Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji Wsparcie Apple 2.4 dla systemu iOS

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji Wsparcie Apple 2.4 dla systemu iOS.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Wsparcie Apple 2.4 dla systemu iOS

Wydano 17 września 2018 r.

Analizy

Dostępne dla: systemu iOS 11.0 i nowszych

Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwycić dane analityczne wysłane do firmy Apple.

Opis: dane analityczne były wysyłane przy użyciu protokołu HTTP zamiast HTTPS. Ten błąd naprawiono przez wysyłanie danych analitycznych przy użyciu protokołu HTTPS.

CVE-2018-4397: Yiğit Can YILMAZ (@yilmazcanyigit)

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: