Certyfikaty serwisowe AppleCare

Dowiedz się więcej o certyfikatach serwisowych AppleCare, w tym o programach certyfikacji 2019 dla techników iOS i techników Mac.

Przegląd treści wsparcia

W przypadku zakupu lub rozważania zakupu szkolenia AppleCare dla techników zapoznaj się z treściami wsparcia dotyczącymi szkolenia AppleCare dla techników.

Jeśli uzyskujesz dostęp do kursów przez konto na platformie Global Service Exchange (GSX), wszystkie informacje o programach certyfikatów serwisowych AppleCare dla Autoryzowanych Serwisów Apple znajdziesz, logując się na platformie GSX i wyszukując hasło „Certyfikaty serwisowe Apple”. 

Aby dowiedzieć się więcej o systemie ATLAS i egzaminach serwisowych, zapoznaj się z tymi artykułami:

Pytania ogólne

Czy każdy może podejść do egzaminów certyfikacyjnych na serwisanta?
Tak. Każdy może podejść do egzaminów na certyfikowanego technika Apple ds. systemów Mac (ACMT) 2019 i certyfikowanego technika Apple dla urządzeń z systemem iOS (ACiT) 2019. Aby zdać egzamin, konieczny jest dostęp do szkolenia w systemie ATLAS.

Zdanie egzaminu nie oznacza automatycznej autoryzacji Apple do wykonywania serwisu lub prowadzanie działalności we współpracy z Apple lub w imieniu Apple. Apple certyfikuje techników (weryfikuje ich umiejętności) za pomocą egzaminów certyfikacyjnych. Apple autoryzuje (ustanawia relacje biznesowe) dostawców usług serwisowych. Są to dwie różne rzeczy.

Jak się zarejestrować na egzaminy?
Odwiedź stronę certifications.apple.com i użyj swojego identyfikatora Tech ID, aby zarejestrować się w centrum szkoleniowym autoryzowanym przez Apple lub w trybie online w centrum Pearson VUE. Po podejściu do egzaminu certyfikacyjnego Apple można monitorować i zarządzać wszystkimi certyfikatami Apple na stronie certyfikacji.

Jak mam się przygotować do egzaminu certyfikacyjnego?
Apple zapewnia kursy szkoleniowe w systemie ATLAS. Kursy prowadzone przez instruktora są dostępne na platformie LearnQuest, która jest autoryzowanym przez Apple Globalnym Dostawcą Szkoleń. Autoryzowane Serwisy Apple oraz uczestnicy programu samoobsługowych kont serwisowych mogą bezpłatnie korzystać z programu szkoleń serwisowych online. Odbiorcy publiczni mogą uzyskać dostęp do szkolenia, kupując szkolenie AppleCare dla techników.

Egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-19A) zawiera sekcje dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi oraz bezpieczeństwa technika. Zaliczenie tych sekcji jest warunkiem koniecznym zdania całego egzaminu.

Po jakim czasie mogę ponownie przystąpić do egzaminu, jeśli go nie zdam?
Do egzaminu można ponownie przystąpić po 24 godzinach od ostatniej próby.

Moja firma lub szkoła używa wielu produktów firmy Apple. Czy mogę zarejestrować się w programie Self-Servicing?
Program Self-Servicing umożliwia uczestnikom serwisowanie i naprawianie własnych produktów w ich placówkach. Uzyskaj informacje o programie samoobsługowych kont serwisowych online lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Apple.

Jak zapłacić za egzamin?
Podczas rejestracji na egzamin certyfikacyjny można wnieść opłatę za pomocą karty Visa, MasterCard lub American Express. 

Partnerzy serwisowi posiadający aktualną umowę serwisową z firmą Apple mogą otrzymać bezpłatne, prywatne kody dostępu dla swoich pracowników.

Mam inne pytania. Gdzie mogę uzyskać na nie odpowiedź?
Możesz wysłać swoje pytania na adres svc.trng@apple.com.

Pytania dotyczące certyfikatu Certyfikowany technik Apple dla urządzeń z systemem iOS (ACiT) 2019

Co to jest ACiT 2019?
Jest to program, który umożliwia uzyskanie certyfikatu technika systemu iOS od firmy Apple.

W czym certyfikat ACiT 2019 różni się od poprzedniego certyfikatu ACiT 2018?
Certyfikat ACiT 2019 kwalifikuje technika do naprawiania produktów z systemem iOS wyprodukowanych przed 15 marca 2019 r. Do tej kategorii należą:

  • iPhone XR
  • iPhone XS
  • iPad Pro 12,9 cala (3. generacji)
  • iPad Pro 11 cali

Jakie egzaminy należy zdać, aby uzyskać certyfikat ACiT 2019?
W celu uzyskania certyfikatu ACiT 2019 należy zdać egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-19A lub SVC-18A) oraz egzamin certyfikacyjny na serwisanta urządzeń z systemem iOS ACiT 2019 (iOS-19A). Oba te egzaminy są dostępne w portalu firmy Pearson VUE. Można do nich przystąpić przez Internet na własnym komputerze.

Czy kolejność przystępowania do egzaminów ma znaczenie?
Tak. Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny na serwisanta urządzeń z systemem iOS ACiT 2019 (iOS-19A), należy najpierw zdać egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-19A lub SVC-18A).

Ile kosztują poszczególne egzaminy?
Aktualny cennik dostępny jest w witrynie firmy Pearson VUE.

Gdzie można znaleźć szkolenia przygotowujące do tych egzaminów?
Apple zapewnia kursy szkoleniowe w systemie zarządzania kształceniem ATLAS. Kursy prowadzone przez instruktora są dostępne na platformie LearnQuest, która jest autoryzowanym przez Apple Globalnym Dostawcą Szkoleń. Kursy dotyczące certyfikatu są dostępne w lokalizacjach serwisowych autoryzowanych przez Apple, a także po zakupieniu szkolenia AppleCare dla techników. Materiały szkoleniowe Apple są dostępne tylko w wybranych krajach i regionach.

Mam już certyfikat ACiT 2018. Czy muszę przystępować do nowych egzaminów ACiT 2019?
Nie. Jeśli posiadany już certyfikat obejmuje wszystkie produkty z systemem iOS, które będą naprawianie, nie trzeba przystępować do nowych egzaminów.

Mam już zdany egzamin SVC-18A. Jak długo egzamin iOS-18A będzie dostępny? Czy muszę przystępować do dwóch nowych egzaminów, aby uzyskać certyfikat ACiT?
W przypadku zdania egzaminu SVC-18A do certyfikatu ACiT 2018 egzamin ACiT 2018 będzie dostępny do 14 maja 2019 r. Do tego dnia zdanie egzaminów SVC-18A i iOS-18A będzie nadal oznaczało ważną certyfikację ACiT 2018, ale będzie nią objętych mniej produktów. Do uzyskania certyfikatu ACiT 2019 wymagane jest zapoznanie się z uaktualnionymi materiałami szkoleniowymi oraz zdanie egzaminu iOS-19A.

Co muszę zrobić, aby serwisować nowe produkty z systemem iOS wprowadzone po uzyskaniu przeze mnie certyfikatu?
Autoryzowane lokalizacje serwisu Apple będą miały dostęp do kursów kwalifikacyjnych dotyczących danego urządzenia w miarę wprowadzania produktów. W celu serwisowania tych nowych produktów oprócz zdania egzaminu technicy muszą ukończyć egzaminy certyfikacyjne oraz te kursy.

Mam certyfikat Certyfikowany technik Apple ds. systemów Mac (ACMT) 2019. Czy muszę przystępować do dwóch nowych egzaminów, aby uzyskać certyfikat ACiT?
Nie. Posiadanie certyfikatu ACMT 2019 oznacza, że masz zdany egzamin Podstawy serwisu Apple. Aby uzyskać certyfikat ACiT 2019, wystarczy zdać egzamin certyfikacyjny na serwisanta urządzeń z systemem iOS ACiT 2019 (iOS-19A). 

Czy po spełnieniu wymagań certyfikatu ACiT 2019 mogę zażądać wydrukowanego potwierdzenia?
Tak. Po zdaniu wymaganych egzaminów wyślij wiadomość e-mail na adres certifications@apple.com z prośbą o certyfikat. Otrzymasz wiadomość e-mail z łączem do formularza zgłoszenia. 

Mam inne pytania. Gdzie mogę uzyskać na nie odpowiedź?
Możesz wysłać swoje pytania na adres svc.trng@apple.com.

Pytania dotyczące certyfikatu Certyfikowany technik Apple ds. systemów Mac (ACMT) 2019

Co to jest ACMT 2019?
Certyfikowany technik AppleCare ds. systemów Mac (ACMT) 2019 to nowa wersja certyfikatu ACMT.

W czym certyfikat ACMT 2019 różni się od poprzednich certyfikatów ACMT?
Certyfikat ACMT 2019 kwalifikuje technika do naprawiania wszystkich produktów Mac objętych poprzednimi certyfikatami ACMT, a także wszystkich innych produktów Mac wyprodukowanych do 15 maja 2019 r. Dotyczy to produktów MacBook i MacBook Pro wymagających oddzielnego egzaminu kwalifikacyjnego lub kursu w systemie ATLAS:

  • Mac mini (2018 r.)
  • MacBook Pro (15-calowy, 2018 r.)
  • MacBook Pro (13-calowy, 2018 r., cztery porty Thunderbolt 3)

Certyfikat ACMT 2019 umożliwia obsługę wszystkich tych produktów technikom pracującym w lokalizacjach serwisowych autoryzowanych przez Apple

Jakie egzaminy należy zdać, aby uzyskać certyfikat ACMT 2019?
W celu uzyskania certyfikatu ACMT 2019 należy zdać egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-19A lub SVC-18A) oraz egzamin certyfikacyjny na serwisanta komputerów Mac ACMT 2019 (MAC-19A). Oba te egzaminy są dostępne w portalu firmy Pearson VUE. Można do nich przystąpić przez Internet na własnym komputerze.

Czy kolejność przystępowania do egzaminów ma znaczenie?
Tak. Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny na serwisanta komputerów Mac ACMT 2019 (MAC-19A), należy najpierw zdać egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-19A lub SVC-18A).

Ile kosztują poszczególne egzaminy?
Aktualny cennik dostępny jest w witrynie firmy Pearson VUE.

Gdzie można znaleźć szkolenia przygotowujące do tych egzaminów?
Program samodzielnych szkoleń serwisowych dla tych egzaminów jest dostępny w systemie ATLAS, a kursów prowadzonych przez instruktora — na platformie LearnQuest, która jest autoryzowanym przez Apple Globalnym Dostawcą Szkoleń. Kursy dotyczące certyfikatu są dostępne w zakładach serwisowych autoryzowanych przez Apple, a także po zakupieniu szkolenia AppleCare dla techników. Materiały szkoleniowe Apple są dostępne tylko w wybranych krajach i regionach.

Mam już certyfikat ACMT 2018. Czy muszę przystępować do nowych egzaminów ACMT 2019?
Nie. Jeśli posiadany już certyfikat obejmuje wszystkie produkty Mac, które będą naprawianie, nie trzeba przystępować do nowych egzaminów. 

Mam certyfikat Certyfikowany technik Apple dla urządzeń z systemem iOS (ACiT 2019). Czy muszę przystępować do dwóch nowych egzaminów, aby uzyskać certyfikat ACMT?
Nie. Posiadanie certyfikatu ACiT 2019 oznacza, że masz zdany egzamin Podstawy serwisu Apple. Aby uzyskać certyfikat ACMT 2019, wystarczy zdać egzamin certyfikacyjny na serwisanta komputerów Mac ACMT 2019 (MAC-19A). 

Mam zdany jeden z wcześniejszych egzaminów ACMT 2018. Czy muszę przystępować do dwóch nowych egzaminów, aby uzyskać certyfikat ACMT?
Jeśli masz już zdany egzamin SVC-18A do egzaminu ACMT 2018, pozostały egzamin ACMT (MAC-18A) będzie dostępny do 14 maja 2019 r. Do tego dnia zdanie egzaminów SVC-18A i MAC-18A będzie nadal oznaczało ważną certyfikację ACMT 2018, ale będzie nią objętych mniej produktów. Do uzyskania certyfikatu ACMT 2019 wymagane jest zapoznanie się z uaktualnionymi materiałami szkoleniowymi oraz zdanie egzaminu MAC-19A.

Co muszę zrobić, aby serwisować nowe produkty Mac wprowadzone po uzyskaniu przeze mnie certyfikatu?
Autoryzowane lokalizacje serwisu Apple będą miały dostęp do kursów kwalifikacyjnych dotyczących produktów w systemie ATLAS w miarę wprowadzania produktów. W celu serwisowania tych nowych produktów oprócz zdania egzaminu technicy muszą ukończyć egzaminy serwisowe oraz te kursy.

Czy po spełnieniu wymagań certyfikatu ACMT 2019 mogę zażądać wydrukowanego potwierdzenia?
Tak. Po zdaniu wymaganych egzaminów wyślij wiadomość e-mail na adres certifications@apple.com z prośbą o certyfikat. Otrzymasz wiadomość e-mail z łączem do formularza zgłoszenia. 

Mam inne pytania. Gdzie mogę uzyskać na nie odpowiedź?
Możesz wysłać swoje pytania na adres svc.trng@apple.com.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: