macOS High Sierra

Tworzenie lub usuwanie skrzynek pocztowych

Każde konto email, jakiego używasz w Mail ma zestaw standardowych skrzynek pocztowych. Na przykład Przychodzące, Wysłane, Robocze oraz Kosz. Możesz tworzyć własne skrzynki pocztowe, aby pomóc sobie w porządkowaniu poczty. Na przykład, możesz utworzyć skrzynkę o nazwie Klub książki ze skrzynkami wewnątrz, które pozwolą uporządkować wiadomości według autora lub gatunku, a następnie przenosić wiadomości do jednej z tych skrzynek.

Pasek boczny Mail z widocznymi standardowymi skrzynkami pocztowymi (takimi jak Przychodzące, Robocze itd.) na górze paska bocznego, oraz skrzynki pocztowe utworzone w sekcji Na moim Macu, a także sekcja iCloud.

Wskazówka: Jeśli chcesz uporządkować wiadomości bez przenoszenia ich, używaj inteligentnych skrzynek pocztowych.

Otwórz Mail

Tworzenie skrzynki pocztowej

  1. Wybierz polecenie menu Skrzynka pocztowa > Nowa skrzynka pocztowa.

  2. Kliknij w menu podręczne Położenie, następnie wskaż miejsce, gdzie chcesz ją utworzyć.

    Skrzynki pocztowe utworzone w kategorii Na moim Macu są lokalne, czyli masz do nich dostęp tylko na tym komputerze. Dostęp do skrzynek pocztowych utworzonych na serwerze pocztowym konta email jest możliwy z dowolnego komputera lub urządzenia, na którym używasz tego konta.

  3. Wpisz nazwę skrzynki, a następnie kliknij w OK.

W środowisku służbowym publiczne skrzynki pocztowe tylko-do-odczytu mogą być dostępne na Twoim koncie pocztowym. Na przykład, może istnieć skrzynka o nazwie „folder publiczny”, przeznaczona do używania przez wszystkich klientów firmowego systemu pocztowego. W takiej skrzynce nie można umieszczać wiadomości ani tworzyć nowych skrzynek. Więcej informacji na ten temat uzyskać możesz od administratora poczty.

Jeśli chcesz zmienić kolejność skrzynek na koncie email na pasku bocznym Mail, przeciągnij skrzynkę w inne miejsca w obrębie tego samego konta.

Usuwanie skrzynki pocztowej

Można usuwać skrzynki pocztowe na pasku bocznym Mail.

OSTRZEŻENIE: Usunięcie skrzynki pocztowej oznacza jej trwałe usunięcie wraz z zawartością. Nie można tego cofnąć. Jeśli robisz backup plików przy użyciu Time Machine na Macu, możesz użyć tej funkcji do przywrócenia poprzedniej wersji usuniętej skrzynki pocztowej.

  • Zaznacz skrzynkę, a następnie wybierz polecenie menu Skrzynka pocztowa > Usuń skrzynkę pocztową.

    Jeśli masz kłopoty z usunięciem skrzynki pocztowej na serwerze konta IMAP, skontaktuj się z dostawcą swojego konta.

Po usunięciu skrzynki inteligentnej widoczne w niej wiadomości pozostają w ich oryginalnym miejscu.

Jeśli operacji usuwania skrzynki pocztowej dokonujesz w Finderze, zmiana może nie być widoczna w Mail.