macOS High Sierra

Dostosowywanie okna Safari

Możesz zmienić układ pasków, przycisków i zakładek w oknie Safari, aby dostosować go do swojego sposobu przeglądania Internetu.

Otwórz Safari

Używanie paska ulubionych

 • Wybierz polecenie menu Widok > Pokaż pasek ulubionych.

  Pasek ulubionych z folderem zakładek. Aby edytować zakładkę lub folder na pasku, kliknij i przytrzymaj dany element. Aby zmienić ułożenie elementów na pasku, przeciągnij je. Aby usunąć element, przeciągnij go poza obszar paska.

Wyświetlanie paska statusu

 • Wybierz polecenie menu Widok > Pokaż pasek statusu. Gdy umieścisz wskaźnik nad łączem, na pasku statusu na dole okna Safari wyświetlony zostanie pełny adres.

  Wskaźnik nad łączem na stronie internetowej; adres URL łącza wyświetlany jest na pasku statusu na dole okna.

Dostosowywanie paska narzędzi

 • Wybierz polecenie menu Widok > Dostosuj pasek narzędzi, a następnie dodaj, usuń lub zmień ułożenie elementów paska narzędzi, przeciągając je. Na przykład, możesz dodać przycisk Karty iCloud, pokazujący listę stron internetowych otwartych na innych Twoich urządzeniach, na których Safari jest włączone w preferencjach iCloud.

  • Szybkie zmienianie ułożenia przycisków na pasku narzędzi: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie przeciągnij przyciski w prawo lub w lewo. Skrót ten nie działa w przypadku przycisków Wróć/Dalej, Pasek boczny, Ważne witryny, Strona domowa, Historia, Pobieranie, ani inteligentnego pola wyszukiwania.

  • Zmienianie wielkości paska narzędzi: Jeśli na prawym końcu paska narzędzi widoczne są nawiasy ostrokątne , oznacza to, że okno jest za małe, aby pokazać wszystkie elementy paska narzędzi. Powiększ okno lub kliknij w te nawiasy, aby zobaczyć resztę elementów.

  • Usuwanie elementu paska narzędzi: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie przeciągnij daną rzecz poza obszar paska narzędzi.

  • Wyświetlanie lub ukrywanie paska narzędzi w widoku pełnoekranowym: W widoku pełnoekranowym wybierz polecenie menu Widok > Zawsze pokazuj pasek narzędzi na pełnym ekranie.

Aby jeszcze bardziej dostosować Safari, wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, a następnie zmień dostępne opcje.