Migracja do sekcji Aplikacje i książki w usługach Apple School Manager i Apple Business Manager

Przed przeprowadzeniem migracji kont do sekcji Aplikacje i książki zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Nowości

Sekcja Aplikacje i książki w usługach Apple School Manager i Apple Business Manager umożliwia korzystanie z następujących funkcji:

Przenoszenie nieprzydzielonych licencji

Udostępnianie licencji

  • Licencje można udostępniać kupującym z dostępem do tej samej lokalizacji.

Uproszczone zakupy

  • Zawartość można przeglądać i kupować bezpośrednio w sekcji Aplikacje i książki w usługach Apple School Manager i Apple Business Manager. Wszystkie licencje — zakupione dla Twoich lokalizacji lub do nich przeniesione — możesz teraz przeglądać w jednym miejscu. Ustawienia umożliwiają zarządzanie środkami programu zakupów grupowych (VPP) oraz uaktualnianie informacji rozliczeniowych.

Przygotowanie organizacji do przeprowadzenia migracji do sekcji Aplikacje i książki

Skorzystaj z poniższych informacji, aby przygotować się do migracji.

Zweryfikuj obsługę sekcji Aplikacje i książki przez usługę zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM)

Przed przeprowadzeniem migracji skontaktuj się z dostawcą usługi zarządzania urządzeniami przenośnymi, aby potwierdzić, że może obsługiwać nowe funkcje sekcji Aplikacje i książki.

Zapraszanie kupujących w programie VPP

Jeśli masz kupujących z kontami programu zakupów grupowych (VPP), którzy nie są jeszcze w usłudze Apple School Manager ani usłudze Apple Business Manager, zaproś ich do swojej organizacji przed przeprowadzeniem migracji do sekcji Aplikacje i książki.

Migrowanie wyłącznie jednego kupującego na lokalizację

Aby migracja przebiegła sprawnie, przeprowadź migrację tylko jednego kupującego na jedną lokalizację. Możesz to zrobić na jeden z następujących sposobów:

  • Ograniczając dostęp do konta w usłudze Apple School Manager lub w usłudze Apple Business Manager do właściwej lokalizacji dla każdego kupującego.
  • Przez przekierowanie każdego użytkownika do konkretnej lokalizacji, którą powinien wybrać.

Jeśli każdy kupujący przeprowadzi migrację do jednej lokalizacji, wszystkie licencje — zarówno przydzielone, jak i nieprzydzielone — zostaną przeniesione do sekcji Aplikacje i książki.

Jeśli przydzielone licencje nie zostaną przeniesione

Jeśli wystąpi jeden z następujących scenariuszy, zostaną przeniesione tylko nieprzydzielone licencje:

  • Licencje zostały zakupione dla lokalizacji lub do niej przeniesione, zanim kupujący przeprowadził migrację do nowej lokalizacji.
  • Inna osoba zaczęła pobierać token lokalizacji, zanim pierwszy użytkownik zdążył przeprowadzić migrację do lokalizacji.
  • W lokalizacji został utworzony nowy menedżer zawartości po tym, jak inny użytkownik zdecydował się na korzystanie z sekcji Aplikacje i książki.
  • Wielu kupujących przeprowadza migrację do tej samej lokalizacji.

Wszystkie przydzielone licencje, które nie zostały przeniesione, będą nadal powiązane z poprzednimi tokenami kupującego, które powinny pozostać w usłudze MDM z tokenem lokalizacji. Po cofnięciu przydzielenia aplikacji z poprzedniego tokenu możesz przenieść licencje do odpowiedniej lokalizacji, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Aplikacje i książki w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager.

Migracja początkowa

Wszystkie licencje przeniesione w trakcje migracji zostaną powiązane z nowym tokenem lokalizacji, do której zostały przeniesione. Wszystkie przydzielone licencje, które nie zostały przeniesione w trakcie migracji, będą nadal powiązane z poprzednim tokenem kupującego. Wszystkie tokeny z powiązanymi licencjami należy przesłać do usługi MDM.

Tokeny oparte na lokalizacji

Aplikacje i książki używają tokenów opartych na lokalizacji. Wszystkie licencje zakupione dla lokalizacji lub do niej przeniesione zostają powiązane z tokenem tej lokalizacji*. Poprzednie tokeny z portalu programu zakupów grupowych są tokenami opartymi na kontach. Kupujący mają dostęp do tokenów dla wszystkich swoich lokalizacji w sekcji Aplikacje i książki w ustawieniach usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager. Tylko jedna osoba musi przesłać tokeny lokalizacji do usługi MDM. Po przeniesieniu wszystkich licencji do lokalizacji poprzednie tokeny nie są potrzebne. 

Migrowanie wszystkich kupujących w programie VPP

Jeśli zawartość jest gotowa do migracji do sekcji Aplikacje i książki w usłudze Apple School Manager lub Apple Business Manager, wszyscy kupujący powinni przeprowadzić migrację w tym samym czasie. Każdy kupujący musi przeprowadzić migrację swojego konta. Przeprowadź migrację, klikając opcję Zaczynamy w sekcji Aplikacje i książki usługi Apple School Manager lub Apple Business Manager, a następnie wybierz właściwą lokalizację migracji.

Po przeprowadzeniu migracji przez wszystkich kupujących można w pełni korzystać z nowych funkcji.

* Przydzielone licencje książek nie mogą zostać przeniesione i pozostają przydzielone do użytkownika.

Data publikacji: