Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 12.1.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie iOS 12.1.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iOS 12.1.1

Wydano 5 grudnia 2018 r.

AirPort

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może podwyższyć poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4303: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Obrazy dysków

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4465: Pangu Team

FaceTime

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: lokalny atakujący może przeglądać kontakty z ekranu blokady.

Opis: błąd ekranu blokady umożliwiał dostęp do kontaktów na zablokowanym urządzeniu. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2018-4430: videosdebarraquito

Dostawca plików

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie uzyskać informację o obecności innych aplikacji na urządzeniu

Opis: ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu obsługi uprawnień.

CVE-2018-4446: Luke Deshotels, Jordan Beichler i William Enck z North Carolina State

University, Costin Carabaș i Răzvan Deaconescu z University POLITEHNICA of Bucharest

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie odczytać dane z pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4431: tę lukę w zabezpieczeniach zgłosił niezależny badacz zabezpieczeń do programu wykrywania luk w zabezpieczeniach zespołu SecuriTeam firmy Beyond Security

CVE-2018-4448: Brandon Azad

Wpis dodano 24 czerwca 2019 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może wykonać atak typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd podatności na atak typu „odmowa usługi” (DoS) przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2018-4460: Kevin Backhouse z Semmle Security Research Team

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie odczytać dane z pamięci jądra.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4431: tę lukę w zabezpieczeniach zgłosił niezależny badacz zabezpieczeń do programu wykrywania luk w zabezpieczeniach zespołu SecuriTeam firmy Beyond Security

Wpis uaktualniono 18 grudnia 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może podwyższyć poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd logiczny przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2018-4435: Jann Horn z Google Project Zero, Juwei Lin(@panicaII) i Junzhi Lu z TrendMicro Mobile Security Team w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 18 grudnia 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2018-4447: Juwei Lin(@panicaII) i Zhengyu Dong z TrendMicro Mobile Security Team w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 18 grudnia 2018 r.

Jądro

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4461: Ian Beer z Google Project Zero

LinkPresentation

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej wiadomości e-mail może doprowadzić do sfałszowania interfejsu użytkownika.

Opis: w procedurze obsługi adresów URL występował błąd umożliwiający fałszowanie. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4429: Victor Le Pochat z imec-DistriNet, KU Leuven

Profile

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: niezaufany profil konfiguracji może być błędnie wyświetlany jako zweryfikowany.

Opis: w profilach konfiguracji występował błąd sprawdzania poprawności certyfikatów. Ten błąd naprawiono przez wprowadzenie dodatkowej kontroli uprawnień.

CVE-2018-4436: James Seeley @Code4iOS, Joseph S. z JJS Securities

Wpis uaktualniono 18 grudnia 2018 r.

Safari

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika.

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4439: xisigr z Xuanwu Lab firmy Tencent (tencent.com)

Safari

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2018-4440: Wenxu Wu z Tencent Security Xuanwu Lab (xlab.tencent.com)

Safari

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: użytkownik może nie być w stanie usunąć całkowicie historii przeglądania.

Opis: polecenie „Wymaż historię i dane witryn” nie powodowało wyczyszczenia historii. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu usuwania danych.

CVE-2018-4445: William Breuer

VoiceOver

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: lokalna osoba atakująca może udostępniać elementy z poziomu ekranu blokady.

Opis: błąd ekranu blokady umożliwiał dostęp do funkcji udostępniania na zablokowanym urządzeniu. Ten błąd usunięto przez ograniczenie opcji oferowanych na zablokowanym urządzeniu.

CVE-2018-4428: videosdebarraquito

Wpis dodano 22 stycznia 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4441: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2018-4442: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2018-4443: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: występował błąd logiczny powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2018-4438: lokihardt z Google Project Zero, Qixun Zhao z zespołu Vulcan Team firmy Qihoo 360

Wpis uaktualniono 22 stycznia 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2018-4444: James Lee (@Windowsrcer) z S2SWWW.com

Wpis dodano 3 kwietnia 2019 r., uaktualniono 17 września 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4437: HyungSeok Han, DongHyeon Oh i Sang Kil Cha z KAIST Softsec Lab, Korea

CVE-2018-4464: HyungSeok Han, DongHyeon Oh i Sang Kil Cha z KAIST Softsec Lab, Korea

Dodatkowe podziękowania

Profile

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Luke Deshotels, Jordan Beichler i William Enck z North Carolina State University oraz Costin Carabaș i Răzvan Deaconescu z University POLITEHNICA of Bucharest.

SafariViewController

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit).

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: