macOS High Sierra

Korzystanie ze skrzynki Archiwum

Możesz przechowywać wiadomości w skrzynce pocztowej Archiwum, dzięki czemu możesz je szybko znaleźć, gdy zajdzie konieczność podjęcia działań.

Uwaga: Aby można było archiwizować wiadomość przy użyciu powiadomienia Mail lub z listy wiadomości za pomocą przesunięcia palcem, sprawdź w preferencjach widoku w Mail, czy w menu „Przenoś usuwane wiadomości do” wybrana jest opcja Archiwum. W przeciwnym przypadku wiadomość zostanie usunięta.

Otwórz Mail

  • Archiwizowanie wiadomości przy użyciu powiadomienia Mail: Umieść wskaźnik na powiadomieniu, następnie kliknij w Archiwizuj.

  • Archiwizowanie wiadomości z listy wiadomości: Zaznacz wiadomość, następnie kliknij w przycisk archiwizowania  na pasku narzędzi Mail (lub użyj paska Touch Bar). Możesz także przesunąć wiadomość w lewo dwoma palcami, a następnie kliknąć w Archiwizuj lub przesunąć wiadomość maksymalnie w lewo, aż zniknie.

  • Archiwizowanie kilku wiadomości z listy wiadomości: Zaznacz jedną lub więcej wiadomości, a następnie wybierz polecenie menu Wiadomość > Archiwizuj lub kliknij w przycisk Archiwizuj.

  • Wyświetlanie wiadomości zarchiwizowanych: Gdy archiwizujesz wiadomość, Mail utworzy skrzynkę Archiwum na pasku bocznym Mail , dla każdego konta, którego wiadomości archiwizujesz i przeniesie tam zaznaczone wiadomości. Aby wyświetlić wiadomości, kliknij w skrzynkę Archiwum.

Jeśli zaznaczysz do archiwizacji rozmowę, każda wiadomość z tej rozmowy, która jest w bieżącej skrzynce pocztowej — na przykład w skrzynce Przychodzące — zostanie zarchiwizowana. Powiązane wiadomości z innych skrzynek pocztowych nie zostaną zarchiwizowane.

Zarchiwizowane wiadomości pozostają w skrzynce pocztowej Archiwum do czasu ich usunięcia lub przeniesienia.