Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 12.0.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 12.0.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Safari 12.0.1

Wydano 30 października 2018 r.

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: włączenie funkcji czytnika Reader w przeglądarce Safari na złośliwie napisanej stronie internetowej może doprowadzić do powszechnych ataków XSS (cross-site scripting).

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4374: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: włączenie funkcji czytnika Reader w przeglądarce Safari na złośliwie napisanej stronie internetowej może doprowadzić do powszechnych ataków XSS (cross-site scripting).

Opis: w przeglądarce Safari występował błąd umożliwiający przeprowadzenie ataku XSS (cross-site scripting). Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów URL.

CVE-2018-4377: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4372: HyungSeok Han, DongHyeon Oh i Sang Kil Cha z KAIST Softsec Lab, Korea

CVE-2018-4373: ngg, alippai, DirtYiCE, KT z Tresorit w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4375: Yu Haiwan i Wu Hongjun z Nanyang Technological University w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4376: 010 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4382: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2018-4386: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2018-4392: zhunki z 360 ESG Codesafe Team

CVE-2018-4416: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: złośliwa witryna internetowa może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd powodujący wyczerpanie pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4409: Sabri Haddouche (@pwnsdx) z Wire Swiss GmbH

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4378: HyungSeok Han, DongHyeon Oh, and Sang Kil Cha z KAIST Softsec Lab, Korea, zhunki z 360 ESG Codesafe Team

Wpis uaktualniono 16 listopada 2018 r.

Dodatkowe podziękowania

Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit).

Wpis dodano 22 stycznia 2019 r.

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Ryan Pickren (ryanpickren.com).

Wpis dodano 3 kwietnia 2019 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: