Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń 2018-001 Swift 4.1.1 dla Ubuntu 14.04

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń 2018-001 Swift 4.1.1 dla Ubuntu 14.04.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z Apple można szyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Uaktualnienie zabezpieczeń 2018-001 Swift 4.1.1 dla Ubuntu 14.04

Wydano 4 maja 2018 r.

Swift dla Ubuntu

Dostępne dla: systemu Ubuntu 14.04

Zagrożenie nie dotyczy: systemów Ubuntu 16.04 i 16.10

Zagrożenie: proces może uzyskać uprawnienia administracyjne i wykonać dowolny kod.

Opis: w określonych wersjach aplikacji Swift w systemie Ubuntu 14.04 występował błąd, w którym biblioteki były wczytywane z uprawnieniami do zapisu i wykonywania. Ten problem rozwiązano przez poprawienie uprawnień.

CVE-2018-4220: Apple

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: