Przenoszenie organizacji do usługi Apple Business Manager

Przejdź na usługę Apple Business Manager, aby nadal korzystać z programu rejestracji urządzeń Device Enrollment Program (DEP) i programu zakupów grupowych Volume Purchase Program (VPP). Z dniem 1 grudnia 2019 roku programy wdrożenia Apple przestały być dostępne.

Jeśli Twoja organizacja korzysta obecnie z programu rejestracji urządzeń Device Enrollment Program (DEP), musisz przenieść ją do usługi Apple Business Manager.  Jeśli Twoja organizacja korzysta tylko z programu zakupów grupowych (VPP), możesz zarejestrować się w usłudze Apple Business Manager, a następnie zaprosić istniejących kupujących w ramach programu VPP do nowego konta Apple Business Manager. 

Apple Business Manager to usługa, która umożliwia kupowanie zawartości oraz konfigurowanie automatycznej rejestracji urządzeń w ramach rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM). Usługa Apple Business Manager jest dostępna w Internecie i została opracowana z myślą o menedżerach technologii oraz administratorach IT.

Przeczytaj te informacje, zanim przejdziesz na usługę Apple Business Manager.

Przejście na usługę Apple Business Manager

Aby przejść na usługę Apple Business Manager*, zaloguj się do witryny business.apple.com przy użyciu konta agenta programów wdrożenia Apple, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Proces przejścia trwa zaledwie kilka minut.

Po przejściu usługa Apple Business Manager będzie zawierać wszystkie należące do użytkownika:

  • konta,
  • poświadczenia kont,  
  • serwery MDM,
  • urządzenia MDM,
  • tokeny serwera,
  • zamówienia na urządzenia,
  • inne elementy powiązane z kontem. 

Po przejściu dostęp do danych będzie możliwy po zalogowaniu się w portalu usługi Apple Business Manager. Po przejściu dostęp do witryny programów wdrożenia Apple nie będzie możliwy.

Rejestracja w usłudze Apple Business Manager

Aby zarejestrować się w usłudze Apple Business Manager, wejdź na stronę business.apple.com i kliknij opcję Zarejestruj się teraz. Musisz podać informacje o swojej firmie, w tym numer D-U-N-S oraz adres e-mail, który nie był używany jako Apple ID dla żadnej usługi ani witryny Apple.

Wybieranie domeny na potrzeby zarządzanych kont Apple ID

Po zarejestrowaniu się w usłudze Apple Business Manager lub przejściu na nią otrzymasz prośbę o wpisanie adresu witryny internetowej swojej organizacji. Usługa Apple Business Manager używa wprowadzonej witryny i utworzy zastrzeżoną domenę jako domyślną domenę dla zarządzanych kont Apple ID. Jeśli na przykład wpiszesz adres www.mojaorganizacja.com, to zarządzane konta Apple ID będą miały adresy menedżer@mojaorganizacja.appleid.com.

Administrator usługi Apple Business Manager może zmienić domyślną domenę już po przejściu, a także dodać kolejne domeny. Wszelkie domeny dodane po rejestracji muszą zostać zweryfikowane, zanim będzie można ich użyć dla zarządzanych kont Apple ID. 

Zapraszanie kupujących w programie VPP do usługi Apple Business Manager

Twoja organizacja może mieć jedno lub więcej oddzielnych kont w programie VPP. Po zarejestrowaniu się w usłudze Apple Business Manager lub przejściu na nią możesz zaprosić ich do nowego konta Apple Business Manager. Dowiedz się, jak zapraszać kupujących w ramach programu VPP do usługi Apple Business Manager.

Zmiany dotyczące ról usługi Apple Business Manager

W usłudze Apple Business Manager wprowadzono pewne zmiany dotyczące ról przypisywanych użytkownikom.

Agenci są teraz administratorami

Agent programów wdrożenia Apple miał najwyższy poziom uprawnień administracyjnych. Agenci mieli możliwość akceptowania regulaminu programów wdrożenia Apple w imieniu swojej organizacji. 

W usłudze Apple Business Manager ta rola nosi obecnie nazwę administratora. Organizacja może mieć w usłudze Apple Business Manager maksymalnie pięciu administratorów.

Administratorzy programów są teraz menedżerami

W programach wdrożenia Apple istniały role administratorów programów DEP i VPP. Podczas przechodzenia do usługi Apple Business Manager istniejący administratorzy zostaną przekonwertowani na menedżerów. Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób role administratorów są konwertowane na role menedżerów:

Rola w programach wdrożenia Apple

Rola w usłudze Apple Business Manager

Administrator programu DEP

Menedżer urządzeń

Administrator programu VPP

Menedżer zawartości

Administrator uprawniony do tworzenia i edycji innych administratorów

Menedżer osób

Brak

Pracownik

Pojedynczy użytkownik może mieć wiele ról w usłudze Apple Business Manager. Jeśli użytkownik był administratorem więcej niż jednego programu, zostaną mu przypisane wszystkie pasujące role w usłudze Apple Business Manager. Po przejściu administrator lub menedżer osób może dodawać, usuwać lub zmieniać role menedżerów.

Zarządzane konta Apple ID dla wszystkich ról

Gdy wcześniejszy agent lub administrator zaloguje się do usługi Apple Business Manager po raz pierwszy, jego konto Apple ID zostanie przekonwertowane na zarządzane konto Apple ID. Jeśli konto nie było wcześniej skonfigurowane do korzystania z uwierzytelnienia dwupoziomowego, należało zrobić to w tym momencie. 

* Aby przejść na usługę Apple Business Manager, potrzebujesz komputera Mac z przeglądarką Safari w wersji 8 lub nowszej albo komputera PC z przeglądarką Microsoft Edge w wersji 25.10 lub nowszej.

Data publikacji: