Przenoszenie instytucji do usługi Apple Business Manager

Przenieś swoją organizację z programów wdrożenia Apple, w tym programu rejestracji urządzeń Device Enrollment Program (DEP) i programu zakupów grupowych (VPP), do usługi Apple Business Manager. 

Jeśli Twoja organizacja korzysta obecnie z programów wdrożenia Apple, takich jak DEP lub VPP, możesz przenieść ją do usługi Apple Business Manager.

Apple Business Manager to usługa, która umożliwia kupowanie zawartości oraz konfigurowanie automatycznej rejestracji urządzeń w ramach rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM). Usługa Apple Business Manager jest dostępna w Internecie i została opracowana z myślą o menedżerach technologii oraz administratorach IT.

Przeczytaj te informacje, zanim przejdziesz na usługę Apple Business Manager.

Przejście do usługi Apple Business Manager

Aby przejść na usługę Apple Business Manager*, zaloguj się do witryny deploy.apple.com lub business.apple.com przy użyciu konta agenta programów wdrożenia Apple, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Proces przejścia trwa zaledwie kilka minut.

Po przejściu usługa Apple Business Manager będzie zawierać wszystkie należące do użytkownika:

  • konta,
  • poświadczenia kont,  
  • serwery MDM,
  • urządzenia MDM,
  • tokeny serwera,
  • zamówienia na urządzenia,
  • inne elementy powiązane z kontem. 

Po przejściu dostęp do danych będzie możliwy po zalogowaniu się w portalu usługi Apple Business Manager. Po przejściu dostęp do witryny programów wdrożenia Apple nie będzie możliwy.

* Aby dokonać przejścia na komputerze Mac, użyj przeglądarki Safari 11 lub nowszej. W przypadku komputera PC upewnij się, że korzystasz z przeglądarki Microsoft Edge 25.10 lub nowszej.

Wybieranie domeny na potrzeby zarządzanych kont Apple ID

Po przejściu do usługi Apple Business Manager otrzymasz prośbę o wpisanie adresu witryny internetowej swojej instytucji. Usługa Apple Business Manager używa tej witryny jako domyślnej domeny dla zarządzanych kont Apple ID. Jeśli na przykład wpiszesz adres www.mojaorganizacja.com, to zarządzane konta Apple ID będą miały adresy menedżer@mojaorganizacja.com.

Jeśli domena witryny internetowej jest inna od domeny poczty e-mail, możesz podać domenę poczty e-mail. Administrator usługi Apple Business Manager może zmienić domyślną domenę po przejściu.

Zapraszanie kupujących w programie zakupów grupowych do usługi Apple Business Manager

Twoja organizacja może mieć jedno lub więcej oddzielnych kont w programie zakupów grupowych. Jeśli w Twojej organizacji używane są konta programu zakupów grupowych, to po przejściu na usługę Apple Business Manager musisz zaprosić każdego kupującego oddzielnie za pośrednictwem menedżera. Dowiedz się, jak zapraszać kupujących w ramach programu zakupów grupowych do usługi Apple Business Manager.

Zmiany dotyczące ról usługi Apple Business Manager

W usłudze Apple Business Manager wprowadzono pewne zmiany dotyczące ról przypisywanych użytkownikom.

Agenci programów są teraz administratorami

Agent programów wdrożenia Apple miał najwyższy poziom uprawnień administracyjnych. Agenci mieli możliwość akceptowania regulaminu programów wdrożenia Apple w imieniu swojej instytucji. 

W usłudze Apple Business Manager ta rola nosi obecnie nazwę administratora. Organizacja może mieć w usłudze Apple Business Manager maksymalnie pięciu administratorów.

Administratorzy programów są teraz menedżerami

W programach wdrożenia Apple istniały role administratorów programu DEP oraz programu zakupów grupowych (VPP). Podczas przechodzenia do usługi Apple Business Manager istniejący administratorzy zostaną przekonwertowani na menedżerów. Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób role administratorów są konwertowane na role menedżerów:

Rola w programach wdrożenia Apple

Rola w usłudze Apple Business Manager

Administrator programu DEP

Menedżer urządzeń

Administrator programu VPP

Menedżer zawartości

Administrator uprawniony do tworzenia i edycji innych administratorów

Menedżer osób

Brak

Pracownik

Pojedynczy użytkownik może mieć wiele ról w usłudze usługi Apple Business Manager. Jeśli użytkownik był administratorem więcej niż jednego programu, zostaną mu przypisane wszystkie pasujące role w usłudze Apple Business Manager. Po przejściu administrator lub menedżer osób może dodawać, usuwać lub zmieniać role menedżerów.

Zarządzane konta Apple ID dla wszystkich ról

Gdy wcześniejszy agent lub administrator zaloguje się do usługi Apple Business Manager po raz pierwszy, jego konto Apple ID zostanie przekonwertowane na zarządzane konto Apple ID. Jeśli konto nie było wcześniej skonfigurowane do korzystania z uwierzytelnienia dwupoziomowego, należało zrobić to w tym momencie. 

Więcej informacji

Dowiedz się, jak skonfigurować usługę Apple Business Manager i jak z niej korzystać.

Data publikacji: