Przejście z programów wdrożenia Apple i programu zakupów grupowych (VPP)

Już teraz przejdź na usługę Apple School Manager lub Apple Business Manager, aby nadal zarządzać urządzeniami Apple oraz kupować aplikacje i książki.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z programów wdrażania urządzeń Apple, w tym programu Device Enrollment Program lub programu zakupów grupowych (VPP), przenieś ją do usługi Apple Business Manager lub Apple School Manager. Usługi Apple Business Manager i Apple School Manager umożliwiają kupowanie zawartości, konfigurowanie automatycznej rejestracji urządzeń w ramach rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) oraz tworzenie kont dla uczniów, studentów i pracowników.

Przejście na usługę Apple School Manager

Jeśli Twoja organizacja edukacyjna korzysta z programu Device Enrollment Program lub programu VPP, możesz przenieść ją do usługi Apple School Manager

Aby przejść na usługę Apple School Manager*, zaloguj się do witryny school.apple.com przy użyciu konta agenta programów wdrożenia Apple, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przejście na usługę Apple Business Manager

Jeśli Twoja organizacja biznesowa korzysta z programu Device Enrollment Program, możesz przenieść ją do usługi Apple Business Manager

Aby przejść na usługę Apple Business Manager*, zaloguj się do witryny business.apple.com przy użyciu konta agenta programów wdrożenia Apple, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. 

Jeśli Twoja organizacja korzysta tylko z programu zakupów grupowych (VPP), możesz zarejestrować się w usłudze Apple Business Manager, a następnie zaprosić istniejących kupujących w ramach programu VPP do nowego konta Apple Business Manager. Musisz podać informacje o swojej firmie, w tym numer D-U-N-S oraz adres e-mail, który nie był używany jako identyfikator Apple ID dla żadnej usługi ani witryny Apple.

Po przejściu

Po przejściu usługa Apple Business Manager lub Apple School Manager będzie zawierać wszystkie należące do użytkownika:

 • konta,
 • poświadczenia kont, 
 • serwery MDM,
 • urządzenia MDM,
 • tokeny serwera,
 • zamówienia na urządzenia,
 • inne elementy powiązane z kontem.

Zapraszanie kupujących w programie VPP

Twoja organizacja może mieć jedno lub więcej oddzielnych kont w programie VPP. Po zarejestrowaniu się w usłudze Apple Business Manager lub Apple School Manager lub przejściu na nią możesz zaprosić kupujących do nowego konta. Dowiedz się, jak zaprosić kupujących w programie VPP do usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager.

Kwalifikujące się konta

Do usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager możesz zapraszać użytkowników korzystających z następujących kont:

 • Osoby odpowiedzialne za program: te konta zostały utworzone przed lutym 2014 r. 
 • Konta agentów: te konta zostały użyte do rejestracji w programie VPP dla instytucji edukacyjnych lub dla firm w witrynie programów wdrożenia Apple w lutym 2014 r. lub później. 
 • Konta administratorów: te konta zostały utworzone w witrynie programów wdrożenia Apple, ale są używane wyłącznie w ramach programu VPP dla instytucji edukacyjnych lub firm.

Możesz zapraszać wyłącznie użytkowników kont, które spełniają wszystkie poniższe wymagania:

 • Kupujący korzysta z tego samego typu rejestracji (instytucja edukacyjna lub firma)
 • Kupujący korzysta z tych samych numerów D-U-N-S (tylko firmy)
 • Kupujący jest z tego samego kraju lub regionu
 • Kupujący ma dostęp do programu VPP dla instytucji edukacyjnych lub firm i nie ma jeszcze zarządzanego konta Apple ID
 • Kupujący nie miał nigdy dostępu do programu Device Enrollment Program

Zmiany w rolach

W usłudze Apple Business Manager i Apple School Manager wprowadzono pewne zmiany dotyczące ról przypisywanych użytkownikom.

Agent programów wdrożenia Apple miał najwyższy poziom uprawnień administracyjnych. W usłudze Apple Business Manager i Apple School Manager ta rola nosi obecnie nazwę administratora. Organizacja może mieć maksymalnie pięciu administratorów.

Inne role w programie wdrożenia zostaną zaproszone jako menedżerowie. Po przejściu administrator lub menedżer osób może dodawać, usuwać lub zmieniać role. Wszystkie te role, w tym administratorzy, to zarządzane konta Apple ID.

Zarządzane konta Apple ID dla wszystkich ról

Gdy wcześniejszy agent lub administrator zaloguje się do usługi Apple Business Manager lub Apple School Manager po raz pierwszy, jego konto Apple ID zostanie przekonwertowane na zarządzane konto Apple ID. Jeśli konto nie było wcześniej skonfigurowane do korzystania z uwierzytelnienia dwupoziomowego, zostanie to zrobione w tym momencie.

Więcej informacji

* Aby przejść na usługę Apple School Manager lub Apple Business Manager, potrzebujesz Maca z przeglądarką Safari w wersji 14.1, Chrome w wersji 87 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 87 lub nowszej; iPada z systemem iPadOS w wersji 14.1 lub nowszej z przeglądarką Safari lub Chrome w wersji 87 lub nowszej; albo komputera PC z przeglądarką Microsoft Edge w wersji 87 lub nowszej.

Data publikacji: