Streamovanie videa cez AirPlay a zrkadlenie obrazovky zariadenia do Apple TV

Pomocou technológie AirPlay môžete obsah na zariadení zobraziť priamo na Apple TV. Môžete tiež streamovať video, zdieľať fotky alebo zrkadliť obsah obrazovky zariadenia – stačí vám na to technológia AirPlay.

Streamovanie videa cez AirPlay z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

 1. Otvorte aplikáciu a vyhľadajte video, ktoré chcete streamovať cez AirPlay na Apple TV.
 2. Klepnite na ikonu . V niektorých aplikáciách iných výrobcov možno bude nutné klepnúť najskôr na inú ikonu.* V aplikácii Fotky klepnite na ikonu  a potom klepnite na položku AirPlay.
 3. Vyberte Apple TV. Ak sa Apple TV nezobrazuje, skontrolujte, či je pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako zariadenie so systémom iOS. Potrebujete pomoc?

Ak chcete streamovanie zastaviť, klepnite na ikonu  v aplikácii, z ktorej streamujete, a potom v zozname klepnite na príslušný iPhone, iPad alebo iPod touch.

Chcete cez AirPlay prehrávať zvuk? Prečítajte si, ako cez AirPlay streamovať hudbu, podcasty a ďalší obsah do Apple TV, HomePodu alebo iných reproduktorov kompatibilných s technológiou AirPlay.

*Niektoré aplikácie na prehrávanie videa nepodporujú AirPlay v systéme iOS. Ak v kombinácii s určitou aplikáciou na prehrávanie videa nemôžete použiť AirPlay, zistite v App Store, či príslušná aplikácia je k dispozícii pre Apple TV.

Streamovanie videa cez AirPlay z Macu

 1. V Macu otvorte aplikáciu alebo webovú stránku, z ktorej chcete streamovať video.
 2. V ovládaní prehrávania videa kliknite na ikonu .
 3. Vyberte Apple TV. Ak sa Apple TV nezobrazuje, skontrolujte, či je pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako Mac. Potrebujete pomoc?

Ak chcete streamovanie videa zastaviť, kliknite v ovládaní prehrávania videa na ikonu  a vyberte možnosť Vypnúť AirPlay.

Zrkadlenie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Pomocou zrkadlenia obrazovky môžete celú obrazovku zariadenia so systémom iOS zobraziť na Apple TV.

 1. Otvorte ovládacie centrum:
  • Na iPhone X a novšom alebo iPade so systémom iOS 12 a novším: Potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu obrazovky.
  • Na iPhone 8 a staršom alebo na zariadení so systémom iOS 11 a starším: Potiahnite prstom nahor z dolného okraja obrazovky. 
 2. Klepnite na ikonu  Zrkadlenie obrazovky.
 3. V zozname vyberte Apple TV. Ak sa Apple TV nezobrazuje, skontrolujte, či je pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako zariadenie so systémom iOS. Potrebujete pomoc?
 4. Ak sa na obrazovke televízora zobrazí kód AirPlay, zadajte ho na zariadení so systémom iOS.

Televízor použije rovnakú orientáciu obrazovky a pomer strán ako zariadenie so systémom iOS. Ak chcete zrkadlenou obrazovkou zariadenia so systémom iOS vyplniť celú obrazovku televízora, zmeňte na televízore nastavenia pomeru strán alebo zväčšenia.

 

Ak chcete zrkadlenie zariadenia so systémom iOS zastaviť, otvorte ovládacie centrum, klepnite na položku Zrkadlenie obrazovky a potom klepnite na položku Zastaviť zrkadlenie. Môžete tiež stlačiť tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači Apple TV Remote.

Zrkadlenie alebo rozšírenie obrazovky Macu

Pomocou Apple TV môžete zrkadliť celú obrazovku Macu na televízore alebo používať televízor ako samostatný displej.

 1. Na Macu kliknite na ikonu  v lište v hornej časti obrazovky. Ak sa ikona  nezobrazuje, prejdite do menu Apple () > Systémové nastavenia > Displeje a zaškrtnite políčko Ak sú možnosti zrkadlenia dostupné, zobraziť ich v lište.
 2. Vyberte Apple TV. Ak sa Apple TV nezobrazuje, skontrolujte, či je pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako Mac. Potrebujete pomoc?
 3. Ak sa na obrazovke televízora zobrazí kód AirPlay, zadajte ho na Macu.

Ak chcete zmeniť veľkosť plochy zrkadlenej na televízore, kliknite na ikonu  v lište. Potom vyberte možnosť Zrkadliť vstavaný displej, ak chcete zobrazenie prispôsobiť veľkosti plochy, alebo možnosť Zrkadliť Apple TV, ak chcete zobrazenie prispôsobiť veľkosti obrazovky televízora.

Technológia AirPlay vám tiež umožňuje používať televízor ako samostatný displej Macu. Kliknite v lište na ikonu  a vyberte možnosť Použiť ako samostatný displej.

Ak chcete zrkadlenie alebo používanie televízora ako samostatného displeja zastaviť, kliknite v lište na ikonu  a vyberte možnosť Vypnúť AirPlay. Môžete tiež stlačiť tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači Apple TV Remote.

Prečítajte si viac o zrkadlení alebo rozšírení displeja Macu.

Dátum zverejnenia: