Certyfikaty serwisowe AppleCare

Dowiedz się więcej o certyfikatach usług AppleCare, w tym o programach certyfikacji 2018 dla techników do spraw systemu iOS i techników do spraw komputera Mac.

Przegląd treści wsparcia

W przypadku zakupu lub rozważania zakupu szkolenia AppleCare dla techników zapoznaj się z treściami wsparcia dotyczącymi szkolenia AppleCare dla techników.

Jeśli uzyskujesz dostęp do kursów przez konto na platformie Global Service Exchange (GSX), wszystkie informacje o programach certyfikatów serwisowych AppleCare dla Autoryzowanych Serwisów Apple znajdziesz, logując się na platformie GSX i wyszukując hasło Certyfikaty serwisowe AppleCare. 

Aby dowiedzieć się więcej o systemie ATLAS i egzaminach serwisowych, zapoznaj się z tymi artykułami:

Pytania ogólne

Czy każdy może podejść do egzaminów certyfikacyjnych na serwisanta?
Tak. Każdy może podejść do egzaminów na certyfikowanego technika Apple ds. systemów Mac (ACMT) 2018 i certyfikowanego technika Apple dla urządzeń z systemem iOS (ACiT) 2018. Aby zdać egzamin, konieczny jest dostęp do szkolenia w systemie ATLAS.

Zdanie egzaminu nie oznacza automatycznej autoryzacji Apple do wykonywania serwisu lub prowadzanie działalności we współpracy z Apple lub w imieniu Apple. Apple certyfikuje techników (weryfikuje ich umiejętności) za pomocą egzaminów certyfikacyjnych. Apple autoryzuje (ustanawia relacje biznesowe) dostawców usług serwisowych. Są to dwie różne rzeczy.

Jak się zarejestrować na egzaminy?
Odwiedź stronę certifications.apple.com i użyj swojego identyfikatora Tech ID, aby zarejestrować się u autoryzowanego przez Apple dostawcy szkoleń lub w trybie online w centrum Pearson VUE. Po podejściu do egzaminu certyfikacyjnego Apple można monitorować i zarządzać wszystkimi certyfikatami Apple na stronie certyfikacji.

Jak mam się przygotować do egzaminu certyfikacyjnego?
Apple zapewnia kursy szkoleniowe w systemie ATLAS za pośrednictwem Global Service Exchange (GSX). Kursy prowadzone przez instruktora są dostępne na platformie LearnQuest, która jest autoryzowanym przez Apple Globalnym Dostawcą Szkoleń. Autoryzowane Serwisy Apple oraz uczestnicy programu samoobsługowych kont serwisowych mogą bezpłatnie korzystać z programu szkoleń serwisowych online. Odbiorcy publiczni mogą uzyskać dostęp do szkolenia, kupując szkolenie AppleCare dla techników.

Egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-18A) zawiera sekcje dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi oraz bezpieczeństwa technika. Zaliczenie tych sekcji jest warunkiem koniecznym zdania całego egzaminu.

Po jakim czasie mogę ponownie przystąpić do egzaminu, jeśli go nie zdam?
Do egzaminu można ponownie przystąpić po 24 godzinach od ostatniej próby.

Moja firma lub szkoła używa wielu produktów firmy Apple. Czy mogę zarejestrować się w programie Self-Servicing?
Program Self-Servicing umożliwia uczestnikom serwisowanie i naprawianie własnych produktów w ich placówkach. Uzyskaj informacje o programie samoobsługowych kont serwisowych online lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Apple.

Jak zapłacić za egzamin?
Podczas rejestracji na egzamin certyfikacyjny można wnieść opłatę za pomocą karty Visa, MasterCard lub American Express.

Mam inne pytania. Gdzie mogę uzyskać na nie odpowiedź?
Możesz wysłać swoje pytania na adres svc.trng@apple.com.

Pytania dotyczące certyfikatu Certyfikowany technik Apple dla urządzeń z systemem iOS (ACiT) 2018

Co to jest ACiT 2018?
Jest to program, który umożliwia uzyskanie certyfikatu technika systemu iOS od firmy Apple.

W czym certyfikat ACiT 2018 różni się od poprzedniego certyfikatu ACiT 2017?
Certyfikat ACiT 2018 kwalifikuje technika do naprawiania produktów z systemem iOS wyprodukowanych przed kwietniem 2018 r. Do tej kategorii należą:

  • iPhone 8 i iPhone 8 Plus
  • iPhone X

Jakie egzaminy należy zdać, aby uzyskać certyfikat ACiT 2018?
W celu uzyskania certyfikatu ACiT 2018 należy zdać egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-18A lub SVC-17A) oraz egzamin certyfikacyjny na serwisanta urządzeń z systemem iOS ACiT 2018 (iOS-18A). Oba te egzaminy są dostępne w portalu firmy Pearson VUE. Można do nich przystąpić przez Internet na własnym komputerze.

Czy kolejność przystępowania do egzaminów ma znaczenie?
Tak. Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny na serwisanta urządzeń z systemem iOS ACiT 2018 (iOS-18A), należy najpierw zdać egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-18A lub SVC-17A).

Ile kosztują poszczególne egzaminy?
Aktualny cennik dostępny jest w witrynie firmy Pearson VUE.

Gdzie można znaleźć szkolenia przygotowujące do tych egzaminów?
Apple zapewnia kursy szkoleniowe w systemie zarządzania kształceniem ATLAS. Kursy prowadzone przez instruktora są dostępne na platformie LearnQuest, która jest autoryzowanym przez Apple Globalnym Dostawcą Szkoleń. Te zestawy szkoleniowe są dostępne tylko w wybranych krajach i regionach.

Mam już certyfikat ACiT 2017. Czy muszę przystępować do nowych egzaminów ACiT 2018?
Nie. Jeśli posiadany już certyfikat obejmuje wszystkie produkty z systemem iOS, które będą naprawianie, nie trzeba przystępować do nowych egzaminów.

Czy będą wymagane odrębne egzaminy kwalifikacyjne dotyczące systemu iOS dla nowych produktów z tym systemem?
Nie. Wsparcie AppleCare będzie wprowadzać w systemie ATLAS nowe kursy kwalifikacyjne w miarę wprowadzania produktów. Aby serwisowanie nowych produktów było możliwe, należy ukończyć te kursy.

Mam już zdany egzamin SVC-17A. Jak długo egzamin iOS-17A będzie dostępny? Czy muszę przystępować do dwóch nowych egzaminów, aby uzyskać certyfikat ACiT?
W przypadku zdania egzaminu SVC-17A do certyfikatu ACiT 2017 egzamin ACiT będzie dostępny do 24 sierpnia 2018 r. Do tego dnia zdanie egzaminów SVC-17A i iOS-17A będzie nadal oznaczało ważną certyfikację ACiT 2017, ale będzie nią objętych mniej produktów. Do uzyskania certyfikatu ACiT 2018 wymagane jest zdanie egzaminów SVC-18A i iOS-18A.

Co muszę zrobić, aby serwisować nowe produkty z systemem iOS wprowadzone po uzyskaniu przeze mnie certyfikatu?
Wsparcie AppleCare będzie wprowadzać w systemie ATLAS nowe kursy kwalifikacyjne w miarę wprowadzania produktów. W celu serwisowania tych nowych produktów należy ukończyć te kursy.

Mam certyfikat Certyfikowany technik Apple ds. systemów Mac (ACMT) 2018. Czy muszę przystępować do dwóch nowych egzaminów, aby uzyskać certyfikat ACiT?
Nie. Posiadanie certyfikatu ACMT 2018 oznacza, że masz zdany egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-18A). Aby uzyskać certyfikat ACiT 2018, wystarczy zdać egzamin certyfikacyjny na serwisanta urządzeń z systemem iOS ACiT 2018 (iOS-18A). 

Czy po spełnieniu wymagań certyfikatu ACiT 2018 uzyskam wydrukowane potwierdzenie?
Tak. Po zdaniu wymaganych egzaminów wyślij wiadomość e-mail na adres certifications@apple.com z prośbą o certyfikat. Otrzymasz wiadomość e-mail z łączem do formularza zgłoszenia. 

Mam inne pytania. Gdzie mogę uzyskać na nie odpowiedź?
Możesz wysłać swoje pytania na adres svc.trng@apple.com.

Pytania dotyczące certyfikatu Certyfikowany technik Apple ds. systemów Mac (ACMT) 2018

Co to jest ACMT 2018?
Certyfikowany technik AppleCare ds. systemów Mac (ACMT) 2018 to nowa wersja certyfikatu ACMT.

W czym certyfikat ACMT 2018 różni się od poprzednich certyfikatów ACMT?
Certyfikat ACMT 2018 kwalifikuje technika do naprawiania wszystkich produktów Mac objętych poprzednimi certyfikatami ACMT, a także wszystkich innych produktów Mac wyprodukowanych do kwietnia 2018 r. Dotyczy to produktów MacBook i MacBook Pro wymagających oddzielnego egzaminu kwalifikacyjnego lub kursu w systemie ATLAS:

  • MacBook (Retina, 12-calowy, 2017 r.)
  • MacBook Air (2017 r.)
  • MacBook Pro (13-calowy, 2017 r., cztery porty Thunderbolt 3)
  • MacBook Pro (13-calowy, 2017 r., dwa porty Thunderbolt 3)
  • MacBook Pro (15-calowy, 2017 r.)
  • iMac Pro (2017 r.)
  • iMac (2017 r.)

Certyfikat ACMT 2018 umożliwia obsługę wszystkich tych produktów technikom pracującym w zakładach serwisowych autoryzowanych przez firmę Apple.

Jakie egzaminy należy zdać, aby uzyskać certyfikat ACMT 2018?
W celu uzyskania certyfikatu ACMT 2018 należy zdać egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-18A lub SVC-17A) oraz egzamin certyfikacyjny na serwisanta komputerów Mac ACMT 2018 (MAC-18A). Oba te egzaminy są dostępne w portalu firmy Pearson VUE. Można do nich przystąpić przez Internet na własnym komputerze.

Czy kolejność przystępowania do egzaminów ma znaczenie?
Tak. Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny na serwisanta komputerów Mac ACMT 2018 (MAC-18A), należy najpierw zdać egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-18A lub SVC-17A).

Ile kosztują poszczególne egzaminy?
Aktualny cennik dostępny jest w witrynie firmy Pearson VUE.

Gdzie można znaleźć szkolenia przygotowujące do tych egzaminów?
Program samodzielnych szkoleń serwisowych dla tych egzaminów jest dostępny w systemie ATLAS, a kursów prowadzonych przez instruktora — na platformie LearnQuest, która jest autoryzowanym przez Apple Globalnym Dostawcą Szkoleń. Kursy dotyczące certyfikatu są dostępne w zakładach serwisowych autoryzowanych przez Apple, a także po zakupieniu szkolenia AppleCare dla techników. Te zestawy szkoleniowe są dostępne tylko w wybranych krajach i regionach.

Mam już certyfikat ACMT 2017. Czy muszę przystępować do nowych egzaminów ACMT 2018?
Nie. Jeśli posiadany już certyfikat obejmuje wszystkie produkty Mac, które będą naprawianie, nie trzeba przystępować do nowych egzaminów. 

Mam certyfikat Certyfikowany technik Apple dla urządzeń z systemem iOS (ACiT 2018). Czy muszę przystępować do dwóch nowych egzaminów, aby uzyskać certyfikat ACMT?
Nie. Posiadanie certyfikatu ACiT 2018 oznacza, że masz zdany egzamin Podstawy serwisu Apple (SVC-18A). Aby uzyskać certyfikat ACMT 2018, wystarczy zdać egzamin certyfikacyjny na serwisanta komputerów Mac ACMT 2018 (MAC-18A). 

Czy osobne egzaminy kwalifikacyjne dla komputerów Mac będą nadal dostępne?
Wsparcie AppleCare nadal będzie oferować bieżące egzaminy kwalifikacyjne dotyczące komputerów Mac. Wsparcie AppleCare będzie także publikować w systemie ATLAS nowe kursy kwalifikacyjne dotyczące nowych produktów firmy Apple. Posiadacze certyfikatu ACMT chcący naprawiać produkty z odrębnymi wymaganiami dotyczącymi kursów będą w stanie to robić.

Mam zdany jeden z wcześniejszych egzaminów ACMT 2017. Czy muszę przystępować do dwóch nowych egzaminów, aby uzyskać certyfikat ACMT?
Jeśli masz już zdany egzamin SVC-17A do egzaminu ACMT 2017, pozostały egzamin ACMT będzie dostępny do 27 sierpnia 2018 r. Do tego dnia zdanie egzaminów SVC-17A i MAC-17A będzie nadal oznaczało ważną certyfikację ACMT 2017, ale będzie nią objętych mniej produktów. Do uzyskania certyfikatu ACMT 2018 wymagane jest zdanie egzaminów SVC-18A i MAC-18A.

Co muszę zrobić, aby serwisować nowe produkty Mac wprowadzone po uzyskaniu przeze mnie certyfikatu?
Wsparcie AppleCare będzie wprowadzać w systemie ATLAS nowe kursy kwalifikacyjne w miarę wprowadzania produktów. W celu serwisowania nowych produktów należy ukończyć te kursy.

Czy po spełnieniu wymagań certyfikatu ACMT 2018 uzyskam wydrukowane potwierdzenie?
Tak. Po zdaniu wymaganych egzaminów wyślij wiadomość e-mail na adres certifications@apple.com z prośbą o certyfikat. Otrzymasz wiadomość e-mail z łączem do formularza zgłoszenia. 

Mam inne pytania. Gdzie mogę uzyskać na nie odpowiedź?
Możesz wysłać swoje pytania na adres svc.trng@apple.com.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: