Používanie technológie AirPlay alebo funkcie Zrkadlenie obrazovky na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou technológie AirPlay môžete streamovať obsah do Apple TV alebo iného zariadenia podporujúceho technológiu AirPlay, prípadne zrkadliť celú obrazovku zariadenia so systémom iOS.

Čo možno streamovať cez AirPlay

 • Cez AirPlay môžete streamovať fotky a videá zo zariadenia so systémom iOS do Apple TV.
 • Cez AirPlay môžete streamovať aj hudbu zo zariadenia so systémom iOS do Apple TV, základne AirPort Express alebo reproduktorov podporujúcich technológiu AirPlay.
 • Môžete zdieľať obrazovku zo zariadenia so systémom iOS do Apple TV.

     

Streamovanie obsahu z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch cez AirPlay

 1. Uistite sa, že ste v blízkosti Apple TV.
 2. Otvorte aplikáciu, z ktorej chcete streamovať cez AirPlay.
 3. Klepnite na ikonu Ikona AirPlay alebo na ikonu . V niektorých aplikáciách, napríklad Fotky, klepnite na ikonu  a potom na položku AirPlay. Môžete tiež streamovať hudbu cez AirPlay z ovládacieho centra jednoduchým prepnutím zvukového výstupu.
 4. Vyberte zariadenie podporujúce technológiu AirPlay. Nezobrazuje sa Apple TV alebo zariadenie s podporou technológie AirPlay? Skúste pripojiť zariadenie so systémom iOS k tej istej Wi-Fi sieti ako zariadenie, do ktorého chcete streamovať obsah cez AirPlay. Potrebujete pomoc?

Chcete cez AirPlay streamovať obsah z iTunes na Macu alebo PC?

     

Zrkadlenie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Ak chcete na Apple TV zrkadliť celú obrazovku zariadenia so systémom iOS, postupujte takto:

 1. Uistite sa, že ste v blízkosti Apple TV.
 2. Potiahnutím prstom z dolnej časti obrazovky otvorte na zariadení so systémom iOS ovládacie centrum.
 3. V ovládacom centre klepnite na položku  Zrkadlenie obrazovky a potom zo zoznamu vyberte príslušné Apple TV. Nezobrazuje sa Apple TV alebo zariadenie s podporou technológie AirPlay? Skúste pripojiť zariadenie so systémom iOS k tej istej Wi-Fi sieti ako zariadenie, do ktorého chcete streamovať obsah cez AirPlay.
 4. Ak sa na obrazovke televízora zobrazí kód AirPlay, zadajte ho na zariadení so systémom iOS.

Televízor použije rovnakú orientáciu obrazovky a pomer strán ako zariadenie so systémom iOS. Ak chcete zrkadlenou obrazovkou zariadenia so systémom iOS vyplniť celú obrazovku televízora, zmeňte na televízore nastavenia pomeru strán alebo zväčšenia.

Vypnutie technológie AirPlay alebo funkcie Zrkadlenie obrazovky

 1. Otvorte aplikáciu, ktorá používa technológiu AirPlay.
 2. Klepnite na ikonu Ikona AirPlay alebo na ikonu . Ak chcete zastaviť zrkadlenie zariadenia so systémom iOS, otvorte ovládacie centrum a klepnite na položku Zrkadlenie obrazovky.
 3. V zozname klepnite na príslušné zariadenie so systémom iOS.

Získanie pomoci

Prečítajte si, ako postupovať, ak potrebujete pomoc s niektorým z nasledujúcich problémov:

 • V ovládacom centre sa nezobrazuje zariadenie s podporou technológie AirPlay alebo sa v ňom vôbec nezobrazujú možnosti AirPlay.
 • Zobrazuje sa správa Hľadá sa Apple TV.
 • Video funguje, ale zvuk nie.
 • Pripojenie je oneskorené alebo sa streamovanie obsahu prerušuje.
   
Dátum zverejnenia: