Zmodyfikowanie tego elementu sterującego spowoduje odświeżenie tej strony
iPhone 6 Plus

Program naprawy ekranu Multi-Touch w telefonie iPhone 6 Plus

Firma Apple ustaliła, że kilkukrotne upuszczenie niektórych telefonów iPhone 6 Plus na twardą powierzchnię, a następnie stosowanie dalszego nacisku na urządzenie, może wywołać migotanie wyświetlacza lub problemy z działaniem ekranu Multi-Touch.

Jeśli telefon iPhone 6 Plus wykazuje opisane powyżej objawy, ale samo urządzenie działa i ekran nie jest pęknięty ani uszkodzony, to firma Apple lub Autoryzowany Serwis Apple mogą naprawić urządzenie, pobierając za tę usługę opłatę równą sugerowanej cenie producenta wynoszącej 749 PLN. Ceny w poszczególnych Autoryzowanych Serwisach Apple mogą się różnić.

Firma Apple kontaktuje się z klientami, którzy zapłacili za naprawę serwisową związaną z tą usterką w Autoryzowanym Serwisie Apple lub innym punkcie firmy Apple, w celu zorganizowania zwrotu kosztów. Klienci, którzy zapłacili za taką naprawę, ale nie otrzymali żadnej wiadomości od firmy Apple, powinni skontaktować się z nami samodzielnie.

Kwota zwrotu będzie równa różnicy między ceną zapłaconą w serwisie za naprawę telefonu iPhone 6 Plus a sugerowaną ceną producenta.

Proces serwisowania

Przynieś telefon iPhone 6 Plus do Autoryzowanego Serwisu Apple, który bierze udział w programie. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych pracownicy serwisu sprawdzą, czy Twój iPhone kwalifikuje się do tego programu oraz czy jest sprawny. Ten program dotyczy tylko telefonu iPhone 6 Plus.

Uwaga: partnerscy operatorzy sieci komórkowych nie uczestniczą w tym programie.

Aby przygotować telefon iPhone 6 Plus do procesu serwisowania, wykonaj kopię zapasową danych w programie iTunes lub usłudze iCloud.

Informacje dodatkowe

Firma Apple może ograniczyć naprawę do kraju lub regionu, w którym urządzenie zostało pierwotnie kupione. W przypadku urządzeń iPhone 6 Plus zakupionych w krajach członkowskich EOG usługa jest dostępna w krajach członkowskich EOG.

Ten ogólnoświatowy program obejmuje dotknięte usterką telefony iPhone 6 Plus zakupione w ciągu 5 lat od daty rozpoczęcia sprzedaży detalicznej tego urządzenia.

Informacje aktualne na dzień 15 kwietnia 2020 r.