macOS High Sierra

Przenoszenie lub kopiowanie wiadomości

Wiadomości możesz przenosić lub kopiować pomiędzy skrzynkami pocztowymi oraz folderami.

Otwórz Mail

  • Przenoszenie wiadomości: Przeciągnij jedną lub kilka wiadomości do skrzynki pocztowej na pasku ulubionych lub na pasku bocznym aplikacji Mail. Możesz także kliknąć w wiadomość z klawiszem Control, wybrać Przenieś do, a następnie wybrać skrzynkę (możesz również użyć paska Touch Bar).

    Mail a w nim skrzynka pocztowa, do której najprawdopodobniej przeniesiesz wiadomość, po uwzględnieniu historii przenoszenia wiadomości. Na przykład, jeśli przenosisz wiadomości od określonej osoby do skrzynki Podróże, po zaznaczeniu innych wiadomości od tej samej osoby dostępne będzie polecenie Przenieś do Podróże. Jeśli nie można przewidzieć skrzynki, polecenie menu Wiadomość > Przenieś do przewidywanej skrzynki jest wyszarzone.

  • Kopiowanie wiadomości: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Option podczas przeciągania wiadomości do innej skrzynki pocztowej. Możesz także kliknąć w wiadomość z klawiszem Control, wybrać Kopiuj do, a następnie wybrać skrzynkę.

Jeśli masz konto IMAP i przeniesienie wiadomości nie było możliwe, może to oznaczać, że wiadomości zawierają niewłaściwe znaki (zazwyczaj dodawane przez serwer pocztowy) lub są zbyt duże, lub przekroczony został limit pojemności ustalony przez dostawcę konta.

Możesz używać reguł, które po odebraniu wiadomości przenoszą je automatycznie do określonych skrzynek.