Przejście z programów wdrożenia Apple

Już teraz przejdź na usługę Apple School Manager lub Apple Business Manager, aby nadal korzystać z programu rejestracji urządzeń Device Enrollment Program (DEP) i programu zakupów grupowych (VPP). Z dniem 14 stycznia 2021 roku program zakupów grupowych (VPP) przestał być dostępny.

Przechodzenie na usługę Apple School Manager

Jeśli Twoja organizacja edukacyjna korzysta obecnie z programów wdrożenia Apple, takich jak program rejestracji urządzeń Device Enrollment Program (DEP) i program zakupów grupowych Volume Purchase Program (VPP), możesz przenieść ją do usługi Apple School Manager

Apple School Manager to usługa, która umożliwia kupowanie zawartości, konfigurowanie automatycznej rejestracji urządzeń w ramach rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) oraz tworzenie kont dla uczniów, studentów i pracowników. Usługa Apple School Manager jest dostępna w Internecie i została opracowana z myślą o menedżerach technologii, administratorach IT, prowadzących i pracownikach.

Aby przejść na usługę Apple School Manager*, zaloguj się do witryny school.apple.com przy użyciu konta agenta programów wdrożenia Apple, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przejście na usługę Apple Business Manager

Jeśli Twoja organizacja biznesowa korzysta obecnie z programów wdrożenia Apple, możesz przenieść ją do usługi Apple Business Manager.  Jeśli Twoja organizacja korzysta tylko z programu zakupów grupowych (VPP), możesz zarejestrować się w usłudze Apple Business Manager, a następnie zaprosić istniejących kupujących w ramach programu VPP do nowego konta Apple Business Manager.

Apple Business Manager to usługa, która umożliwia kupowanie zawartości oraz konfigurowanie automatycznej rejestracji urządzeń w ramach rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM). Usługa Apple Business Manager jest dostępna w Internecie i została opracowana z myślą o menedżerach technologii oraz administratorach IT.

Aby przejść na usługę Apple Business Manager*, zaloguj się do witryny business.apple.com przy użyciu konta agenta programów wdrożenia Apple, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. 

Aby korzystać z narzędzia Apple Configurator do wdrażania aplikacji przy użyciu istniejącego kupującego w ramach programu VPP, potrzebujesz narzędzia Apple Configurator w wersji 2.12.1 lub starszej. 

Więcej informacji

Aby przejść na usługę Apple School Manager lub Apple Business Manager, potrzebujesz komputera Mac z przeglądarką Safari w wersji 8 lub nowszej albo komputera PC z przeglądarką Microsoft Edge w wersji 25.10 lub nowszej.

Data publikacji: