Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji macOS Server 5.11

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji macOS Server 5.11.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

macOS Server 5.11

Wydano 14 grudnia 2020 r.

Profile Manager

Dostępne dla: systemu macOS Big Sur

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego adresu URL może doprowadzić do otwartego przekierowania lub ataków XSS (cross-site scripting).

Opis: w procedurze analizowania adresów URL wiadomości występował błąd. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2020-9995: Rajpal Arora (@whacktohack), Rohan Sharma (r0hanSH)

Dodatkowe podziękowania

macOS Server

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Patrick Schlangen.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: