Przejdź z programów wdrożenia Apple do 1 grudnia 2019 roku

Już teraz przejdź na usługę Apple School Manager lub Apple Business Manager, aby nadal korzystać z programu rejestracji urządzeń Device Enrollment Program (DEP) i programu zakupów grupowych Volume Purchase Program (VPP). Od 1 grudnia 2019 roku nie będzie już można uzyskać dostępu do programu rejestracji urządzeń Device Enrollment Program (DEP) z witryny deploy.apple.com. Program zakupów grupowych Volume Purchase Program (VPP) przestanie być dostępny od 1 maja 2020 roku.

Przechodzenie na usługę Apple School Manager

Jeśli Twoja organizacja edukacyjna korzysta obecnie z programów wdrożenia Apple, takich jak program rejestracji urządzeń Device Enrollment Program (DEP) i program zakupów grupowych Volume Purchase Program (VPP), możesz przenieść ją do usługi Apple School Manager

Apple School Manager to usługa, która umożliwia kupowanie zawartości, konfigurowanie automatycznej rejestracji urządzeń w ramach rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) oraz tworzenie kont dla uczniów, studentów i pracowników. Usługa Apple School Manager jest dostępna w Internecie i została opracowana z myślą o menedżerach technologii, administratorach IT, prowadzących i pracownikach.

Aby przejść na usługę Apple School Manager1, zaloguj się do witryny deploy.apple.com lub school.apple.com przy użyciu konta agenta programów wdrożenia Apple, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przejście na usługę Apple Business Manager

Jeśli Twoja organizacja biznesowa korzysta obecnie z programów wdrożenia Apple, możesz przenieść ją do usługi Apple Business Manager.  Jeśli Twoja organizacja korzysta tylko z programu zakupów grupowych (VPP)2, możesz zarejestrować się w usłudze Apple Business Manager, a następnie zaprosić istniejących kupujących w ramach programu VPP do nowego konta Apple Business Manager.

Apple Business Manager to usługa, która umożliwia kupowanie zawartości oraz konfigurowanie automatycznej rejestracji urządzeń w ramach rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM). Usługa Apple Business Manager jest dostępna w Internecie i została opracowana z myślą o menedżerach technologii oraz administratorach IT.

Aby przejść na usługę Apple Business Manager1, zaloguj się do witryny deploy.apple.com lub business.apple.com przy użyciu konta agenta programów wdrożenia Apple, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. 

Więcej informacji

1. Aby przejść na usługę Apple School Manager lub Apple Business Manager, potrzebujesz komputera Mac z przeglądarką Safari w wersji 8 lub nowszej albo komputera PC z przeglądarką Microsoft Edge w wersji 25.10 lub nowszej.

2. Po 1 grudnia 2019 roku starsi użytkownicy deploy.apple.com nie będą mogli tworzyć kont VPP, ale istniejące konta można nadal zapraszać do organizacji Apple Business Manager.

Data publikacji: