Włącz skrypty JavaScript w przeglądarce, aby przesłać te informacje.
Zmodyfikowanie tego elementu sterującego spowoduje odświeżenie tej strony
iPhone 11

Program wymiany modułu wyświetlacza w telefonach iPhone 11 z powodu problemów z funkcją dotykową

Firma Apple ustaliła, że niewielki odsetek wyświetlaczy telefonów iPhone 11 może przestać reagować na dotyk z powodu problemu z modułem wyświetlacza. Problem dotyczy urządzeń wyprodukowanych od listopada 2019 roku do maja 2020 roku.

Jeśli ten problem wystąpił w Twoim telefonie iPhone 11, skorzystaj z poniższego narzędzia do sprawdzania numerów seryjnych, aby ustalić, czy Twoje urządzenie spełnia kryteria tego programu. Jeśli je spełnia, firma Apple lub Autoryzowany Serwis Apple zapewni bezpłatny serwis urządzenia.

Valid Input Invalid Input

Urządzenie o wprowadzonym numerze seryjnym może spełniać kryteria tego programu. Wybierz poniżej opcję serwisową.

Urządzenie o wprowadzonym numerze seryjnym nie spełnia kryteriów tego programu z jednego z następujących powodów:
— Jego numer seryjny nie należy do zakresu, którego dotyczy problem.
— Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami to urządzenie było już serwisowane w ramach tego programu.
— Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami urządzenie nie spełnia już kryteriów bezpłatnego serwisu w ramach tego programu. W razie pytań skontaktuj się z nami.

Niestety wystąpił problem z przetwarzaniem żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Wprowadź numer seryjny.

To nie jest prawidłowy numer seryjny produktu Apple. Wprowadź numer ponownie. Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z nami.

Niestety wystąpił problem z przetwarzaniem żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Znalezienie numeru seryjnego jest łatwe. Zobacz, jak to zrobić.

Uwaga: ten program nie obejmuje żadnych innych modeli telefonu iPhone.

Proces serwisowania

Wybierz jedną z poniższych opcji, aby przekazać telefon iPhone 11 do serwisowania. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych pracownicy serwisu sprawdzą, czy Twój iPhone spełnia kryteria tego programu.

Przed serwisowaniem utwórz backup telefonu iPhone w usłudze iCloud lub na komputerze. Dowiedz się więcej na temat przygotowywania telefonu iPhone do serwisowania.

Jeśli iPhone 11 ma uszkodzenie zmniejszające możliwość wykonania naprawy, na przykład pęknięty ekran, przed serwisowaniem konieczne będzie jego naprawienie. Czasami może zostać naliczona opłata za dodatkową naprawę.

Informacje dodatkowe

Firma Apple może ograniczyć naprawę do kraju lub regionu, w którym urządzenie zostało pierwotnie kupione. W przypadku urządzeń iPhone 11 zakupionych w krajach członkowskich EOG usługa jest dostępna we wszystkich krajach członkowskich EOG.

Ten program firmy Apple obejmuje telefony iPhone 11 zakupione na całym świecie i nie rozszerza standardowego zakresu gwarancji na te telefony. Ten program nie ma wpływu na uprawnienia z tytułu prawa konsumenckiego.

Osoby, które uważają, że ich iPhone 11 jest dotknięty tym problemem, a zapłaciły za naprawę urządzenia, mogą skontaktować się z firmą Apple w sprawie zwrotu kosztów.

Program obejmuje dotknięte usterką urządzenia iPhone 11 przez 2 lata od pierwszej sprzedaży detalicznej.

Informacje aktualne na dzień 4 grudnia 2020 r.