Przygotowywanie zegarka Apple Watch do serwisowania

Dowiedz się, jak ochronić dane i zaoszczędzić czas przed wysłaniem lub osobistym dostarczeniem zegarka Apple Watch do serwisu.

Przed wysłaniem nam zegarka Apple Watch

Jeśli urządzenie nie włącza się lub nie odpowiada, wykonaj jak najwięcej z tych czynności.

Rozłączanie pary zegarka Apple Watch

Po rozłączeniu pary telefon iPhone spróbuje utworzyć backup zegarka Apple Watch. Backup może posłużyć do odtworzenia zegarka Apple Watch po otrzymaniu go z powrotem.

Aby rozłączyć parę urządzeń, wykonaj następujące czynności:

 1. Trzymaj oba urządzenia — zegarek Apple Watch i telefon iPhone — obok siebie. 
 2. Otwórz aplikację Apple Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 3. Stuknij nazwę swojego zegarka u góry ekranu. 
 4. Stuknij przycisk Informacje  obok urządzenia, które chcesz rozłączyć. 
 5. Stuknij opcję Rozłącz Apple Watch. W przypadku modeli Cellular stuknij opcję Usuń plan [operator]. 
 6. Wprowadź hasło konta Apple ID. Jeśli nie pamiętasz hasła konta Apple ID, możesz je zresetować
 7. Stuknij ponownie, aby potwierdzić. 

Jeśli nie masz telefonu iPhone, ale zegarek Apple Watch działa, nadal możesz wymazać całą zawartość i wszystkie ustawienia z zegarka Apple Watch. Na zegarku Apple Watch stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. W przypadku modeli Cellular stuknij opcję Wymaż wszystko w celu usunięcia planu taryfowego. 

Zdejmowanie paska zegarka Apple Watch

Pasek zegarka Apple Watch i wszelkie inne wysłane akcesoria nie zostaną zwrócone, więc zdejmij je przed wysłaniem zegarka Apple Watch do serwisu.

Dowiedz się, jak zdjąć pasek. Jeśli masz bransoletę panelową, pamiętaj o rozdzieleniu paneli przed zdjęciem paska.

Wysyłanie zegarka Apple Watch

W przypadku zgłoszenia potrzeby naprawy zapewne dotarły już do Ciebie instrukcje na temat wysyłania zegarka Apple Watch. Jeśli dotarł już do Ciebie zamienny zegarek Apple Watch, wykonaj te czynności, aby go skonfigurować

Jeśli nie skonfigurowano zlecenia naprawy, wybierz jedną z opcji serwisowych dostępnych w Twoim obszarze: dokonaj rezerwacji w sklepie Apple Store, znajdź Autoryzowany Serwis Apple lub skonfiguruj naprawę z wysyłką. Zgłoś zegarek Apple Watch do serwisu.

Serwisowanie zegarka Apple Watch może potrwać 3–5 dni.

Przed osobistym dostarczeniem zegarka Apple Watch

Przed udaniem się do punktu serwisowego, takiego jak sklep Apple Store, Autoryzowany Serwis Apple lub operator, warto umówić się na wizytę. Aby dokonać rezerwacji, może być konieczne zalogowanie się za pomocą konta Apple ID. 

Przygotowanie do serwisowania

Wykonaj następujące czynności. Jeśli urządzenie nie włącza się lub nie odpowiada, wykonaj jak najwięcej z poniższych kroków:

 1. Uaktualnij zegarek Apple Watch do najnowszej wersji systemu watchOS.
 2. Uaktualnij telefon iPhone do najnowszej wersji systemu iOS.
 3. Utwórz backup telefonu iPhone. Backup telefonu iPhone zawiera również backup zegarka Apple Watch
 4. Naładuj zarówno telefon iPhone, jak i zegarek Apple Watch. 

Udając się do punktu serwisowego, upewnij się, że masz przy sobie następujące rzeczy:

 • Zegarek Apple Watch
 • Telefon iPhone używany z zegarkiem
 • Przewód zasilania i przejściówki   
 • Identyfikator Apple ID i hasło (w przypadku niektórych napraw hasło konta Apple ID jest wymagane do wymazania urządzenia i wyłączenia usługi Znajdź mój iPhone)
 • Jeśli jest to możliwe, dowód zakupu na wypadek, gdyby był on wymagany przez serwis
 • Dokument tożsamości wydany przez organ administracji publicznej, taki jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny

Osobiste dostarczenie zegarka Apple Watch

Po przybyciu do sklepu technik sprawdzi Twoje urządzenie. Jeśli urządzenie musi zostać wysłane do ośrodka napraw Apple, należy rozłączyć parę z telefonem. Po rozłączeniu pary telefon iPhone spróbuje utworzyć backup zegarka Apple Watch. Backup może posłużyć do odtworzenia zegarka Apple Watch po otrzymaniu go z powrotem.

Serwisowanie zegarka Apple Watch może potrwać 3–5 dni.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze Wsparciem Apple w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Data publikacji: