Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji Apple Music 3.9.10 dla systemu Android

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji Apple Music 3.9.10 dla systemu Android.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa informacje o lukach w zabezpieczeniach są podawane z uwzględnieniem identyfikatorów CVE.

Apple Music 3.9.10 dla systemu Android

Wydano 14 czerwca 2022 r.

Apple Music w systemie Android

Dostępne dla: systemu Android w wersji 5.0 lub nowszej

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie uzyskać dostęp do poufnych danych użytkownika.

Opis: ten problem naprawiono przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2022-32836: hluwa

Apple Music w systemie Android

Dostępne dla: systemu Android w wersji 5.0 lub nowszej

Zagrożenie: użytkownik z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwycić połączenia SSL/TLS.

Opis: ten problem naprawiono przez wprowadzenie wysyłania informacji przez sieć za pomocą protokołu HTTPS.

CVE-2022-32906: David Coomber z Info-Sec.CA

Apple Music w systemie Android

Dostępne dla: systemu Android w wersji 5.0 lub nowszej

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie uzyskać dostęp do poufnych danych użytkownika.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2022-32846: Martin Mwangi Kibuchi

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: