Zmodyfikowanie tego elementu sterującego spowoduje odświeżenie tej strony

Program serwisowania iPhone’a 12 i iPhone’a 12 Pro z powodu braku dźwięku

Firma Apple ustaliła, że w przypadku bardzo małego odsetka urządzeń iPhone 12 i iPhone 12 Pro mogą występować problemy z dźwiękiem z powodu możliwej awarii komponentu w module odbiornika. Problem dotyczy urządzeń wyprodukowanych od października 2020 roku do kwietnia 2021 roku.

Jeśli iPhone 12 lub iPhone 12 Pro nie emituje dźwięku z odbiornika podczas wykonywania lub odbierania połączeń, może spełniać kryteria serwisowania.

Spełniające kryteria urządzenia będą serwisowane bezpłatnie przez firmę Apple lub Autoryzowane Serwisy Apple.

Ten program nie obejmuje modeli iPhone 12 mini ani iPhone 12 Pro Max.

Proces serwisowania

Znajdź Autoryzowany Serwis Apple, aby przekazać telefon iPhone 12 lub iPhone 12 Pro do serwisowania. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych pracownicy serwisu sprawdzą, czy Twój iPhone spełnia kryteria tego programu.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Przed serwisowaniem utwórz backup telefonu iPhone w usłudze iCloud lub na komputerze. Dowiedz się więcej na temat przygotowywania telefonu iPhone do serwisowania.

Jeśli iPhone 12 lub iPhone 12 Pro ma uszkodzenie zmniejszające możliwość wykonania naprawy, na przykład pęknięty ekran, przed serwisowaniem konieczne będzie jego naprawienie. Czasami może zostać naliczona opłata za dodatkową naprawę.

Informacje dodatkowe

Firma Apple może ograniczyć naprawę do kraju lub regionu, w którym urządzenie zostało pierwotnie kupione. W przypadku urządzeń iPhone 12 lub iPhone 12 Pro zakupionych w krajach członkowskich EOG usługa jest dostępna w krajach członkowskich EOG.

Ten program firmy Apple obejmuje urządzenia iPhone 12 i iPhone 12 Pro zakupione na całym świecie i nie rozszerza standardowego zakresu gwarancji na te urządzenia. Ten program nie ma wpływu na uprawnienia z tytułu prawa konsumenckiego.

Program obejmuje dotknięte usterką urządzenia iPhone 12 i iPhone 12 Pro przez trzy lata od pierwszej sprzedaży detalicznej.

Informacje aktualne na dzień 19.08.2022