Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie watchOS 5.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie watchOS 5.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

watchOS 5.1

Wydano 30 października 2018 r.

AppleAVD

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może podwyższyć poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez ulepszenie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4384: Natalie Silvanovich z Google Project Zero

CoreCrypto

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba atakująca może wykorzystać lukę w zabezpieczeniach testu Millera-Rabina na liczbę pierwszą, aby błędnie identyfikować liczby pierwsze.

Opis: metoda określania liczb pierwszych zawierała błąd. Ten błąd naprawiono przez wprowadzenie pseudolosowych wykładników w testach na liczbę pierwszą.

CVE-2018-4398: Martin Albrecht, Jake Massimo i Kenny Paterson z Royal Holloway, University of London, Juraj Somorovsky z Ruhr University, Bochum

ICU

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego ciągu znaków mogło doprowadzić do uszkodzenia sterty.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4394: anonimowy badacz

IPSec

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4371: Tim Michaud (@TimGMichaud) z Leviathan Security Group

Jądro

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez usunięcie kodu związanego z luką w zabezpieczeniach.

CVE-2018-4420: Mohamed Ghannam (@_simo36)

Jądro

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4413: Juwei Lin (@panicaII) z TrendMicro Mobile Security Team

Jądro

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4419: Mohamed Ghannam (@_simo36)

NetworkExtension

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: połączenie z serwerem VPN może doprowadzić do udostępnienia zapytań DNS serwerowi proxy DNS.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2018-4369: anonimowy badacz

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: włączenie funkcji czytnika Reader w przeglądarce Safari na złośliwie napisanej stronie internetowej może doprowadzić do powszechnych ataków XSS (cross-site scripting).

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4374: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: włączenie funkcji czytnika Reader w przeglądarce Safari na złośliwie napisanej stronie internetowej może doprowadzić do powszechnych ataków XSS (cross-site scripting).

Opis: w przeglądarce Safari występował błąd umożliwiający przeprowadzenie ataku XSS (cross-site scripting). Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów URL.

CVE-2018-4377: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Zabezpieczenia

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej wiadomości podpisanej przy użyciu protokołu S/MIME może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

Opis: naprawiono błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2018-4400: Yukinobu Nagayasu z LAC Co., Ltd.

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4372: HyungSeok Han, DongHyeon Oh i Sang Kil Cha z KAIST Softsec Lab, Korea

CVE-2018-4373: ngg, alippai, DirtYiCE, KT z Tresorit w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4375: Yu Haiwan i Wu Hongjun z Nanyang Technological University w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4376: 010 w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2018-4382: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2018-4386: lokihardt z Google Project Zero

CVE-2018-4392: zhunki z 360 ESG Codesafe Team

CVE-2018-4416: lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4378: anonimowy badacz, zhunki z 360 ESG Codesafe Team

Wi-Fi

Dostępne dla: zegarka Apple Watch Series 1 i nowszych modeli

Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może wykonać atak typu „odmowa usługi”.

Opis: rozwiązano problem z podatnością na atak typu „odmowa usługi” przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2018-4368: Milan Stute i Alex Mariotto z Secure Mobile Networking Lab w Technische Universität Darmstadt

Dodatkowe podziękowania

Podpisywanie certyfikatów

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit).

Zabezpieczenia

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Marinos Bernitsas z Parachute.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: