ikonu  v lište. Potom vyberte možnosť Zrkadliť vstavaný displej, ak chcete zobrazenie prispôsobiť veľkosti plochy, alebo možnosť Zrkadliť Apple TV, ak chcete zobrazenie prispôsobiť veľkosti obrazovky televízora.

Technológia AirPlay vám tiež umožňuje používať televízor ako samostatný displej Macu. Kliknite v lište na ikonu  a vyberte možnosť Použiť ako samostatný displej.

Ak chcete zrkadlenie alebo používanie televízora ako samostatného displeja zastaviť, kliknite v lište na ikonu  a vyberte možnosť Vypnúť AirPlay. Môžete tiež stlačiť tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači Apple TV Remote.

Prečítajte si viac o zrkadlení alebo rozšírení displeja Macu.

Dátum zverejnenia: