Streamovanie videa cez AirPlay a zrkadlenie obrazovky zariadenia do Apple TV

Pomocou technológie AirPlay môžete obsah na zariadení zobraziť priamo na Apple TV. Môžete tiež streamovať video, zdieľať fotky alebo zrkadliť obsah obrazovky zariadenia – stačí vám na to technológia AirPlay.

Streamovanie videa cez AirPlay z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

 1. Otvorte aplikáciu, ktorú chcete použiť s technológiou AirPlay.
 2. Klepnite na ikonu . V niektorých aplikáciách, napríklad Fotky, klepnite na ikonu  a potom na položku AirPlay.
 3. Vyberte Apple TV. Ak sa Apple TV nezobrazuje, skontrolujte, či je pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako zariadenie so systémom iOS. Potrebujete pomoc?

Ak chcete streamovanie zastaviť, klepnite na ikonu  v aplikácii, z ktorej streamujete, a potom v zozname klepnite na príslušný iPhone, iPad alebo iPod touch.

Streamovanie videa cez AirPlay z Macu

 1. Na Macu otvorte aplikáciu, z ktorej chcete streamovať video.
 2. V ovládaní prehrávania videa kliknite na ikonu .
 3. Vyberte Apple TV. Ak sa Apple TV nezobrazuje, skontrolujte, či je pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako Mac. Potrebujete pomoc?

Ak chcete streamovanie videa zastaviť, kliknite v ovládaní prehrávania videa na ikonu  a vyberte možnosť Vypnúť AirPlay.

Zrkadlenie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Pomocou zrkadlenia obrazovky môžete celú obrazovku zariadenia so systémom iOS zobraziť na Apple TV.

 1. Na zariadení so systémom iOS otvorte ovládacie centrum a klepnite na ikonu  Zrkadlenia obrazovky.
 2. V zozname vyberte Apple TV. Ak sa Apple TV nezobrazuje, skontrolujte, či je pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako zariadenie so systémom iOS. Potrebujete pomoc?
 3. Ak sa na obrazovke televízora zobrazí kód AirPlay, zadajte ho na zariadení so systémom iOS.

Televízor použije rovnakú orientáciu obrazovky a pomer strán ako zariadenie so systémom iOS. Ak chcete zrkadlenou obrazovkou zariadenia so systémom iOS vyplniť celú obrazovku televízora, zmeňte na televízore nastavenia pomeru strán alebo zväčšenia.

Ak chcete zrkadlenie zariadenia so systémom iOS zastaviť, otvorte ovládacie centrum, klepnite na položku Zrkadlenie obrazovky a potom klepnite na položku Zastaviť zrkadlenie. Môžete tiež stlačiť tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači Apple TV Remote.

Zrkadlenie alebo rozšírenie obrazovky Macu

Pomocou Apple TV môžete zrkadliť celú obrazovku Macu na televízore alebo používať televízor ako samostatný displej.

 1. Na Macu kliknite na ikonu  v lište v hornej časti obrazovky.
 2. Vyberte Apple TV. Ak sa Apple TV nezobrazuje, skontrolujte, či je pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako Mac. Potrebujete pomoc?
 3. Ak sa na obrazovke televízora zobrazí kód AirPlay, zadajte ho na Macu.

Ak chcete zmeniť veľkosť plochy zrkadlenej na televízore, kliknite na ikonu  v lište. Potom vyberte možnosť Zrkadliť vstavaný displej, ak chcete zobrazenie prispôsobiť veľkosti plochy, alebo možnosť Zrkadliť Apple TV, ak chcete zobrazenie prispôsobiť veľkosti obrazovky televízora.

Technológia AirPlay vám tiež umožňuje používať televízor ako samostatný displej Macu. Kliknite v lište na ikonu  a vyberte možnosť Použiť ako samostatný displej.

Ak chcete zrkadlenie alebo používanie televízora ako samostatného displeja zastaviť, kliknite v lište na ikonu  a vyberte možnosť Vypnúť AirPlay. Môžete tiež stlačiť tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači Apple TV Remote.

Prečítajte si viac o zrkadlení alebo rozšírení displeja Macu.

Dátum zverejnenia: