macOS High Sierra

Powiększanie stron

Możesz powiększyć tekst i obrazy, aby łatwiej je widzieć.

Otwórz Safari

Powiększanie zawartości wszystkich stron internetowych

  1. Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Witryny, a następnie kliknij w Zoom strony.

  2. Zaznacz wszystkie witryny pod etykietą Skonfigurowane witryny (aby zaznaczyć jednocześnie kilka witryn, naciśnij i przytrzymaj podczas klikania klawisz Shift lub klawisz Command), a następnie kliknij w Usuń, aby wymazać listę.

    Jeśli pod etykietą Skonfigurowane witryny nie widać żadnej pozycji, oznacza to, że żadna witryna nie została skonfigurowana lub lista została już wymazana.

  3. Kliknij w menu podręczne Odwiedzając inne witryny, a następnie wybierz większą wartość procentową.

Powiększanie zawartości określonej strony internetowej

  • Powiększanie całej zawartości: Wybierz polecenie menu Safari > Ustawienia dotyczące tej witryny, a następnie wybierz opcję z menu podręcznego Zoom strony (lub wybierz polecenie menu Widok > Powiększ). Możesz także rozsunąć palce na gładziku obsługującym gesty. Safari zapamięta poziom powiększenia, gdy powrócisz do tej strony (o ile nie zmienisz tego poziomu, rozsuwając palce na gładziku).

  • Powiększanie samego tekstu: Naciśnij klawisz Option i trzymając go wybierz polecenie menu Widok > Większa czcionka. Safari zapamięta wysokość czcionki, gdy powrócisz do tej strony.

Wyświetlanie w widoku pełnoekranowym

  • Kliknij w zielony przycisk wyświetlania na pełnym ekranie , znajdujący się w lewym górnym rogu okna aplikacji. Możesz także nacisnąć klawisze Control‑Command‑F. Aby aplikacja przestała pracować w trybie pełnoekranowym, umieść wskaźnik w lewym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij ponownie w zielony przycisk trybu pełnoekranowego. Możesz także nacisnąć Control‑Command‑F.

Używanie Safari w widoku Split View

  • Kliknij i przytrzymaj zielony przycisk trybu pełnoekranowego  w górnym lewym rogu okna przeglądarki, przeciągnij okno Safari na bok ekranu, a następnie puść przycisk. Wybierz aplikację, która może pracować w widoku Split View w drugiej połowie ekranu.