Streamovanie videa alebo zrkadlenie obrazovky iPhonu, iPadu alebo iPodu touch pomocou technológie AirPlay

Pomocou technológie AirPlay môžete streamovať alebo zdieľať obsah zo zariadení Apple do zariadenia Apple TV alebo do inteligentného televízora kompatibilného s technológiou AirPlay 2. Môžete tiež streamovať video, zdieľať fotky alebo zrkadliť presne to isté, čo sa nachádza na obrazovke zariadenia.


Animácia systému iOS, v ktorej sa zobrazí nástroj na výber technológie AirPlay, vyberie sa Office a potom sa na karte hlásenia potvrdí streamovanie cez AirPlay do miestnosti Office.

Streamovanie videa z iPhonu, iPadu alebo iPodu touchna televízore

 1. Pripojte svoje zariadenie k tej istej Wi-Fi sieti, ku ktorej ste pripojili aj Apple TV alebo inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay 2.
 2. Vyhľadajte video, ktoré chcete streamovať.
 3. Klepnite na ikonu AirPlay . V niektorých apkách bude možno nutné klepnúť najskôr na inú ikonu.* V apke Fotky klepnite na Zdieľať  a potom na AirPlay .
 4. Vyberte Apple TV alebo inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay 2.

Ak chcete streamovanie zastaviť, klepnite na AirPlay  v apke, z ktorej streamujete, a potom v zozname klepnite na príslušný iPhone, iPad alebo iPod touch.

* Niektoré apky na prehrávanie videa nemusia podporovať technológiu AirPlay. Ak v niektorej apke na prehrávanie videa nemožno používať technológiu AirPlay, zistite v App Store na Apple TV, či je táto apka k dispozícii.

Automatické streamovanie videa do zariadenia podporujúceho AirPlay

Zariadenie môže automaticky streamovať video do často používaného zariadenia Apple TV alebo inteligentného televízora kompatibilného s technológiou AirPlay 2. Ak otvoríte apku na prehrávanie videa a v ľavom hornom rohu jej obrazovky uvidíte ikonu , zariadenie podporujúce AirPlay je už vybraté.

Ak chcete technológiu AirPlay používať na inom zariadení, klepnite na ikonu  a potom klepnite na požadované iné zariadenie. Alebo opätovným klepnutím na ikonu  zastavte streamovanie pomocou technológie AirPlay.

Animácia systému iOS, v ktorej sa zobrazí ovládacie centrum, potom sa vyberie zrkadlenie obrazovky a zobrazí sa karta, vyberie sa Office a zobrazí sa výzva na zadanie kódu AirPlay.

Zrkadlenie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch na televízore

 1. Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k tej istej Wi-Fi sieti ako Apple TV alebo inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay 2.
 2. Otvorte ovládacie centrum:
  • Na iPhone X a novšom alebo na iPade so systémom iPadOS 13 a novším: Potiahnite nadol z pravého horného rohu obrazovky.
  • Na iPhone 8 a staršom alebo na zariadení so systémom iOS 11 a starším: Potiahnite nahor z dolného okraja obrazovky. 
 3. Klepnite na Zrkadlenie obrazovky .
 4. V zozname vyberte Apple TV alebo inteligentný televízor kompatibilný s technológiou AirPlay 2.
 5. Ak sa na obrazovke televízora zobrazí kód AirPlay, zadajte ho na zariadení so systémom iOS alebo iPadOS.

Ak chcete zrkadlenie zariadenia so systémom iOS alebo iPadOS zastaviť, otvorte ovládacie centrum, klepnite na Zrkadlenie obrazovky a potom klepnite na Zastaviť zrkadlenie. Môžete tiež stlačiť tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači Apple TV Remote.

Dátum zverejnenia: