Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 7.5

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji iCloud dla Windows 7.5.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iCloud dla Windows 7.5

Wydano 1 czerwca 2018 r.

CoreGraphics

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4194: Jihui Lu z Tencent KeenLab, Yu Zhou z Ant-financial Light-Year Security Lab

Wpis dodano 21 czerwca 2018 r.

Zabezpieczenia

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie odczytać trwały identyfikator urządzenia.

Opis: naprawiono błąd dotyczący autoryzacji przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2018-4224: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Zabezpieczenia

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie zmodyfikować stan pęku kluczy.

Opis: naprawiono błąd dotyczący autoryzacji przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2018-4225: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Zabezpieczenia

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: użytkownik lokalny może wyświetlić poufne informacje użytkownika.

Opis: naprawiono błąd dotyczący autoryzacji przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2018-4226: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do zastąpienia plików cookie.

Opis: w procedurach obsługi plików cookie przeglądarki internetowej występował problem z uprawnieniami. Ten błąd naprawiono przez poprawienie ograniczeń.

CVE-2018-4232: anonimowy badacz, Aymeric Chaib

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto sytuację wyścigu przez poprawienie mechanizmu blokowania.

CVE-2018-4192: Markus Gaasedelen, Amy Burnett i Patrick Biernat z Ret2 Systems, Inc w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 8 października 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do nieoczekiwanej awarii przeglądarki Safari.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4214: wykryte przez OSS-Fuzz

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4204: wykryte przez OSS-Fuzz, Richard Zhu (fluorescence) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4246: wykryte przez OSS-Fuzz

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2018-4200: Ivan Fratric z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4201: anonimowy badacz

CVE-2018-4218: natashenka z Google Project Zero

CVE-2018-4233: Samuel Gross (@5aelo) w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do sfałszowania paska adresu.

Opis: usunięto błąd dotyczący niespójnego interfejsu użytkownika przez poprawienie mechanizmu zarządzania stanem.

CVE-2018-4188: YoKo Kho (@YoKoAcc) z Mitra Integrasi Informatika, PT

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może spowodować ujawnienie poufnych danych.

Opis: podczas pobierania obrazów maski CSS były nieoczekiwanie wysyłane poświadczenia. Ten błąd naprawiono przez zastosowanie metody pobierania obsługującej protokół CORS.

CVE-2018-4190: Jun Kokatsu (@shhnjk)

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2018-4199: Alex Plaskett, Georgi Geshev i Fabi Beterke z firmy MWR Labs w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis uaktualniono 14 czerwca 2018 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-4222: natashenka z Google Project Zero

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: