Włącz skrypty JavaScript w przeglądarce, aby przesłać te informacje.
Zmodyfikowanie tego elementu sterującego spowoduje odświeżenie tej strony
Apple Watch Series 6

Program serwisowania Apple Watch Series 6 z powodu pustego ekranu

Firma Apple ustaliła, że w przypadku bardzo małego odsetka zegarków Apple Watch Series 6 z kopertą 40 mm ekran może się na stałe wyłączyć. Problem dotyczy urządzeń wyprodukowanych od kwietnia 2021 r. do września 2021 r.

Jeśli ten problem wystąpił w Twoim Apple Watch Series 6, skorzystaj z poniższego narzędzia do sprawdzania numerów seryjnych, aby ustalić, czy Twoje urządzenie spełnia kryteria tego programu. Jeśli je spełnia, Autoryzowany Serwis Apple zapewni bezpłatny serwis urządzenia.

Valid Input Invalid Input

Urządzenie o wprowadzonym numerze seryjnym może spełniać kryteria tego programu. Wybierz poniżej opcję serwisową.

Urządzenie o wprowadzonym numerze seryjnym nie spełnia kryteriów tego programu z jednego z następujących powodów:
— Jego numer seryjny nie należy do zakresu, którego dotyczy problem.

— Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami to urządzenie było już serwisowane w ramach tego programu.
— Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami urządzenie nie spełnia już kryteriów bezpłatnego serwisu w ramach tego programu. W razie pytań skontaktuj się z nami.

Niestety wystąpił problem z przetwarzaniem żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Wprowadź numer seryjny.

To nie jest prawidłowy numer seryjny produktu Apple. Wprowadź numer ponownie. Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z nami.

Niestety wystąpił problem z przetwarzaniem żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Znalezienie numeru seryjnego jest łatwe. Zobacz, jak to zrobić.

Uwaga: ten program nie obejmuje żadnych innych modeli Apple Watch.

Proces serwisowania

Aby serwisować Apple Watch Series 6, znajdź Autoryzowany Serwis Apple. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności serwisowych pracownicy serwisu sprawdzą, czy Twój Apple Watch spełnia kryteria tego programu.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Dowiedz się, jak przygotować Apple Watch do serwisowania.

Uwaga: jeśli Apple Watch ma uszkodzenia utrudniające serwisowanie, konieczne będzie uprzednie ich naprawienie. Czasami może zostać naliczona opłata za naprawę.

Informacje dodatkowe

Firma Apple może ograniczyć naprawę do kraju lub regionu, w którym urządzenie zostało pierwotnie kupione. W przypadku urządzeń Apple Watch Series 6 zakupionych w krajach członkowskich EOG usługa jest dostępna w krajach członkowskich EOG.

Ten program firmy Apple obejmuje zegarki Apple Watch zakupione na całym świecie i nie rozszerza standardowego zakresu gwarancji dla tych zegarków. Ten program nie ma wpływu na uprawnienia z tytułu prawa konsumenckiego.

Program obejmuje spełniające kryteria zegarki Apple Watch Series 6 przez dwa lata od pierwszej sprzedaży detalicznej.

Informacje aktualne na dzień 22.04.2022