Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu uzupełniającym systemu macOS Mojave 10.14.3

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu uzupełniającym systemu macOS Mojave 10.14.3.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Uaktualnienie uzupełniające systemu macOS Mojave 10.14.3

Wydano 7 lutego 2019 r.

FaceTime

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.3

Zagrożenie: inicjator grupowego połączenia FaceTime może być w stanie spowodować, że odbiorca odpowie.

Opis: w procedurze obsługi grupowych połączeń FaceTime występował błąd logiczny. Ten błąd usunięto przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2019-6223: Grant Thompson z Catalina Foothills High School, Daven Morris z Arlington, TX

Foundation

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.3

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-7286: anonimowy badacz, Clement Lecigne z Google Threat Analysis Group, Ian Beer z Google Project Zero i Samuel Groß z Google Project Zero

Live Photos w FaceTime

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.3

Zagrożenie: dokładny audyt zabezpieczeń w usłudze FaceTime ujawnił błąd dotyczący funkcji Live Photos. 

Opis: błąd naprawiono przez ulepszenie sprawdzania poprawności serwera FaceTime. 

CVE-2019-7288: Apple


Zainstalowanie uaktualnienia uzupełniającego systemu macOS Mojave 10.14.3 na komputerze Mac powoduje uaktualnienie numeru kompilacji systemu macOS do 18D109. Ta kompilacja obejmuje zawartość związaną z zabezpieczeniami opisaną w tym artykule. Jeśli po uaktualnieniu systemu do wersji macOS Mojave 10.14.3 numer kompilacji systemu macOS jest inny niż 18D109, koniecznie zainstaluj także uaktualnienie uzupełniające. 

Dowiedz się, jak znaleźć wersję i numer kompilacji systemu macOS na komputerze Mac.

Dowiedz się, jak uaktualnić oprogramowanie na komputerze Mac.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: