Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie macOS Mojave 10.14.2, uaktualnieniu zabezpieczeń 2018-003 High Sierra oraz uaktualnieniu zabezpieczeń 2018-006 Sierra

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie macOS Mojave 10.14.2, uaktualnieniu zabezpieczeń 2018-003 High Sierra oraz uaktualnieniu zabezpieczeń 2018-006 Sierra.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

System macOS Mojave 10.14.2, uaktualnienie zabezpieczeń 2018-003 High Sierra i uaktualnienie zabezpieczeń 2018-006 Sierra

Wydano 5 grudnia 2018 r.

AirPort

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.1

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może podwyższyć poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4303: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Wpis uaktualniono 21 grudnia 2018 r.

AMD

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS Mojave 10.14.1 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2018-4462: cocoahuke, Lilang Wu i Moony Li z TrendMicro Mobile Security Research Team w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 21 grudnia 2018 r.

Carbon Core

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.1

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4463: Maksymilian Arciemowicz (cxsecurity.com)

Obrazy dysków

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.1

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4465: Pangu Team

Hypervisor

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.1

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może podwyższyć poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2018-4467: Martim Carbone, David Vernet, Sam Scalise i Fred Jacobs z grupy Virtual Machine Monitor Group firmy VMware, Inc.

Wpis dodano 22 stycznia 2019 r.

Sterownik graficzny Intel

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.1

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący zużycie pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4452: Liu Long z zespołu Vulcan Team firmy Qihoo 360

Wpis dodano 22 stycznia 2019 r.

Sterownik graficzny Intel

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.1

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub odczytanie pamięci jądra.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4434: Zhuo Liang z zespołu Nirvan Team firmy Qihoo 360

Sterownik graficzny Intel

Dostępne dla: systemu macOS Sierra 10.12.6

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4456: Tyler Bohan z Cisco Talos

Wpis dodano 21 grudnia 2018 r., uaktualniono 22 stycznia 2019 r.

Sterownik graficzny Intel

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4421: Tyler Bohan z Cisco Talos

Wpis dodano 21 grudnia 2018 r.

IOHIDFamily

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4427: Pangu Team

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.1, macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie odczytać dane z pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4431: tę lukę w zabezpieczeniach zgłosił niezależny badacz zabezpieczeń do programu wykrywania luk w zabezpieczeniach zespołu SecuriTeam firmy Beyond Security

CVE-2018-4448: Brandon Azad

Wpis dodano 24 czerwca 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.1

Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może wykonać atak typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd podatności na atak typu „odmowa usługi” (DoS) przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2018-4460: Kevin Backhouse z Semmle Security Research Team

Jądro

Dostępne dla: systemów macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.1

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie odczytać dane z pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4431: tę lukę w zabezpieczeniach zgłosił niezależny badacz zabezpieczeń do programu wykrywania luk w zabezpieczeniach zespołu SecuriTeam firmy Beyond Security

Jądro

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS Mojave 10.14.1 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2018-4447: Juwei Lin(@panicaII) i Zhengyu Dong z TrendMicro Mobile Security Team w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 18 grudnia 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS Mojave 10.14.1 i macOS High Sierra 10.13.6

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może podwyższyć poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2018-4435: Jann Horn z Google Project Zero, Juwei Lin(@panicaII) i Junzhi Lu z TrendMicro Mobile Security Team w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 18 grudnia 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: systemu macOS Mojave 10.14.1

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4461: Ian Beer z Google Project Zero

WindowServer

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.1

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4449: Hanqing Zhao, Yufeng Ruan i Kun Yang z Chaitin Security Research Lab

CVE-2018-4450: Hanqing Zhao, Yufeng Ruan i Kun Yang z Chaitin Security Research Lab

Dodatkowe podziękowania

LibreSSL

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Keegan Ryan z NCC Group.

NetAuth

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Vladimir Ivanov z Digital Security.

Protokół SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Tim Cappalli z Aruba oraz firma Hewlett Packard Enterprise Company.

Time Machine

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Matthew Thomas z Verisign.

Wpis dodano 22 stycznia 2019 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: