Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu uzupełniającym systemu macOS Mojave 10.14.6

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu uzupełniającym systemu macOS Mojave 10.14.6.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Uaktualnienie uzupełniające systemu macOS Mojave 10.14.6

Wydano 26 sierpnia 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.6

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2019-8605: Ned Williamson w ramach programu Google Project Zero

Dodatkowe podziękowania

Jądro

Dziękujemy za udzieloną pomoc: @Pwn20wnd, Ahmed Aldeab (@AldeabAhmed).

Wpis uaktualniono 17 września 2019 r.

Zainstalowanie uaktualnienia uzupełniającego systemu macOS Mojave 10.14.6 powoduje uaktualnienie numeru kompilacji systemu macOS do 18G95. Ta kompilacja obejmuje zawartość związaną z zabezpieczeniami opisaną w tym artykule. Jeśli po uaktualnieniu systemu do wersji macOS Mojave 10.14.6 numer kompilacji systemu macOS jest inny niż 18G95, koniecznie zainstaluj także uaktualnienie uzupełniające. 

Dowiedz się, jak znaleźć wersję i numer kompilacji systemu macOS na komputerze Mac.

Dowiedz się, jak uaktualnić oprogramowanie na komputerze Mac.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: