macOS High Sierra

Czytanie książek

Pobierz książki z iBooks Store i zacznij czytać.

Otwórz iBooks

Opcje w otwartej książce.

Pobieranie książek kupionych na innych urządzeniach

Jeśli masz książki kupione w iBooks Store na innych urządzeniach, możesz wyświetlać je na swoim Macu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat pobierania książek z iBooks Store, zobacz: Robienie zakupów w iBooks Store.

Otwieranie książki i poruszanie się po jej stronach

 1. Kliknij dwukrotnie w książkę w bibliotece.

  Uwaga: Jeśli książka ma w prawym górnym rogu ikonę statusu iCloud , kliknij dwukrotnie w nią, aby ją pobrać z iCloud.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Przechodzenie do następnej lub poprzedniej strony: Przesuń wskaźnik do prawej lub lewej krawędzi książki, a następnie kliknij w wyświetloną wówczas strzałkę.

   Możesz również przesunąć w prawo lub w lewo po gładziku lub myszy Magic Mouse, użyć paska Touch Bar, lub użyć klawiszy ze strzałkami na klawiaturze. Aby dowiedzieć się więcej na temat gestów, zapoznaj się z gestami gładzika i myszy.

  • Wyświetlanie spisu treści: Przesuń wskaźnik na górę książki, a następnie kliknij w przycisk spisu treści. W zależności od rodzaju książki możesz zobaczyć lub .

  • Wyświetlanie niesąsiednich stron, które były ostatnio oglądane: Kliknij w łącze Wróć do strony w lewym dolnym rogu strony (lub użyj paska Touch Bar). Ta opcja jest bardzo przydatna, jeśli przeglądasz wyniki szukania lub różne rozdziały w spisie treści książki.

   Gdy nawigujesz wiele stron od oryginalnej strony, kliknij w łącze Idź do strony w prawym dolnym rogu strony, w celu powrócenia do poprzednio przeglądanej strony.

  • Słuchanie książki: Jeśli książka zawiera funkcję Czytanie na głos, na pasku narzędzi na górze książki (lub na pasku Touch Bar) zobaczysz przycisk głośnika . Aby zacząć czytać książkę na głos, kliknij w przycisk głośnika, a następnie kliknij w Zacznij czytać. (Możesz także zmienić głośność funkcji Czytanie na głos oraz preferencje odwracania stron.)

   Jeśli książka nie obsługuje funkcji Czytanie na głos, Mac może przeczytać tekst. Przejdź do odpowiedniej strony, wybierz polecenie Edycja > Mowa > Rozpocznij mówienie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Słuchanie dokumentów czytanych przez Maca.

Zaznaczanie miejsc przy użyciu zakładek

 • Dodawanie zakładki do strony: Przesuń wskaźnik na górę książki, a następnie kliknij w przycisk zakładki  (lub użyj paska Touch Bar).

  Jeśli do bieżącej strony dodana jest zakładka, przycisk zakładek jest czerwony.

 • Wyświetlanie zakładek: Kliknij w strzałkę obok przycisku zakładki.

 • Usuwanie zakładki: Kliknij w strzałkę obok przycisku zakładki, przesuń wskaźnik nad zakładkę, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

Wyświetlanie książek kupionych przez członków rodziny

Jeśli masz skonfigurowaną Chmurę rodzinną, możesz pobierać książki kupione przez innych członków rodziny.

 1. Kliknij w iBooks Store (lub wybierz polecenie menu Sklep > Strona domowa sklepu), a następnie kliknij w Kupione (poniżej etykiety Szybkie linki po prawej stronie).

 2. Kliknij w swoje imię obok etykiety Kupione, a następnie wybierz innego członka rodziny.

 3. Kliknij w ikonę statusu iCloud  na książce, którą chcesz dodać do swojej biblioteki, a następnie wprowadź swój Apple ID i hasło.

Książki, które zostały ukryte, nie są widoczne i nie można ich pobrać. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Udostępnianie zakupów w rodzinie.