Metody tworzenia backupu telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Backup umożliwia kopiowanie i zachowywanie informacji z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch. W przypadku wymiany urządzenia backup pozwala przenieść informacje na nowe urządzenie.

iPad i iPod z wyświetlonym ekranem Aplikacje i dane, na którym można przenieść aplikacje i dane na inne urządzenie za pomocą backupu.

Wybieranie właściwej metody

Jeśli będzie potrzebny alternatywny backup, można utworzyć jeden backup przy użyciu usługi iCloud, a drugi przy użyciu komputera. Dowiedz się, jak utworzyć backup lub odtworzyć urządzenie z backupu.

iCloud

Komputer

Backupy w iCloud

Dysponując połączeniem sieciowym Wi-Fi, można utworzyć backup urządzenia za pomocą usługi iCloud. Nie trzeba w tym celu podłączać urządzenia do komputera. 

Backupy w iCloud obejmują prawie wszystkie dane i ustawienia przechowywane na Twoim urządzeniu. Backupy w iCloud nie obejmują następujących elementów:

 • Dane przechowywane już w usłudze iCloud, takie jak kontakty, kalendarze, notatki, Zdjęcia iCloud, wiadomości iMessage, notatki głosowe, wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) oraz dane zdrowotne.
 • Dane przechowywane w innych usługach działających w chmurze, takich jak Gmail czy poczta Exchange.
 • Dane aplikacji Apple Mail
 • Informacje i ustawienia usługi Apple Pay.
 • Ustawienia funkcji Face ID lub Touch ID
 • Treści z biblioteki muzycznej iCloud i App Store

Dowiedz się, jak utworzyć backup urządzenia w usłudze iCloud oraz jak zarządzać miejscem dyskowym w usłudze iCloud i usuwać backupy, które nie są już potrzebne.

Gdy używasz funkcji Wiadomości w iCloud, danych zdrowotnych w systemie iOS 12 albo aplikacji Dyktafon, zawartość jest automatycznie zachowywana w usłudze iCloud. Jeśli włączysz usługę Zdjęcia iCloud, zawartość jest także automatycznie zachowywana w usłudze iCloud.

Backupy z komputera

Backup urządzenia utworzony za pomocą komputera, który nie jest równoznaczny z synchronizacją, zawiera prawie wszystkie dane i ustawienia urządzenia. Backup z komputera nie obejmuje następującej zawartości:

 • Zawartość ze sklepów iTunes Store i App Store oraz pliki PDF pobrane bezpośrednio do aplikacji Apple Books.
 • Zawartość zsynchronizowana z Findera lub aplikacji iTunes, na przykład zaimportowane pliki MP3, płyty, pliki wideo, książki oraz zdjęcia.
 • Dane przechowywane już w usłudze iCloud, takie jak Zdjęcia iCloud, wiadomości iMessage oraz wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS).
 • Ustawienia funkcji Face ID lub Touch ID
 • Informacje i ustawienia usługi Apple Pay.
 • Dane aplikacji Apple Mail
 • Dane dotyczące zdrowia i aktywności oraz dane pęku kluczy (aby utworzyć backup tych danych, należy użyć szyfrowanych backupów w aplikacji iTunes).

Dowiedz się, jak utworzyć backup urządzenia przy użyciu komputeraznajdować backupy na komputerze Mac lub PC oraz usuwać backupy, które nie są już potrzebne.

Czy można użyć backup urządzenia na urządzeniu innego rodzaju, na przykład backup telefonu iPhone na iPadzie?

Wprawdzie można odtworzyć urządzenie z backupu wykonanego dla urządzenia innego rodzaju, na przykład użyć backupu iPada na telefonie iPhone, jednak zawartość niektórych typów nie jest wówczas przenoszona. Zawartość ta obejmuje zdjęcia, wiadomości i załączniki do wiadomości, notatki głosowe oraz aplikacje niezgodne z konfigurowanym urządzeniem. Na przykład aplikacje zgodne tylko z iPadem nie są przesyłane na telefon iPhone.

Jeśli urządzenia używają usługi iCloud i funkcji Wiadomości w iCloud, wiadomości iMessages oraz wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) są automatycznie przechowywane w usłudze iCloud.

Data publikacji: