Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu Boot Camp 6.1.14.

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu Boot Camp 6.1.14.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Boot Camp 6.1.14*

Wydano 17 maja 2021 r.

Boot Camp

Dostępne dla: komputerów Mac Pro (koniec 2013 r. i nowszych), MacBook Pro (koniec 2013 r. i nowszych), MacBook Air (połowa 2013 r. i nowszych), Mac mini (połowa 2014 i nowszych), iMac (połowa 2014 i nowszych), MacBook (początek 2015 r. i nowszych), iMac Pro (koniec 2017 r.)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może zdobyć podwyższone uprawnienia.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2021-30675: MJ0011 z Kunlun Lab

* Boot Camp wymaga komputera Mac z procesorem Intel.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: