Program Autoryzowany Serwis Apple

Program Autoryzowany Serwis Apple jest przeznaczony dla firm zainteresowanych oferowaniem gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług napraw dowolnych produktów Apple. Kwalifikujące się firmy uzyskują dostęp do oryginalnych części, narzędzi, szkoleń, podręczników serwisowych, narzędzi diagnostycznych i zasobów firmy Apple umożliwiających wykonywanie tych napraw.

Kto może się zgłosić?

O uzyskanie statusu Autoryzowanego Serwisu Apple mogą ubiegać się firmy, organizacje i szkoły wyższe w regionach, w których Apple prowadzi bezpośrednią działalność serwisową.

O uzyskanie statusu Autoryzowanego Serwisu Apple mogą ubiegać się Autoryzowani Sprzedawcy Apple i firmy specjalizujące się w usługach serwisowych w regionach, w których Apple prowadzi bezpośrednią działalność serwisową.

Ten program nie jest dostępny dla sprzedawców ani dystrybutorów części.

Jakie są wymagania?

Wymagania biznesowe

Firmy ubiegające się o status Autoryzowanego Serwisu Apple muszą działać od rozsądnie długiego czasu, a ich audytowane dokumenty finansowe muszą być dostępne do wglądu dla firmy Apple. Wymagana jest linia kredytowa, która musi zostać uzgodniona z zespołem Apple Finance w odpowiednim regionie. Organizacja powinna aktywnie promować markę Apple w ramach swojej działalności, wraz z produktami serwisu i wsparcia AppleCare.

Wymagania operacyjne

Autoryzowane Serwisy muszą stale spełniać standardy Apple dotyczące poziomów serwisowania, certyfikacji techników oraz dostępności usług dla klientów. Autoryzowane Serwisy są zobowiązane do wykonania co najmniej 200 napraw na kwartał. Firma Apple przeprowadza okresowe kontrole i przeglądy Autoryzowanych Serwisów, aby zapewnić konsekwentne spełnianie tych wysokich standardów. Narzędzia do naprawy, szkolenia, podręczniki serwisowe i zasoby diagnostyczne firmy Apple należy traktować jako poufne.

Siedziba

Organizacja musi prowadzić komercyjny punkt usługowy z wyspecjalizowanym personelem serwisowym w łatwo dostępnym miejscu. W lokalu musi znajdować się uporządkowana i reprezentacyjna strefa obsługi klientów przychodzących do serwisu, a także zabezpieczona strefa warsztatowa do wykonywania napraw, przechowywania części oraz urządzeń przeznaczonych do naprawy. Adres lokalu mieszkalnego nie zostanie zaakceptowany jako lokalizacja autoryzowanego serwisu.

Certyfikacja techników

W Autoryzowanych Serwisach naprawy muszą wykonywać certyfikowani technicy Apple.

Aby obsłużyć co najmniej 200 napraw na kwartał, Autoryzowany Serwis powinien zatrudnić co najmniej jednego certyfikowanego technika Apple.

Uzyskanie certyfikacji w zakresie naprawiania produktów firmy Apple wymaga zdania egzaminów w autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Apple (online). Certyfikacje są uaktualniane corocznie dla poszczególnych produktów. Firmy zatwierdzone jako Autoryzowany Serwis są zwolnione z opłat za egzamin certyfikacyjny.

Szczegółowe informacje o kursach przygotowawczych i egzaminach certyfikacji Apple można znaleźć tutaj.

Aby się zgłosić

Należy wysłać wiadomość e-mail na adres aasp_application_euro@apple.com, podając poniższe informacje:

 • Nazwa prawna firmy (w tym nazwa handlowa, jeśli istnieje), pod którą jest prowadzona działalność
 • Prezes/właściciel
 • Adresy siedzib (uwaga: firma Apple nie akceptuje biur w lokalach mieszkalnych ani skrytek pocztowych)
 • Numer telefonu siedziby
 • Adres e-mail domeny biznesowej
 • Witryna firmy
 • Doświadczenie lub historia kontaktów z firmą Apple — jako serwis lub sprzedawca produktów firmy Apple
 • Cel biznesowy, w tym segment lub typ klienta

Uwagi

 • Firma Apple odrzuca zgłoszenia, które nie spełniają wymagań programu.
 • Spełnienie wymagań programu nie gwarantuje przyjęcia do niego.
 • Firma Apple zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnego zgłoszenia bez komentarza.
 • Firma Apple nie będzie rozpatrywać zgłoszeń, które w nazwie firmy lub na stronach internetowych używają zastrzeżonych terminów Apple, chyba że odbywa się to zgodnie z warunkami firmy Apple dotyczącymi znaków towarowych.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat wszystkich programów serwisu i naprawy oferowanych przez Apple.