Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu uzupełniającym 2 systemu macOS Mojave 10.14.6, uaktualnieniu zabezpieczeń 2019-005 High Sierra i uaktualnieniu zabezpieczeń 2019-005 Sierra

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu uzupełniającym 2 systemu macOS Mojave 10.14.6, uaktualnieniu zabezpieczeń 2019-005 High Sierra i uaktualnieniu zabezpieczeń 2019-005 Sierra.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Uaktualnienie uzupełniające 2 systemu macOS Mojave 10.14.6, uaktualnienie zabezpieczeń 2019-005 High Sierra, uaktualnienie zabezpieczeń 2019-005 Sierra

Wydano 26 września 2019 r.

Foundation

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS Mojave 10.14.6 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2019-8641: Samuel Groß i natashenka z Google Project Zero

Wpis uaktualniono 11 lutego 2020 r.

Po zainstalowaniu tego uaktualnienia system macOS będzie mieć następujące numery kompilacji:

  • macOS 10.14 Mojave: 18G103
  • macOS 10.13 High Sierra: 17G8037
  • macOS 10.12 Sierra: 16G2136

Dowiedz się, jak znaleźć wersję i numer kompilacji systemu macOS na komputerze Mac.

Dowiedz się, jak uaktualnić oprogramowanie na komputerze Mac.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: