Informacje o zarządzanych kontach Apple ID dla firm

Dowiedz się, jak korzystać z zarządzanego konta Apple ID przypisanego przez firmę.

Ten artykuł jest skierowany do użytkowników korzystających z zarządzanego konta Apple ID. Jeśli jesteś administratorem IT, dowiedz się, jak utworzyć zarządzane konta Apple ID i zarządzać nimi przy użyciu Apple Business Manager lub Apple Business Essentials

Firma może tworzyć dla pracowników zarządzane konta Apple ID przeznaczone do celów biznesowych. Zarządzane konta Apple ID są unikalne dla danej firmy i niepowiązane z jakimikolwiek innymi kontami Apple ID utworzonymi samodzielnie przez użytkownika. Zarządzane konto Apple ID możesz powiązać z tym samym adresem e-mail i numerem telefonu, z którym jest powiązane Twoje osobiste konto Apple ID. Dostęp do usług, z których można korzystać za pomocą zarządzanego konta Apple ID, przydziela administrator IT — inaczej niż w przypadku osobistego konta Apple ID.

Sprawdzanie dostępności funkcji

Pracownicy mogą korzystać z usług Apple, w tym z iCloud oraz możliwości współpracy w pakiecie iWork i aplikacji Notatki, jednak ze względu na to, że zarządzane konta Apple ID są przeznaczone tylko do celów biznesowych, niektóre funkcje są wyłączone w celu ochrony każdej firmy. Wszystkie zarządzane konta Apple ID mają 5 GB miejsca dyskowego w usłudze iCloud. Abonamenty pracownicze w ramach usługi Apple Business Essentials oferują użytkownikom dodatkowe opcje przechowywania.

Za pomocą zarządzanych kont Apple ID nie można dokonywać zakupów, dlatego administratorzy przypisują zawartość do zarządzanych kont Apple ID lub przypisanych urządzeń.

Nie wszystkie usługi są dostępne we wszystkich krajach lub regionach. Usługa Apple Business Essentials jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.

Informacje na temat nazwy użytkownika i hasła

Po utworzeniu przez firmę zarządzanego konta Apple ID otrzymasz jego identyfikator. Może on zawierać nazwę firmy lub nazwę „appleid”. Przykładowy identyfikator: johnappleseed@appleid.mycompany.com.

Administrator Apple Business Manager lub Apple Business Essentials konfiguruje nazwę konta. Jeśli Twoja nazwa użytkownika zawiera błąd albo chcesz zmienić informacje o koncie, skontaktuj się z administratorem firmy.

Tworzenie hasła

W celu zalogowania się na zarządzane konta Apple ID po raz pierwszy użyj tymczasowego hasła otrzymanego od administratora. Po zalogowaniu się zostanie wyświetlony monit o utworzenie nowego hasła. Musisz ustawić hasło, aby móc logować się do niektórych usług Apple.

Jeśli jesteś menedżerem osób, menedżerem urządzeń lub menedżerem zawartości, zaloguj się w witrynie appleid.apple.com na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS, aby ustawić hasło. Musisz użyć standardowego hasła składającego się z co najmniej ośmiu liter i cyfr.

Zerowanie hasła

Hasło jest zerowane przez administratora — inaczej niż w przypadku osobistego konta Apple ID. Aby utworzyć nowe hasło, wykonaj następujące czynności:

  1. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać tymczasowe hasło.
  2. Zaloguj się na wspólnym iPadzie lub zaloguj się do usługi iCloud na urządzeniu za pomocą tymczasowego hasła. Możesz również, jeśli Twoja rola ma odpowiednie uprawnienie, zalogować się w aplikacji Apple Business Manager lub Apple Business Essentials za pomocą hasła tymczasowego.
  3. Utwórz nowe hasło.

Haseł zarządzanych kont Apple ID nie można wyzerować z poziomu strony konta Apple ID ani witryny iforgot.apple.com.

Logowanie za pomocą identyfikatora zarządzanego konta Apple ID

Aby zalogować się na urządzeniach skonfigurowanych za pomocą usługi Apple Business Manager lub Apple Business Essentials, użyj zarządzanego konta Apple ID oraz hasła przy użyciu uwierzytelnienia dwupoziomowego.

Dostęp administratora do Twojego konta

Właścicielem zarządzanego konta Apple ID jest firma, która je przydzieliła. Administratorzy IT mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do konta i wprowadzać następujące zmiany:

  • ograniczyć dostęp do konta
  • usunąć konto
  • uaktualnić informacje o koncie

Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi używania zarządzanych kont Apple ID do celów prywatnych, określonymi przez menedżerów osób, menedżerów urządzeń i menedżerów zawartości.

Uaktualnianie informacji o koncie

Jeśli jesteś menedżerem osób, menedżerem urządzeń lub menedżerem zawartości, przejdź na stronę konta Apple ID, aby zarządzać kontem i uaktualnić informacje o koncie. Zaufane urządzenia może zmienić tylko menedżer osób, menedżer urządzeń lub menedżer zawartości.

Jeśli jesteś członkiem personelu, skontaktuj się z administratorem w celu uaktualnienia informacji o koncie. 

Data publikacji: