Ovládanie prezentácie Keynote pomocou ovládača Keynote Remote

Prezentáciu Keynote môžete ovládať z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch pomocou ovládača Keynote Remote.

Kontrola požiadaviek

Ovládač Keynote Remote sa dodáva spolu s aplikáciou Keynote pre iPhone a iPad. Ak chcete na ovládanie prezentácie používať ovládač Keynote Remote, budete potrebovať:

 • iPhone, iPad alebo iPod touch s aplikáciou Keynote 2.1 alebo novšou pre iPhone alebo iPad
 • Mac s aplikáciou Keynote pre Mac 6.1 alebo novšou
 • Diaľkové ovládanie pripojené k Macu alebo k inému iPhonu, iPadu alebo iPod touch

Prepojenie ovládača Keynote Remote s Macom

Prezentáciu môžete prehrávať v Macu a vzdialene ju ovládať pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

 1. Zapnite Wi-Fi v iPhone alebo iPadezapnite Wi-Fi v Macu.
 2. V Macu otvorte aplikáciu Keynote.
 3. V lište vyberte menu Keynote > Nastavenia, kliknite na položku Ovládače a potom zaškrtnite políčko Povoliť.
 4. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Keynote a potom klepnite na tlačidlo Keynote Remote  na paneli s nástrojmi. Ak sa tlačidlo Keynote Remote nezobrazuje, klepnite na položku Prezentácie alebo na tlačidlo Späť  a potom na tlačidlo Keynote Remote.
 5. Na iPhone alebo iPade klepnite na položku Pokračovať.
 6. Na Macu kliknite na položku Prepojiť vedľa názvu iPhonu alebo iPadu.
 7. Uistite sa, že je na oboch zariadeniach zadaný ten istý štvorciferný kód, a potom na Macu kliknite na položku Potvrdiť.

Po prepojení zariadení sa naučte používať ovládač Keynote Remote


Prepojenie ovládača Keynote Remote s iným iPhonom alebo iPadom

Prezentáciu môžete prehrávať v jednom iPhone alebo iPade a vzdialene ju ovládať prostredníctvom iného.

 1. Na oboch zariadeniach zapnite Wi-Fi.
 2. Otvorte prezentáciu Keynote v zariadení, v ktorom sa prezentácia nachádza.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac  na paneli s nástrojmi, klepnite na položku Povoliť ovládače a potom zapnite položku Povoliť ovládače.
 4. V zariadení, ktoré chcete používať ako diaľkový ovládač, otvorte aplikáciu Keynote.
 5. Klepnite na tlačidlo Keynote Remote  na paneli s nástrojmi. Ak sa tlačidlo Keynote Remote nezobrazuje, klepnite na položku Prezentácie alebo klepnite na tlačidlo Späť  a potom na tlačidlo Keynote Remote.
 6. Na iPhone alebo iPade klepnite na položku Pokračovať.
 7. Na zariadení, v ktorom chcete prezentáciu spustiť, klepnite na položku Prepojiť vedľa príslušného vzdialeného zariadenia.
 8. Uistite sa, že je v zariadeniach so systémom zadaný ten istý štvorciferný kód, a potom kliknite na položku Potvrdiť.

Po prepojení zariadení so systémom sa naučte používať ovládač Keynote Remote.


Používanie ovládača Keynote Remote

 1. Po prepojení ovládača Keynote Remote s Macom, iPhonom alebo iPadom postupujte pri ovládaní prezentácie podľa týchto krokov.
 2. Zapnite Wi-Fi v iPhone alebo iPadezapnite Wi-Fi v Macu.
 3. Otvorte prezentáciu Keynote v zariadení, v ktorom sa prezentácia nachádza. 
 4. V zariadení s ovládačom Keynote Remote otvorte aplikáciu Keynote a potom klepnite na tlačidlo Keynote Remote . Ak sa tlačidlo Keynote Remote nezobrazuje, klepnite na položku Prezentácie alebo na tlačidlo Späť Tlačidlo Späť a potom na tlačidlo Keynote Remote. 
 5. Klepnite na položku Prehrať a potom sa rozhodnite, ktorú akciu chcete vykonať:
  • Ak chcete použiť iné rozloženie, klepnite na tlačidlo Rozloženie  a vyberte požadovanú možnosť. 
  • Ak chcete prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu snímku, potiahnite prstom príslušným smerom.
  • Ak chcete počas prezentácie zvýrazniť niektoré časti alebo na ne poukázať, klepnite na tlačidlo Zvýrazňovač  a vyberte požadovanú možnosť. Ak chcete funkciu Zvýrazňovač zatvoriť, klepnite na tlačidlo Zatvoriť .
 6. Prezentáciu ukončíte klepnutím na tlačidlo Zatvoriť alebo potiahnutím nadol dvomi prstami.

Ak zariadenia nezostávajú prepojené, pripojte obe zariadenia k tej istej sieti Wi-Fi na Macuna iPhone alebo iPade.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: