Používanie ovládača Keynote Remote v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prezentáciu Keynote môžete ovládať zo zariadenia so systémom iOS pomocou ovládača Keynote Remote.

Kontrola požiadaviek

Ovládač Keynote Remote sa dodáva spolu s aplikáciou Keynote pre systém iOS. Ak chcete na ovládanie prezentácie používať ovládač Keynote Remote, budete potrebovať:

 • Zariadenie so systémom iOS s aplikáciou Keynote pre systém iOS 2.1 alebo novšou
 • Mac s aplikáciou Keynote pre Mac 6.1 alebo novšou
 • Vzdialené zariadenie prepojené s Macom alebo iným zariadením so systémom iOS.

Prepojenie ovládača Keynote Remote s Macom

Prezentáciu môžete prehrávať na Macu a vzdialene ju uvládať prostredníctvom zariadenia so systémom iOS.

 1. Uistite sa, že v Macu aj v zariadení so systémom iOS je zapnuté pripojenie Wi-Fi.
 2. V Macu otvorte aplikáciu Keynote.
 3. V lište vyberte menu Keynote > Nastavenia, kliknite na položku Ovládače a potom zaškrtnite políčko Povoliť.
 4. V zariadení so systémom iOS otvorte aplikáciu Keynote a potom klepnite na tlačidlo tlačidlo Keynote Remote na paneli s nástrojmi. Ak sa tlačidlo tlačidlo Keynote Remote nezobrazuje, klepnite na položku Prezentácie alebo na tlačidlo tlačidlo Späť a potom na tlačidlo tlačidlo Keynote Remote.
 5. Ak sa k tomuto ovládaču Keynote Remote pripájate prvýkrát, klepnite na položku Pokračovať a potom na položku Pridať zariadenie. Ak sa k tomuto ovládaču Keynote Remote nepripájate prvýkrát, klepnite na položku Zariadenia a potom na položku Pridať zariadenie.
 6. Na Macu kliknite na položku Prepojiť vedľa názvu zariadenia so systémom iOS.
 7. Uistite sa, že je v Macu a v zariadení so systémom iOS zadaný ten istý štvorciferný kód, a potom kliknite na položku Potvrdiť.

Po prepojení zariadenia so systémom iOS sa naučte používať ovládač Keynote Remote.

Prepojenie ovládača Keynote Remote s iným zariadením so systémom iOS

Prezentáciu môžete prehrávať v jednom zariadení so systémom iOS a vzdialene ju ovládať prostredníctvom iného.

 1. Uistite sa, že v oboch zariadeniach so systémom iOS je zapnuté pripojenie Wi-Fi.
 2. V zariadení, v ktorom chcete prezentáciu spustiť, otvorte prezentáciu Keynote.
 3. Klepnite na tlačidlo tlačidlo Nástroje na paneli s nástrojmi, klepnite na položku Povoliť Ovládače a potom zapnite položku Povoliť ovládače.
 4. V zariadení, ktoré chcete používať ako diaľkový ovládač, otvorte aplikáciu Keynote.
 5. Klepnite na tlačidlo tlačidlo Keynote Remote na paneli s nástrojmi. Ak sa tlačidlo tlačidlo Keynote Remote nezobrazuje, klepnite na položku Prezentácie alebo na tlačidlo tlačidlo Späť a potom na tlačidlo tlačidlo Keynote Remote.
 6. Ak sa k tomuto ovládaču Keynote Remote pripájate prvýkrát, klepnite na položku Pokračovať a potom na položku Pridať zariadenie. Ak sa k tomuto ovládaču Keynote Remote nepripájate prvýkrát, klepnite na položku Zariadenia a potom na položku Pridať zariadenie.
 7. Na zariadení, v ktorom chcete prezentáciu spustiť, klepnite na položku Prepojiť vedľa príslušného vzdialeného zariadenia.
 8. Uistite sa, že je v zariadeniach so systémom iOS zadaný ten istý štvorciferný kód, a potom kliknite na položku Potvrdiť.

Po prepojení zariadení so systémom iOS sa naučte používať ovládač Keynote Remote.

Používanie ovládača Keynote Remote

Po prepojení ovládača Keynote Remote s Macom alebo zariadením so systémom iOS môžete pri ovládaní prezentácie postupovať podľa nasledujúcich krokov.

 1. Zapnite pripojenie Wi-Fi v Macu a v zariadení so systémom iOS.* 
 2. Otvorte prezentáciu Keynote v Macu alebo v zariadení so systémom iOS. 
 3. V zariadení s ovládačom Keynote Remote otvorte aplikáciu Keynote a potom klepnite na položku Keynote Remote. Ak sa položka Keynote Remote nezobrazuje, klepnite na položku Prezentácie alebo na tlačidlo tlačidlo Späť a potom na položku Keynote Remote
 4. Klepnite na položku Prehrať a potom sa rozhodnite, ktorú akciu chcete vykonať:
  • Ak chcete použiť iné rozloženie, klepnite na tlačidlo tlačidlo Rozloženie a vyberte požadovanú možnosť. 
  • Ak chcete prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu snímku, potiahnite prstom príslušným smerom.
  • Ak chcete počas prezentácie zvýrazniť niektoré časti alebo na ne poukázať, klepnite na tlačidlo tlačidlo Zvýrazňovač a vyberte požadovanú možnosť. Ak chcete režim zvýrazňovača zatvoriť, klepnite na položku .
  • Ak chcete prezentáciu ukončiť, klepnite na položku  alebo potiahnite dolu dvoma prstami.

Ďalšie informácie

* Ak zariadenia nemôžu zostať pripojené, pripojte obidve zariadenia k tej istej sieti Wi-Fi v Macu a v zariadení so systémom iOS. Ak nie je k dispozícii sieť Wi-Fi, použite pripojenie Bluetooth. Ak chcete v zariadení so systémom iOS zapnúť pripojenie Bluetooth, otvorte aplikáciu Nastavenia, klepnite na položku Bluetooth a potom zapnite pripojenie Bluetooth. Ak chcete zapnúť pripojenie Bluetooth v Macu, otvorte menu Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Zapnúť Bluetooth.

Dátum zverejnenia: