Jeśli podczas uaktualniania lub instalacji systemu macOS wystąpił błąd

Komunikat oznacza że podczas pobierania, przygotowywania lub instalowania wystąpił błąd lub że instalator jest uszkodzony lub nie można go zweryfikować.

Powody wyświetlania takich komunikatów mogą być różne, a czasami są one tylko tymczasowe. Jeśli komunikat zawiera sugerowane rozwiązanie, takie jak ponowne pobranie instalatora i ponowna instalacja, najpierw wykonaj te czynności. Pozostałe rozwiązania zostały uporządkowane, zaczynając od najłatwiejszego. Jeśli problem się powtarza lub potrzebujesz pomocy z tymi instrukcjami, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

 


Sprawdzanie połączenia internetowego

Nawet jeśli nie instalujesz systemu macOS z Internetu, instalator wymaga połączenia z Internetem, aby pobrać oprogramowanie układowe i inne informacje specyficzne dla komputera Mac. Upewnij się, że Twój Mac ma działające i stabilne połączenie internetowe.

 


Instalacja w trybie bezpiecznym

Zainstaluj, gdy komputer Mac jest uruchomiony w trybie bezpiecznym. Aby uruchomić w trybie bezpiecznym, sprawdź, czy używasz komputera Mac z procesorem Apple, a następnie wykonaj odpowiednie kroki:

Procesor Apple

  1. Wyłącz komputer Mac.
  2. Po włączeniu komputera Mac nie zwalniaj przycisku zasilania, dopóki nie pojawi się okno opcji uruchamiania.
  3. Wybierz dysk startowy, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, klikając jednocześnie pozycję Kontynuuj w trybie bezpiecznym.
  4. Zaloguj się na komputerze Mac. Może pojawić się monit o ponowne zalogowanie.

Procesor Intel

  1. Włącz lub ponownie uruchom komputer Mac, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas uruchamiania komputera.
  2. Kiedy pojawi się okno logowania, zwolnij klawisz. Następnie zaloguj się na komputerze Mac. 
  3. Może pojawić się monit o ponowne zalogowanie. W pierwszym lub drugim oknie logowania w prawym górnym rogu ekranu powinna zostać wyświetlona informacja Bezpieczny rozruch.

 


Instalacja po naprawie dysku

 


Instalacja w trybie odzyskiwania systemu macOS

Zainstaluj, gdy komputer Mac jest uruchomiony w trybie odzyskiwania systemu macOS. Otrzymasz najnowszą lub ostatnio zainstalowaną wersję systemu macOS. Aby uruchomić w trybie odzyskiwania systemu macOS, wykonaj odpowiednie kroki:

Procesor Apple

Po włączeniu komputera Mac nie zwalniaj przycisku zasilania, dopóki nie pojawi się okno opcji uruchamiania. Kliknij ikonę koła zębatego z etykietą Opcje, a następnie kliknij Dalej.

Procesor Intel

Następnie włącz komputer Mac i niezwłocznie naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy Command (⌘)+R, aż zostanie wyświetlone logo Apple lub inny obraz.

   

Jeśli zostanie wyświetlona prośba o wybranie użytkownika, którego hasło znasz, wybierz użytkownika, kliknij przycisk Dalej, a następnie wprowadź hasło administratora. Gdy wyświetli się okno narzędzi w trybie odzyskiwania systemu macOS, wybierz opcję Zainstaluj ponownie macOS, a następnie kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Dowiedz się więcej o ponownej instalacji systemu za pomocą trybu odzyskiwania systemu macOS.

 


Instalacja po wymazaniu danych na komputerze Mac

Jeśli żadne inne rozwiązanie nie działa, wymaż dane na komputerze Mac, a następnie ponownie zainstaluj system macOS lub odtwórz z backupu.

Data publikacji: