Zawartość związana z zabezpieczeniami w oprogramowaniu SwiftNIO 1.8.0

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu SwiftNIO 1.8.0.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

SwiftNIO 1.8.0

Wydano 27 czerwca 2018 r.

SwiftNIO

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12 i nowszych, Ubuntu 14.04 i nowszych

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie nadpisać dowolną pamięć.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozmiaru.

CVE-2018-4281: Apple

Następujące wersje również obejmują zawartość związaną z zabezpieczeniami oprogramowania SwiftNIO 1.8.0: 1.0.1, 1.1.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.3, 1.5.2, 1.6.2, 1.7.3.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: