Spárovanie hodiniek Apple Watch s novým iPhonom

Chcete si zaobstarať nový iPhone? Prečítajte si, ako zrušiť párovanie hodiniek Apple Watch so starým iPhonom a spárovať ich s novým. 

Čo potrebujete

Ak starý iPhone nemáte, budete musieť použiť iný postup. Vyberte jednu z nasledujúcich možností. 

Ak starý iPhone máte

Pomocou nasledujúceho postupu zálohujte hodinky Apple Watch pred spárovaním s novým iPhonom. 

Aktualizujte starý iPhone

Pred priradením hodiniek Apple Watch k novému iPhonu aktualizujte starý iPhone aj hodinky Apple Watch. Dokončenie aktualizácie môže trvať niekoľko minút alebo až hodinu. Môže byť vhodné nechať aktualizáciu prebehnúť cez noc alebo ju odložiť na neskôr, keď budete mať čas. Obe zariadenia musia byť nabité.

 

Skontrolujte nastavenia apiek Zdravie a Aktivita

Ak na zálohovanie používate iCloud, prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a uistite sa, že je zapnutá možnosť Zdravie.

Ak na zálohovanie používate počítač, zálohu zašifrujte, aby sa uchoval váš obsah v apkách Zdravie a Aktivita.

V iCloude sa neuchovávajú vaše dáta o zdieľaní aktivít.

Zálohujte starý iPhone

Pomocou tohto postupu zálohujte starý iPhone do iCloudu alebo počítača. Spolu s iPhonom sa zálohujú aj hodinky Apple Watch. Pozrite sa, čo všetko sa zálohuje

 

Nastavte si nový iPhone

Nastavte nový iPhone. Keď sa zobrazí otázka, či máte zálohu v iCloude alebo v iTunes, vyberte najnovšiu zálohu na obnovenie dát zo starého zariadenia do nového. Uistite sa, že máte iPhonehodinky Apple Watch aktualizované, inak sa môže stať, že záloha nebude v zozname uvedená. 

Ak sa na iPhone zobrazí otázka, či chcete používať hodinky Apple Watch, klepnite na Pokračovať. Ak sa táto otázka nezobrazí, môžete hodinky Apple Watch v ďalšom kroku nastaviť manuálne. Získajte pomoc, ak sa na iPhone nezobrazí otázka, či chcete používať hodinky Apple Watch.

Na novom iPhone otvorte apku Apple Watch

Umiestnite hodinky Apple Watch a iPhone blízko seba. Na iPhone otvorte apku Apple Watch.

Ak sa na iPhone zobrazí výzva na potvrdenie, či chcete používať hodinky, dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.

Ak sa na iPhone zobrazí výzva na spustenie párovania, zrušte spárovanie hodiniek Apple Watch, aby ste ich mohli nastaviť

Po nastavení môžete začať používať hodinky Apple Watch s novým iPhonom. 

 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Použite postup nižšie zodpovedajúci vašej situácii. 

Ak nemáte starý iPhone alebo ste ho vymazali

Je možné, že máte hodinky Apple Watch stále spárované so starým iPhonom. Spárovanie zrušíte pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Vymažte hodinky Apple Watch
 2. Nastavte nový iPhone a prihláste sa do iCloudu. Ak ho už máte nastavený a prihlásili ste sa v ňom, tento krok vynechajte.
 3. Na novom iPhone otvorte apku Apple Watch a spárujte hodinky s novým iPhonom.
 4. Pokúste sa obnoviť obsah zo zálohy. Uistite sa, že máte iPhonehodinky Apple Watch aktualizované, inak sa môže stať, že záloha nebude v zozname uvedená. Prídete o časť obsahu apiek Aktivita a Tréningy, prípadne o nastavenia hodiniek, ktoré sa zmenili od vytvorenia poslednej zálohy. Ak používate iCloud v systéme iOS 11 alebo novšom, dáta apiek Zdravie a Aktivita sa ukladajú do iCloudu a automaticky sa synchronizujú medzi všetkými zariadeniami, v ktorých ste sa prihlásili pomocou toho istého Apple ID. 
  • Ak sa zobrazí výzva na obnovenie zálohy hodiniek, vyberte najnovšiu zálohu. 
  • Ak zálohu nemáte, musíte hodinky Apple Watch nastaviť ako nové. 
 5. Pomocou krokov na obrazovke dokončite nastavenie.
 6. Hodinky Apple Watch môžete začať používať s novým iPhonom. Môže trvať až niekoľko dní, kým sa zobrazia všetky vaše dáta z iCloudu.

V iCloude sa neuchovávajú vaše dáta o zdieľaní aktivít.

Ak máte starý iPhone a nevymazali ste ho

Zrušte spárovanie hodiniek Apple Watch so starým iPhonom. Potom vyberte jednu z nasledujúcich možností podľa toho, kedy ste nový iPhone nastavili:

 • Ak ste nový iPhone práve obnovili z nedávno vytvorenej zálohy, spárujte obe zariadenia. Uistite sa, že máte iPhonehodinky Apple Watch aktualizované, inak sa môže stať, že záloha nebude v zozname uvedená. Po zobrazení výzvy obnovte hodinky zo zálohy. Najnovšie nastavenia alebo obsah apiek Aktivita alebo Tréningy sa môžu stratiť, ak je záloha staršia.
 • Ak je záloha iPhonu stará niekoľko dní alebo týždňov a chcete zachovať maximálne množstvo obsahu, vymažte nový iPhone. Potom preneste obsah zo starého iPhonu do nového. Môže dôjsť k strate časti obsahu nového iPhonu. Nezabudnite znova spárovať hodinky Apple Watch s iPhonom.  

Ak sa hodinky Apple Watch počas párovania zaseknú

Ak sa hodinky Apple Watch zaseknú na čiernej obrazovke s bielym logom Apple, postupujte takto:

 1. Súčasne stlačte a podržte korunku Digital Crown a bočné tlačidlo, kým sa hodinky nereštartujú. Potom pustite korunku Digital Crown a bočné tlačidlo.
 2. Po reštartovaní hodiniek pevne stlačte obrazovku alebo stlačte a podržte korunku Digital Crown.
 3. Klepnite na Resetovať.
 4. Po resetovaní hodiniek ich môžete spárovať s telefónom iPhone. Priblížte svoj iPhone k hodinkám a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak sa na iPhone pri nastavovaní nezobrazí otázka, či chcete používať hodinky Apple Watch

Zrušte párovanie hodiniek Apple Watch so starým iPhonom a potom ich spárujte s novým iPhonom. Po zobrazení výzvy obnovte hodinky Apple Watch zo zálohy. Uistite sa, že máte iPhonehodinky Apple Watch aktualizované, inak sa môže stať, že záloha nebude v zozname uvedená. 

Ak ste obsah do nového iPhonu preniesli pomocou počítača, ale chýbajú vám dáta apiek Zdravie a Aktivita

Ak dáta apky Zdravie v starom iPhone synchronizujete pomocou iCloudu, v novom iPhone sa aktualizujú automaticky, keď bude pripojený k Wi-Fi sieti a prihlásený do iCloudu. Na starom aj novom iPhone prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a uistite sa, že je zapnutá možnosť Zdravie.

Ak iCloud nepoužívate, môžete sa pokúsiť obnoviť obsah zo zálohy starého iPhonu v počítači. Ak máte starý iPhone a nevymazali ste ho, vytvorte novú zálohu v iCloude alebo šifrovanú zálohu v počítači. Potom vymažte nový iPhone a obnovte ho z novej zálohy. Nezabudnite znova spárovať hodinky Apple Watch s iPhonom. Ak používate počítač, uistite sa, že je záloha zašifrovaná.

Ak starý iPhone nemáte alebo ho nemôžete zálohovať, obsah apiek Zdravie a Aktivita nie je možné obnoviť.

Dátum zverejnenia: